Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chuyên nghiệp

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dịch vụ được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là giấy tờ cần thiết khi một nhà đầu tư nước ngoài có ý định đầu tư vào Việt Nam. Việc đầu tư sẽ được diễn ra trong khoản thời gian đã đăng ký và khi dự án hoạt động hết thời hạn mà có nhu cầu tiếp tục thì cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết sau sẽ trình bày điều cần biết về thủ tục đề nghị gia hạn.

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy định về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tại khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp và điều chỉnh bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Mục đích của việc xin giấy chứng nhận đầu tư là đăng ký với cơ quan chức năng để được xác nhận nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện đầu tư tại Việt Nam.

Thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư

Thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư

Thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư

Thời hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chính là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư khi đăng ký giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có thể đăng ký theo thời hạn mong muốn nhưng không được vượt quá thời hạn luật định. Cụ thể, theo Điều 44 Luật Đầu tư 2020 quy định thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau:

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

Để thực hiện thủ tục gia hạn, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

Không thuộc các trường hợp:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai

Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị)

Trình tự, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ

Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư do Chính Phủ ban hành ngày 26/3/2021

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu A.I.11.a)
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thủ tục gia hạn

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của doanh nghiệp;

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Thời hạn thực hiện: 15-31 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thẩm quyền thực hiện gia hạn được quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư 2020.

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;

Nhìn chung, việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là cần thiết đối với doanh nghiệp. Nếu Quý khách có nhu cầu cần được tư vấn luật, hỗ trợ gửi tài liệu, đặt lịch gặp luật sư trao đổi mời luật sư bào chữa vui lòng liên hệ chúng tôi qua Luật long phan hoặc qua số Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết liên quan lĩnh vực đầu tư có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.9 (69 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88