Đàm phán điều kiện giao hàng trong hợp đồng thương mại

Điều kiện giao hàng trong hợp đồng thương mại các điều khoản liên quan đến hàng hóa mà các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, kinh doanh. Các điều khoản liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế này phải được đàm phán, thông qua giữa các bên khi ký kết hợp đồng ngoại thương. Thông qua bài viết dưới đây, Luật Long Phan xin tư vấn một số vấn đề liên quan đến việc đàm phán này trong hợp đồng thương mại.

Hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại

Các điều khoản về hàng hóa mua bán trong hợp đồng thương mại

Trong hợp đồng thương mại cần có những điều khoản về hàng hóa như sau để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng:

 • Chủ thể: Cần ghi rõ thông tin của các bên như: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật, mã số thuế doanh nghiệp, số tài khoản ngân hàng sử dụng để giao dịch… để đảm bảo sự hợp pháp của hợp đồng.
 • Tên hàng mua bán: xác định đối tượng cụ thể của hợp đồng, giúp các bên phân biệt rõ với sản phẩm khác, tránh được các yếu tố có thể dẫn đến tranh chấp sau này
 • Giá: Cần ghi rõ tổng giá trị của hợp đồng, cách xác định giá khi có biến động, khi có sự kiện bất khả kháng. Điều khoản này rất quan trọng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
 • Chất lượng hàng hóa mua bán: quy định phẩm chất, chất lượng trong hợp đồng như quy định chất lượng theo tiêu chuẩn, theo mẫu, theo mô tả…Đây cũng là một điều khoản làm căn cứ để xác định tranh chấp nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.
 • Phương thức và thời gian thanh toán: ghi rõ phương thức thanh toán (chuyển khoản hay tiền mặt) và thời gian thanh toán cụ thể với số tiền thanh toán từng phần của từng đợt. Các bên có thể mở LC hoặc sử dụng các biện pháp bảo lãnh tại ngân hàng cho việc thanh toán để đảm bảo an toàn,.
 • Thời điểm giao nhận: Đối với bên mua, cần quy định rõ những điều kiện kèm theo và thời điểm cụ thể trong tiến trình mua bán để bên bán thực hiện nghĩa vụ trong việc chuyển giao hàng theo quy định của hợp đồng.
 • Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên: Các bên cần chi tiết hóa các nghĩa vụ trong giai đoạn trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng cũng như thời điểm chấm dứt cụ thể.
 • Ràng buộc trách nhiệm của các bên: Các bên có thể dự trù các tình huống đối phương có thể vận dụng để không thực hiện hợp đồng mà soạn thảo những điều khoản thích hợp, như trách nhiệm của bên mua khi không thanh toán, hoặc trách nhiệm của bên bán khi không chuyển giao hàng hóa của hợp đồng.
 • Thời hạn thực hiện hợp đồng: Trong hợp đồng cần quy định rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực và chấm dứt, hoặc những căn cứ phát sinh dẫn đến hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp:Lựa chọn luật áp dụng và chủ thể có thẩm quyền giải quyết. Tranh chấp có thể được đưa ra Tòa án có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại để giải quyết.

Đàm phán điều kiện trong hợp đồng thương mại

Đàm phán các điều kiện trong hợp đồng thương mại là một quá trình hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp trước khi đi vào ký kết hợp đồng. Đàm phán hợp đồng thương mại bao gồm hai giai đoạn là chuẩn bị đàm phán và quá trình đàm phán. Quá trình đàm phán bao gồm mở đầu đàm phán, thương lượng nội dung đàm phán và kết thúc đàm phán, có thể kết thúc khi đã đạt được những thỏa thuận chủ yếu và được coi là thành công khi kết thúc đàm phán, hợp đồng thương mại được ký kết.

Có rất nhiều phương thức đàm phán khác nhau và các phương thức sau đây thường xuyên được các bên áp dụng:

 • Đàm phán qua thư tín với những ưu điểm của nó như tiết kiệm chi phí, thời gian…
 • Đàm phán qua điện thoại là một trong những phương thức đàm phán phổ biến hiện nay.
 • Đàm phán trực tiếp thường được áp dụng khi liên quan đến các hợp đồng lớn, phức tạp, nhiều chủ thể tham gia, phạm vi đa dạng.

>>>>xem thêm: Các công việc cần chuẩn bị khi đàm phán hợp đồng thương mại

Đàm phán điều kiện trong hợp đồng thương mại

Đàm phán điều kiện trong hợp đồng thương mại

 Điều kiện giao hàng trong hợp đồng thương mại

Thời gian

Việc xác định thời gian giao hàng là một trong những điều khoản quan trọng của hợp đồng thương mại. Việc này giúp đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng cũng như là căn cứ xác định vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hay không của các bên. Do đó các bên cần thỏa thuận về điều khoản này trong hợp đồng, nếu không thể ấn định thời gian giao nhận thì các bên có thể áp dụng một thời hạn giao hàng hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

Thời hạn giao hàng là một khoảng thời gian được ấn định cụ thể mà bên bán có quyền giao hàng bất kỳ lúc nào trong thời hạn đó mà không bị coi là vi phạm hợp đồng, và bên bán phải có nghĩa vụ nhận hàng.Các bên trong hợp đồng có thể chọn một trong nhiều cách để giao hàng:

 • Giao hàng vào một ngày chính xác.
 • Giao hàng trong một khoảng thời gian.
 • Giao hàng theo một mốc quy định.
 • Giao hàng được quy định theo một điều kiện nào đó cụ thể.
 • Giao hàng ngay khi ký kết hợp đồng.
 • Giao hàng càng sớm càng tốt.

Địa điểm

Địa điểm giao nhận hàng hóa chính là nơi mà các bên tiến hành hoạt động giao – nhận hàng. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ giao hàng của các bên có thể áp dụng theo quy định tại Điều 277 Bộ luật Dân sự 2015:

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận.

Trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định như sau:

 • Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản;
 • Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải là bất động sản.

Khi bên có quyền thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở thì phải báo cho bên có nghĩa vụ và phải chịu chi phí tăng lên do việc thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tại Điều 35 Luật Thương mại 2005 cũng quy định về địa điểm giao hàng như sau:

Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thoả thuận.

Trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau:

 • Trường hợp hàng hoá là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hoá đó;
 • Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên;
 • Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hoá thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó;
 • Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.

Cách thức

Ngoài thỏa thuận các điều khoản liên quan đến thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng thì các bên ký kết hợp đồng phải thỏa thuận thống nhất về phương thức, cách thức giao hàng. Hiện nay trong hợp đồng ngoại thương về mua bán hàng hóa thường áp dụng các điều kiện giao hàng trong Incoterms để xác định cách thức.

Các bên có thể lựa chọn cách thức giao hàng như sau:

Giao hàng áp dụng phương thức vận tải đường bộ:

 • ExW (Ex Works): Giao hàng tại xưởng – Giá xuất xưởng/giao tại xưởng
 • FCA (Free Carrier): Giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên
 • CPT (Carriage paid To): Cước phí trả tới

Giao hàng áp dụng phương thức vận tải đường biển:

 • FOB (Free on Board): Giao hàng lên tàu
 • CIF (Cost, Insurance and Freight): Tiền hàng, bảo hiểm, cước phí
 • DES: Giao tại tàu
 • DEM: Giao lại cầu cảng
 • CFR (Cost and Freight): Tiền hàng và cước phí
 • FAS (Free Alongside Ship): Giao dọc mạn tàu

Giao hàng bằng phương thức vận chuyển hàng không

>>>>xem thêm: Các điều kiện giao hàng của Incoterms 2020

 

Cách thức giao hàng

 

Cách thức giao hàng

Luật sư tư vấn đàm phán các điều kiện giao hàng trong hợp đồng thương mại

 • Cung cấp cho khách hàng có điều kiện cần có trong hợp đồng thương mại.
 • Phân tích rủi ro và thẩm định các điều kiện giao hàng cần có cho đàm phán.
 • Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán các điều kiện trong hợp đồng thương mại.
 • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán để giải quyết tranh chấp.
 • Soạn thảo các điều kiện giao hàng trong hợp đồng thương mại.
 • Tư vấn, chuẩn bị, liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh hợp đồng.
 • Tư vấn, hỗ trợ các công việc liên quan khác.

>>>>xem thêm: Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại

Các điều kiện giao hàng trong hợp đồng thương mại của luật sư đã được chúng tôi đề cập cụ thể trong bài viết trên. Nếu có bất cứ thắc mắc hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn, xin liên hệ Luật Long Phan qua số hotline: 1900.63.63.87 để được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ giúp đỡ. Xin cảm ơn!

Scores: 4.8 (52 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87