Thủ tục hành chính lao động

Quy định mới về BHXH theo quy định năm 2021

Bảo hiểm xã hội luôn là vấn đề được người lao động quan tâm. Theo đó, các quy định về BHXH cũng luôn được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động một cách tốt nhất. Mới đây, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH đã được ban hành […]

Thủ tục đăng ký phương án sử dụng lao động

Thủ tục đăng ký phương án sử dụng lao động. Trường hợp phải xây dựng phương án sử dụng lao động. Phương án sử dụng lao động có phải đăng ký không.

Các biện pháp khắc phục khi có vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng

Các biện pháp khắc phục khi có vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng chính là cách thức cơ bản để các chủ thể thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong đời sống. Trên thực tế, không ít trường hợp vì vi phạm […]

  Hotline: 1900.63.63.87