Tư vấn kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động kinh doanh rất phát triển hiện nay. Sự phát triển đó xuất phát từ sự mở rộng của hoạt động kinh tế xuyên quốc gia, xu thế hội nhập hóa, toàn cầu hóa. Vì thế, kinh doanh dịch vụ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA ngày càng được chú ý hơn. Bài viết pháp lý dưới đây của Công ty Luật Phan Long xin gửi đến quý độc giả những thông tin pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

Kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa

>> Xem thêm: Điều Kiện Để Kinh Doanh Dịch Vụ Logistic

Dịch vụ quá cảnh hàng hoá

Quá cảnh hàng hoá

Khái niệm

Quá cảnh hàng hóa được quy định cụ thể tại Điều 241 Luật Thương mại 2005 như sau: “Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh”.

>> Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Đăng Ký Hợp Chuẩn, Hợp Quy Đối Với Hàng Hóa Trước Khi Lưu Thông

Hàng hoá quá cảnh

Hàng hóa quá cảnh

Hàng hóa quá cảnh

Luật thương mại 2005 không đưa ra khái niệm về hàng hoá quá cảnh gồm những gì? Tuy nhiên theo những quy định của Luật thương mại 2005 về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam có thể hiểu hàng hoá quá cảnh như sau:

Hàng hoá thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân nước ngoài được vận chuyển từ nước này sang nước khác có đi ngang qua lãnh thổ Việt Nam trong một thời hạn nhất định. Kể cả hoạt động trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng và những hoạt động khác trong thời gian quá cảnh.

Đồng thời, hàng hoá quá cảnh phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT: Quy định về khung giá, dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu bên, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam có đưa ra khái niệm về hàng hoá quá cảnh tại khoản 8 Điều 2: Hàng hóa quá cảnh là hàng hóa có nơi gửi hàng (gốc) và nơi nhận hàng (đích) ở ngoài lãnh thổ Việt Nam đi thẳng hoặc được xếp dỡ qua cảng biển Việt Nam hoặc nhập kho, bãi để đi tiếp.

Thời gian quá cảnh

Theo quy định của Luật thương mại 2005 tại Điều 246: “Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh”.

Đối với trường hợp lưu kho tại Việt Nam hoặc hư hỏng tổn thất trong quá trình quá cảnh thì thời gian quá cảnh sẽ được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện việc lưu kho, khắc phục hư hỏng tổn thất và thời gian xin gia hạn phải được cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh chấp nhận. Trường hợp hàng hóa quá cảnh theo giấy phép của Bộ trưởng Bộ Thương mại thì phải được Bộ trưởng Bộ Thương mại chấp thuận.

Kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hoá là gì?

Theo quy định tại Điều 249 Luật Thương mại 2005: Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân thực hiện việc quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam để hưởng thù lao.

Chủ thể được phép kinh doanh

Thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 234 của Luật Thương mại 2005, cụ thể là:

 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật;
 • Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hoá được quy định tại Điều 250 Luật Thương mại 2005: “Thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 234 của Luật Thương mại 2005”.

Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hoá

Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ

Hình thức hợp đồng

Theo quy định tại Điều 251 Luật thương mại 2005: “Hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”.

Nội dung hợp đồng

Nội dung hợp đồng sẽ dựa trên sự thỏa thuận giữa bên thuê dịch vụ quá cảnh và bên cung ứng dịch vụ quá cảnh. Tuy nhiên, sự thoả thuận của các bên trong hợp đồng không được trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp không có sự thoả thuận của hai bên thì áp dụng quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ

Theo quy định tại Điều 252 Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ:

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận;
 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh thông báo kịp thời về tình trạng của hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;
 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh thực hiện mọi thủ tục cần thiết để hạn chế những tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
 • Đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian đã thỏa thuận;
 • Cung cấp đầy đủ cho bên cung ứng dịch vụ quá cảnh các thông tin cần thiết về hàng hóa;
 • Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết để bên cung ứng dịch vụ quá cảnh làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu;
 • Thanh toán thù lao quá cảnh và các chi phí hợp lý khác cho bên cung ứng dịch vụ quá cảnh.

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Theo quy định tại Điều 253 Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian đã thỏa thuận;
 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về hàng hóa;
 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh cung cấp đầy đủ chứng từ cần thiết để làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu;
 • Được nhận thù lao quá cảnh và các chi phí hợp lý khác.
 • Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh:
 • Tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận;
 • Làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa quá cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;
 • Chịu trách nhiệm đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;
 • Thực hiện các công việc cần thiết để hạn chế những tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;
 • Nộp phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Có trách nhiệm hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam để xử lý những vấn đề có liên quan đến hàng hóa quá cảnh.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn bất kỳ vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa hoặc cần Tư vấn luật doanh nghiệp về các lĩnh vực khác bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài điện thoại: 1900.63.63.87 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Scores: 4.6 (62 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87