Bản Tin Hoạt Động

Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Pháp Lý

Công ty luật Long Phan PMT TUYỂN DỤNG thực tập sinh pháp lý có định hướng trở thành luật sư trong tương lai, yêu cầu sinh viên năm 3 của các trường đại học.

Tuyển Dụng Luật Sư

Tuyển dụng luật sư có kinh nghiệm tại Long Phan PMT-Công ty Luật có uy tín và chất lượng trong thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam