Điều kiện, thủ tục thành lập công ty du lịch cập nhật mới nhất 2024

Thành lập công ty du lịch là vấn đề pháp lý được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh ngành du lịch Việt ngày càng phát triển. Để thành lập, cần theo tuân theo những điều kiện kinh doanh và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây, Luật Long Phan sẽ chia sẻ cùng quý bạn đọc những kiến thức pháp lý liên quan.

Thủ tục thành lập công ty du lịch cập nhật mới nhất

Thủ tục thành lập công ty du lịch cập nhật mới nhất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành

Thứ nhất, Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch 2017, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đăng ký mã ngành nghề liên quan đến kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Thứ hai, Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Ngoài ra, còn phải đảm bảo về việc ký quỹ được quy định tại Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP như sau:

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng

Như vậy, tùy thuộc vào kinh doanh loại hình dịch vụ lữ hành nội địa hay quốc tế thì sẽ pháp đáp ứng các điều kiện nhất định.

Hồ sơ thành lập công ty du lịch lữ hành

Hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần;
 • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần;
 • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;

Hồ sơ thành lập công ty du lịchHồ sơ thành lập công ty du lịch

Thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch lữ hành

Thứ nhất, Thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

>>>Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thứ hai, Thủ tục xin giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành

Trường hợp 1: Đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành nội địa

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở chính;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp 2: Đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>>>Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới nhất 2024

Mã ngành kinh doanh du lịch, dịch vụ lữ hành

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
01 Đại lý du lịch 7911
02 Điều hành tua du lịch 7912
03 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920
04 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan.
5011
05 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
06 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
Chi tiết: Khách sạn và du lịch.
8413

Dịch vụ thành lập công ty du lịch tại Luật Long Phan

Dịch vụ thành lập công ty du lịch tại Luật Long Phan PMT bao gồm:

 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành nội địa và quốc tế
 • Tư vấn chi tiết, đầy đủ soạn thảo các giấy tờ, hồ sơ pháp lý thành lập công ty.
 • Thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh.
 • Đại diện khách hàng khắc dấu tròn pháp nhân công ty và thông báo sử dụng dấu công ty.
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia.
 • Lập hồ sơ góp vốn thành viên / cổ đông.
 • Hỗ trợ tư vấn mở tài khoản ngân hàng, thông báo số tài khoản lên Sở kế hoạch đầu tư.
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Dịch vụ thành lập công ty du lịchDịch vụ thành lập công ty du lịch

Chia sẻ kinh nghiệm mở công ty du lịch thành công

 • Kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu truyền thống và Online cho công ty du lịch. Cần kết hợp giữa Marketing truyền thống và Marketing online trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển.
 • Am hiểu pháp luật, nắm vững thị trường với ngành hàng mà bạn kinh doanh. Đặc biệt Việt Nam đã ký kết hiệp định TPP ( Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ). Do đó cần phải am hiểu pháp luật để tránh những tình trạng rủi ro, thiếu hiểu biết có thể xảy ra với công ty
 • Lên kế hoạch chi tiết các chiến lược kinh doanh lâu dài cho công ty du lịch

Một số câu hỏi thường gặp khi mở công ty du lịch

Mở công ty du lịch cần bằng cấp gì

 • Đối với dịch vụ lữ hành nội địa: từ bậc trung cấp trở lên.
 • Đối với dịch vụ lữ hành quốc tế: từ bậc cao đẳng trở lên.

Hoặc bạn có thể tốt nghiệp các chuyên ngành khác nhưng phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa hoặc quốc tế, tùy lĩnh vực.

Mở công ty du lịch cần bao nhiêu vốn

Khi mở công ty lữ hành quốc tế cần lập vốn ký quỹ tại ngân hàng, với số tiền:

 • Đối với phục vụ khách du lịch quốc tế vào Việt Nam: lớn hơn 250 triệu đồng.
 • Đối với phục vụ khách du khách Việt Nam ra nước ngoài: lớn hơn 500 triệu đồng.
 • Vốn điều lệ/vốn pháp định của công ty ít nhất phải bằng hoặc lớn hơn vốn ký quỹ.

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp du lịch ở đâu

Hồ sơ thành lập công ty được nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đào tạo cấp tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh của công ty. Hoặc nộp online, theo đường dẫn Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập, doanh nghiệp sẽ làm hồ sơ gửi cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh hoặc Tổng cục Du lịch để xin cấp phép hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Long Phan về điều kiện thành lập công ty du lịch cũng như là trình tự, thủ tục thành lập. Nếu Quý bạn đọc cần giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ trực tiếp, hãy liên hệ ngay với Luật Long Phan để được hỗ trợ tốt nhất. 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, tâm huyết nhất.

Scores: 4.9 (63 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87