Thủ tục giám định thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyển

Thủ tục giám định thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyểnthủ tục cần thiết để thu được kết quả giám định làm căn cứ để bên bị thiệt hại yêu cầu bồi thường thiệt hại hợp lý khi hàng hóa vận chuyển hư hỏng, gây thiệt hại đến lợi ích của một bên trong hợp đồng. Tranh chấp này khi xảy ra sẽ gây nhiều khó khăn trong xác định thiệt hại nên bài viết sau sẽ cung cấp thông tin cho Quý khách về các quy định pháp luật nhằm giải quyết vấn đề này.

Thủ tục giám định thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyểnThủ tục giám định thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyển

Thủ tục giám định thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyển

Hồ sơ chuẩn bị thủ tục giám định thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyển

 • Văn bản, mẫu đơn yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây:
 • Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định;
 • Nội dung yêu cầu giám định;
 • Tên và đặc điểm của đối tượng giám định;
 • Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định;
 • Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định.
 • Đối tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 26 Luật Giám định tư pháp 2012 .

Trình tự thủ tục giám định thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyển

 • Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự.
 • Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định.
 • Trường hợp xét thấy kết luận giám định chưa đầy đủ, rõ ràng hoặc có vi phạm pháp luật thì theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án yêu cầu người giám định giải thích kết luận giám định, triệu tập người giám định đến phiên tòa, phiên họp để trực tiếp trình bày.
 • Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ việc đã được kết luận giám định trước đó.
 • Việc giám định lại được thực hiện khi có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Cơ sở pháp lý: Điều 102 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng chuyển

Điều 319 Luật Thương mại năm 2005 quy định: Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này.

Tranh chấp hợp đồng vận chuyểnTranh chấp hợp đồng vận chuyển

Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại khi vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng

Luật Thương mại năm 2005 quy định như sau về bồi thường thiệt hại khi vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng:

Về bồi thường thiệt hại, Điều 302 quy định:

 • Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.
 • Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.”

Về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Điều 303 quy định:

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

 • Có hành vi vi phạm hợp đồng;
 • Có thiệt hại thực tế;
 • Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Theo đó, các khoản yêu cầu bồi thường thiệt hại gồm:

 • Tổn thất về tài sản bị hư hại do vận chuyển: Việc đền bù về các thiệt hại của bên vận chuyển sẽ tuân theo quy định mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển. Nếu giữa bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa có thỏa thuận bằng điều khoản hợp đồng ghi nhận nội dung xác định mức trách nhiệm bồi thường thì bên vận chuyển phải bồi thường theo mức quy định trong điều khoản đó. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận với nhau về mức bồi thường cho tổn thất tài sản bị hư hại thì về nguyên tắc, các tổn thất về tài sản do vận chuyển sẽ phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời cho bên thuê vận chuyển, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng
 • Chi phí hợp lý để khắc phục thiệt hại: Nếu tài sản, hàng hóa được thuê vận chuyển bị mất thì chi phí hợp lý để khắc phục thiệt hại sẽ được xem xét dựa trên tình trạng hiện tại của tài sản, giá trị thị trường của tài sản ở thời điểm xảy ra thiệt hại. Nếu tài sản, hàng hóa được thuê vận chuyển bị hủy hoại đến mức không có khả năng phục hồi thì chi phí khắc phục được xem xét là khoản tiền cần thiết để mua lại hàng hóa và tài sản đó. Nếu tài sản và hàng hóa vẫn có thể sửa chữa được thì chi phí khắc phục là khoản tiền dùng để sửa chữa hàng hóa, tài sản đã bị hỏng.
 • Chi phí để khắc phục thiệt hại còn được tính dựa vào mức thỏa thuận giữa các bên. Do vậy, mức chi phí này chỉ là một khoản tiền “hợp lý” trong khoản thỏa thuận giữa các bên giao kết hợp đồng vận chuyển với nhau.
 • Lợi nhuận đáng lẽ được hưởng cũng là một trong các khoản được yêu cầu bồi thường: Lợi ích (lợi nhuận) trực tiếp đáng lẽ được hưởng từ hợp đồng mang lại. Trong trường hợp hàng hóa được bên thuê vận chuyển dùng để thực hiện các hoạt động kinh doanh, sinh lợi khác thì bên vận chuyển cũng phải bồi thường khoản lợi ích, lợi nhuận đáng lẽ bên thuê vận chuyển sẽ nhận được nếu bên vận chuyển thực hiện đúng theo giao kết hợp đồng.
 • Chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ với bên thứ ba: Khi bên thuê vận chuyển giao kết hợp đồng với bên thứ ba có đối tượng là các hàng hóa và tài sản đã bị thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng của bên thuê vận chuyển thì chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ cũng phải được bên vận chuyển bồi thường. Việc đánh giá các yếu tố “thực tế” và “trực tiếp” đối với chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ với bên thứ ba sẽ do các bên tự thỏa thuận dựa trên tình hình thực tế hoặc sẽ được quyết định bởi Tòa án Việt Nam tùy từng trường hợp cụ thể.

Hướng giải quyết khi bị thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyển

 • Thương lượng, hòa giải trong trường hợp cả người gây thiệt hại và người bị thiệt hại đều có thiện chí thỏa thuận chịu trách nhiệm và bồi thường thỏa đáng cho người bị thiệt hại.
 • Với hướng giải quyết này, cả hai bên sẽ không phải tiến hành các thủ tục tố tụng phức tạp tại Tòa án, người bị thiệt hại cũng không cần phải thu thập chứng cứ chứng minh thiệt hại của mình để cung cấp cho Tòa án.
 • Tuy nhiên trên thực tế, với những vụ việc thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyển khó đo lường mức độ thiệt hại một cách chính xác, cũng như khó xác định được nguyên nhân dẫn đến thiệt hại, người bị thiệt hại muốn đòi bồi thường phải khởi kiện ra Tòa án.
 • Người bị thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng vận chuyển nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc theo thỏa thuận của đương sự (căn cứ theo khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

>>> Xem thêm tại: Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự

Luật sư tư vấn tranh chấp dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tranh chấp vận chuyển

Luật sư tư vấn tranh chấp dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tranh chấp vận chuyển

 • Tham gia vào quá trình khởi kiện;
 • Thu thập chứng cứ, đưa ra hợp lý, đầy đủ các thiệt hại cần bồi thường
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trong tranh chấp dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Luật sư sẽ giúp xem xét và nghiên cứu sự việc để hỗ trợ khởi kiện, khiếu nại cho khách hàng trong tranh chấp dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Soạn đơn khởi kiện tranh chấp dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại có hình thức phù hợp với quy định của pháp luật, tránh trường hợp đơn không hợp lệ về hình thức khiến cho quá trình khởi kiện tốn nhiều thời gian hơn (đơn khởi kiện, đơn khiếu nại,..).

Đối với những tranh chấp phức tạp như hợp đồng vận chuyển, việc hiểu đúng bản chất, trình tự và có Luật sư chuyên môn hỗ trợ tư vấn sẽ hạn chế được rủi ro. Trường hợp Quý khách hàng muốn được tư vấn luật hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ luật sư hợp đồng của Luật Long Phan có thể liên hệ với chúng tôi qua 1900.63.63.87 để được Luật sư hợp đồng hỗ trợ.

Scores: 5 (42 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87