Thủ tục giải quyết tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Thủ tục giải quyết tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng được đặt ra khi phát sinh sự vi phạm nghĩa vụ của một trong các bên liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trong đầu tư xây dựng. Việc giải quyết tranh chấp này thường được thực hiện theo thủ tục khởi kiện tại Tòa án. Quý bạn đọc vui lòng theo dõi bài viết dưới đây do Luật Long Phan PMT thực hiện, để biết được thủ tục khi giải quyết loại tranh chấp này.

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựngGiải quyết tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Các loại bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Hoạt động đầu tư xây dựng là hoạt động tồn tại nhiều rủi ro gây thiệt hại đến cả tài sản lẫn con người. Do đó, trong một số trường hợp, chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm mua các loại bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật.

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020) và Chường IV Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, các bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm:

 1. Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng.

Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

 • Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP;
 • Công trình đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao hoặc có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;
 • Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
 1. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

 1. Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường.

Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường.

 1. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Hướng xử lý tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Khi phát sinh tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, các bên tranh chấp có thể:

 • Tự thương lượng để giải quyết;
 • Giải quyết thông qua hòa giải;
 • Khởi kiện giải quyết tranh chấp tại Tòa án;
 • Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng trọng tài.

Cơ sở pháp lý: Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Thủ tục khởi kiện tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Thủ tục khởi kiện tranh chấp bảo hiểm trong đầu tư xây dựngThủ tục khởi kiện tranh chấp bảo hiểm trong đầu tư xây dựng

Tại Tòa án

Trình tự thực hiện như sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Gồm có:

 • Đơn khởi kiện theo mẫu (Mẫu 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP);
 • Hợp đồng bảo hiểm các phụ lục hợp đồng;
 • Giấy tờ pháp lý cá nhân / tổ chức khởi kiện và bị kiện
 • Các tài liệu giao dịch khác cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện.

>>Xem thêm: Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự bao gồm những gì?

 1. Bước 2: Nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 26 BLTTDS 2015.

Tùy theo trường hợp cụ thể của tranh chấp mà Tòa án cấp huyện hay cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết, xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định Điều 35, 37 BLTTDS 2015.

 1. Bước 3: Tòa án tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện
 • Sau khi tiếp nhận được đơn khởi kiện của đương sự, bộ phận tiếp nhận đơn sẽ tiến hành ghi vào sổ nhận đơn.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; Thụ lý vụ án; Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; Trả lại đơn khởi kiện
 1. Bước 4: Nộp tạm ứng án phí

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện về việc nộp tiền tạm ứng án phí.

Tiền tạm ứng án phí sẽ do Thẩm phán dự tính, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận giấy báo của Tòa án về việc nộp tạm ứng án phí thì người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng và nộp cho Tòa án biên lai tạm ứng án phí.

 1. Bước 5: Thụ lý vụ án

Sau khi đương sự nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán thụ lý vụ án. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán thụ lý vụ án khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Bước 5: Chuẩn bị xét xử

Bước 6: Đưa vụ án ra xét xử và mở phiên tòa sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Bước 7: Thực hiện thủ tục phúc thẩm vụ án

Khi quyết định, bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị thì Tòa án cấp phúc thẩm sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 186 đến 315 BLTTDS 2015.

Tại Trung tâm Trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có thể thực hiện tại trung tâm trọng tài hoặc bằng Trọng tài vụ việc. Tuy nhiên, hiện nay, việc giải quyết bằng trọng tài thường phổ biến tại trung tâm trọng tài. Do đó, trong phạm vi nội dung này, Chúng tôi chỉ đề cập đến thủ tục giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài.

Tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài khi các bên có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp bị vô hiệu theo Điều 5 và 18 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được thực hiện như sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Gồm có:

 • Đơn khởi kiện;
 • Thỏa thuận Trọng tài;
 • Các tài liệu chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện;
 • Giấy tờ pháp lý cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến tranh chấp.
 1. Bước 2: Nộp hồ sơ khởi kiện đến Trung tâm trọng tài có thẩm quyền

Tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết do các bên lựa chọn. Trường hợp các bên có thỏa thuận trọng tài nhưng không xác định được tổ chức trọng tài giải quyết tranh chấp, các bên phải thỏa thuận lại về hình thức trọng tài hoặc tổ chức trọng tài cụ thể để giải quyết tranh chấp. Nếu không thỏa thuận được thì việc lựa chọn hình thức, tổ chức trọng tài để giải quyết tranh chấp được thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn.

 1. Bước 3: Thông báo đơn khởi kiện

Nếu không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao hồ sơ khởi kiện của nguyên đơn.

 1. Bước 4: Gửi bản tự vệ và đơn kiện lại (nếu có) cho Trung tâm Trọng tài

Nếu không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ khởi kiện, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ.

Ngoài ra, bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện lại, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Trung tâm trọng tài.

 1. Bước 5: Thành lập Hội đồng trọng tài tại Trung tâm Tọng tài.
 2. Bước 6: Hội đồng Trọng tài nghiên cứu hồ sơ, thực hiện một số công việc theo thẩm quyền.
 3. Bước 7: Mở phiên họp giải quyết tranh chấp.
 4. Bước 8: Ban hành Phán quyết Trọng tài.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 30 đến 64 Luật Trọng tài Thương mại 2010.

>>> Xem thêm: Luật sư tham gia tố tụng tại Trọng tài Thương mại

Tư vấn giải quyết tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Tư vấn giải quyết tranh chấp bảo hiểm trong đầu tư xây dựngTư vấn giải quyết tranh chấp bảo hiểm trong đầu tư xây dựng

 • Tư vấn các dạng tranh chấp hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn hướng xử lý để giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm bắt buộc đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn thương lượng giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng;
 • Soạn đơn khởi kiện, chuẩn bị các giấy tờ pháp lý, hồ sơ liên quan đến giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

>>Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

Việc giải quyết tranh chấp bảo hiểm phải được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và chính xác để bảo vệ quyền lợi tốt nhất của các bên. Tùy phương thức giải quyết tranh chấp, thủ tục giải quyết tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng cũng khác nhau. Quý khách hàng cần tư vấn hoặc hỗ trợ liên quan đến giải quyết tranh chấp bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được luật sư dân sự hỗ trợ.

Scores: 4.6 (32 votes)

: Luật sư Trần Tiến Lực

Luật sư Trần Tiến Lực- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư cộng sự tại công ty Luật Long Phan PMT. Nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp giao dịch nhà ở, đất đai, di chúc; đại diện khách hàng tham gia tố tụng; thực hiện các thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ. Chuyên môn cao, tư vấn hiệu quả pháp lý doanh nghiệp; soạn thảo, đàm phán hợp đồng; xây dựng, ban hành, kiểm soát các văn bản pháp lý của doanh nghiệp; pháp lý dự án; pháp luật lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87