Thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn nhanh tại Việt Nam

Thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn nhanh tại Việt Nam trình tự mà cơ quan có thẩm quyền ghi nhận việc kết hôn hoặc ly hônnước ngoài của công dân Việt Nam vào Sổ hộ tịch. Người có yêu cầu cần phải nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ để được ghi vào sổ hộ tịch các sự kiện này. Bài viết dưới đây Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp các thông tin pháp lý liên quan đến thủ tục nêu trên để Quý bạn đọc tham khảo.

Thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn nhanh tại Việt NamThủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn nhanh tại Việt Nam

Thế nào là ghi chú kết hôn, ly hôn?

Căn cứ Điều 34 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, ghi chú kết hôn được hiểu là thủ tục mà cơ quan có thẩm quyền Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại nước ngoài.

Căn cứ Điều 37 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, ghi chú ly hôn được hiểu là việc ghi vào Sổ hộ tịch quyết định, bản án ly hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc các giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Điều kiện ghi chú kết hôn và ly hôn tại Việt Nam

Để được ghi chú kết hôn và ly hôn tại Việt Nam các bên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, điều kiện ghi chú kết hôn

Căn cứ Điều 34 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, để có thể ghi chú kết hôn tại Việt Nam, cần tuân thủ các điều kiện sau đây:

 • Tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.
 • Vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch.

Thứ hai, điều kiện ghi chú ly hôn

Căn cứ Điều 37 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, để có thể ghi chú ly hôn tại Việt Nam, cần tuân thủ điều kiện: có bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (sau đây gọi là giấy tờ ly hôn) mà không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì được ghi vào Sổ hộ tịch.

Như vậy, công dân Việt Nam muốn ghi chú kết hôn, ly hôn tại Việt Nam cần thỏa mãn đầy đủ các điều kiện được trình bày ở trên.

Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn, ly hôn

Thủ tục ghi chú kết hôn

Hồ sơ cần chuẩn bị

Thành phần hồ sơ gồm có:

Thứ nhất, giấy tờ phải xuất trình gồm:

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú kết hôn (giấy tờ tùy thân);
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền.
 • Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Thứ hai, giấy tờ phải nộp gồm:

 • Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP.
 • Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp Trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn).
 • Văn bản ủy quyền (được chứng thực) trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú kết hôn. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Cơ sở pháp lý: Khoản 9 Mục I Phần II Quyết định 1872/2020/QĐ-BTP.

Thủ tục giải quyết

Căn cứ Khoản 9 Mục I Phần II Quyết định 1872/2020/QĐ-BTP, trình tự giải quyết yêu cầu ghi chú kết hôn tại Việt Nam được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Người có yêu cầu ghi chú kết hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú kết hôn. Việc nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến (online).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.

Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận;
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn.

Bước 3: Cấp trích lục ghi chú kết hôn.

Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện, không thuộc trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục ghi chú kết hôn cấp cho người yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn.

>>> Xem thêm: Thủ tục công nhận quyết định kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục ghi chú ly hôn

Hồ sơ cần chuẩn bị

Thành phần hồ sơ gồm có:

Thứ nhất, giấy tờ phải xuất trình gồm:

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú ly hôn.
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền trong trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn, công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam yêu cầu ghi chú ly hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh (trong giai đoạn chuyển tiếp).
 • Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Thứ hai, giấy tờ phải nộp gồm:

 • Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP.
 • Bản sao Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật.
 • Văn bản ủy quyền (được chứng thực) trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú ly hôn. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Cơ sở pháp lý: Khoản 10 Mục I Phần II Quyết định 1872/2020/QĐ-BTP.

Hồ sơ ghi chú kết hôn, ly hônHồ sơ ghi chú kết hôn, ly hôn

Thủ tục giải quyết

Căn cứ Khoản 10 Mục I Phần II Quyết định 1872/2020/QĐ-BTP, trình tự giải quyết yêu cầu ghi chú ly tại Việt Nam được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu ghi chú ly hôn

Người có yêu cầu ghi chú ly hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú ly hôn. Việc nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến (online).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả;
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Bước 3: Cấp trích lục ghi chú ly hôn

Nếu thấy yêu cầu ghi chú ly hôn là phù hợp quy định pháp luật, việc ly hôn, hủy việc kết hôn không thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục ghi chú ly hôn cấp cho người yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ ghi chú ly hôn.

Dịch vụ luật sư hỗ trợ thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn nhanh tại Việt Nam

Luật Long Phan PMT cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn nhanh chóng tại Việt Nam. Dưới đây là những dịch vụ được cung cấp:

 • Tư vấn pháp luật: Chúng tôi cung cấp tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện ghi chú kết hôn và ly hôn tại Việt Nam, giúp khách hàng hiểu rõ quy trình và yêu cầu pháp lý.
 • Hướng dẫn thủ tục: Chúng tôi cung cấp hướng dẫn chi tiết về trình tự và thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn tại Việt Nam, giúp khách hàng nắm bắt đầy đủ thông tin và chuẩn bị hồ sơ cần thiết.
 • Soạn thảo văn bản: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản, đơn từ và chuẩn bị hồ sơ ghi chú kết hôn và ly hôn theo quy định pháp luật tại Việt Nam.
 • Đại diện khách hàng: Chúng tôi có thể đại diện khách hàng thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn tại Việt Nam, đảm bảo quy trình diễn ra một cách suôn sẻ và đúng quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ khiếu nại và tố cáo: Nếu có căn cứ về việc sai phạm của cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện vụ án hành chính.
 • Các dịch vụ khác: Chúng tôi cũng có khả năng thực hiện các công việc khác liên quan đến thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn tại Việt Nam, nhằm đảm bảo quyền lợi và yêu cầu của khách hàng được đáp ứng đúng quy định pháp luật.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này, Luật Long Phan PMT sẽ đồng hành cùng khách hàng để đảm bảo quá trình ghi chú kết hôn và ly hôn diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

>>> Xem thêm: Dịch vụ ly hôn đơn phương trọn gói giá rẻ

Luật sư tư vấn ghi chú kết hôn, ly hônLuật sư tư vấn ghi chú kết hôn, ly hôn

Như vậy, công dân Việt Nam muốn được công nhận việc kết hôn, ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài thì phải tiến hành ghi chú kết hôn, ly hôn. Ngày nay, vấn đề ghi chú kết hôn, ly hôn ngày càng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu biết pháp luật về ghi chú kết hôn, ly hôn. Bài viết trên đây đã cung cấp đến quý khách hàng thủ tục ghi chú kết hôn và ly hôn tại Việt Nam. Nếu quý khách vẫn còn thắc mắc về vấn vấn trên hoặc cần sử dụng dịch vụ Luật sư hôn nhân gia đình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ

Scores: 5 (70 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87