Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do covid-19

0
24/08/2021 13:41

Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, đến tình hình sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp không đủ ngân sách trả lương cho người lao động trong thời gian dài nên phải chọn giải pháp chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên không phải Doanh nghiệp nào cũng có thể hiểu và thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do covid-19 một cách đầy đủ, đúng trình tự luật định. Để rõ hơn về vấn đề này, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây, Luật sư lao động của chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề này.

Chấm dứt hợp đồng lao động vì Covid

Các trường hợp doanh nghiệp có thể áp dụng để chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do covid-19

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Trong trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh nghiệp chứng minh được “đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc” thì doanh nghiệp có thể áp dụng căn cứ “do dịch bệnh nguy hiểm” tại điểm c,khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Thỏa thuận với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không chứng minh được “đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc”, để đơn phương chấm dứt hợp đồng thì doanh nghiệp có thể thỏa thuận với người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 34 BLLĐ 2019.

Thay đổi cơ cấu, công nghệ

Ngoài 2 căn cứ trên, doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn giải pháp thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại doanh để giảm bớt lao động theo quy định tại Điều 42 BLLĐ 2019. Trường hợp này doanh nghiệp không cần chứng minh “đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc”. Tuy nhiên khoản 4 Điều 42 BLLĐ 2019 quy định trường hợp này doanh nghiệp phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo Điều 44.

>>Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Nghĩa vụ và thời hạn thông báo

Đối với thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp tiến hành thỏa thuận với người lao động, khi được sự đồng ý của người lao động doanh nghiệp được phép chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận mà không cần phải thực hiện thủ tục thông báo.

Khi lựa chọn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo cho người lao động trong thời hạn như sau:

 • Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
 • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
 • Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đối với trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, khi chấm dứt hợp đồng lao động ngoài xây dựng phương án sử dụng lao động, doanh nghiệp còn trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, đồng thời thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Trợ cấp thất nghiệp doanh nghiệp phải trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng

Nghĩa vụ trả trợ cấp mất việc làm

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định khi bị chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp thay đổi tổ chức, tổ chức lại lao động, doanh nghiệp phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động có đủ 12 tháng làm việc trở lên cho doanh nghiệp.

Mức trợ cấp mất việc làm được tính dựa vào thâm niên làm việc của người lao động. Lưu ý rằng đối với người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm nhưng thời gian làm việc tính hưởng trợ cấp ít hơn 24 tháng thì người sử dụng lao động phải trả ít nhất 02 tháng tiền lương cho người lao động.

Thủ tục bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 BLLĐ 2019, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động, doanh nghiệp còn có trách nhiệm:

 • Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;
 • Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

>>Xem thêm: Người lao động được hưởng những trợ cấp nào khi bị cho nghỉ việc

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp và NLĐ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Trước tình hình khó khăn do covid-19, Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tiếp tục phục hồi sản xuất kinh doanh. Nghị quyết 68/NQ-CP quy định cụ thể một số chính sách như sau:

 • Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) trong 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm BHTNLĐ-BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN sẽ được NSDLĐ hỗ trợ cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.

 • Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

 Doanh nghiệp, NSDLĐ mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng trước đó, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

 • Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Ngân sách nhà nước hỗ trợ hỗ trợ một lần với mức 3.000.000 đồng/hộ đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

 • Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
 • Cho doanh nghiệp, NSDLĐ vay trả lương ngừng việc: Doanh nghiệp, NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với  NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên, thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. 
 • Cho doanh nghiệp, NSDLĐ vay trả lương phục hồi sản xuất: Doanh nghiệp, NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc cho các trường hợp sau:

Trường hợp phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh.

Trường hợp NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. 

Dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty luật Long Phan PMT

>>Xem thêm:  Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp

Dịch vụ tư vấn thủ tục doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động của công ty Luật Long Phan PMT

Vì sao cần có Luật sư tư vấn pháp lý

Luật sư là người nắm bắt rõ các quy định cũng như thủ tục hiện hành cùng kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, áp lực khi thực hiện các thủ tục. Đồng thời, Luật sư đảm bảo việc thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động được diễn ra theo đúng quy định và thời gian nhanh chóng giúp doanh nghiệp sớm đạt được mục đích mà mình đề ra.

Công việc của Luật sư

 • Tư vấn doanh nghiệp được phép chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp cụ thể
 • Tư vấn trình tự thủ tục để doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động
 • Giúp doanh nghiệp tính các khoản trợ cấp mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Phí dịch vụ Luật sư

Mức phí của Long Phan PMT đề ra luôn phù hợp với nội dung công việc và chất lượng dịch vụ, đảm bảo cho Quý khách hàng có dự toán tài chính cụ thể và tiết kiệm tối đa ngân sách cho dịch vụ luật sư doanh nghiệp.

Về phương thức thanh toán, Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức sau:

 • Thanh toán trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Công ty Luật Long Phan PMT.
 • Chuyển khoản qua ngân hàng.

Cách thức liên hệ với Luật Long Phan PMT 

Tư vấn trực tiếp

Trường hợp quý khách gặp phải tình huống có nhiều vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau và cần nhanh chóng xử lý, quý khách hàng có thể đến văn phòng của chúng tôi để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp tại một trong hai địa chỉ sau:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Tư vấn trực tuyến

Để nhận được sự tư vấn của Luật sư một cách nhanh chóng nhất, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87. Ngoài ra, Công ty Luật Long Phan PMT còn nhận các thắc mắc của khách hàng thông qua những hình thức khác:

 • Email: pmt@luatlongphan.vn
 • Fanpage: Luật Long Phan
 • Kênh youtube: Công ty Luật Long Phan PMT

Trên đây là toàn bộ thông tin về bài viết của chúng tôi liên quan đến thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do COVID-19 theo quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý đọc giả còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần hỗ trợ gửi tài liệu, yêu cầu hoặc đặt lịch TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cám ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

 

Scores: 4.9 (36 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87