Luật sư ly hôn tại Cần Thơ tư vấn giải quyết chia nợ chung ngân hàng

Tư vấn giải quyết chia nợ chung ngân hàng là trường hợp vợ chồng sau khi ly hôn muốn được tư vấn giải quyết về tài sản chung, cũng như nợ ngân hàng. Vì đây là vấn đề xảy ra nhiều mâu thuẫn trên thực tế. Đây được xem là loại tranh chấp phức tạp, cần nắm bắt được các quy định pháp luật cụ thể thì mới có thể xác định được nợ chung riêng. Vì vậy trong bài viết này, Luật sư ly hôn của chúng tôi sẽ hướng dẫn cách giải quyết chia nợ chung ngân hàng cho các quý bạn đọc nắm bắt.

Tư vấn giải quyết chia nợ chung ngân hàngTư vấn giải quyết chia nợ chung ngân hàng

Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Căn cứ tại Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

  • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ, chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ, chồng cùng phải chịu trách nhiệm.
  • Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
  • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
  • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình.
  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.
  • Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Trong các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng có bao gồm các nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồngNghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Trách nhiệm liên đới trả nợ chung của vợ chồng khi ly hôn

Những trách nhiệm liên đới mà vợ chồng phải chịu sau khi ly hôn được quy định như sau:

  • Đối với khoản nợ chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, thì hai bên phải cùng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm liên đới theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nguyên tắc giải quyết nợ chung trong thời kỳ hôn nhân đối với khoản nợ chung của vợ chồng là hai bên phải cùng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm liên đới.
  • Căn cứ Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình 2014quy định về việc giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn, theo quy định trên thì vợ chồng ly hôn không có nghĩa là các nghĩa vụ về tài sản của họ đối với người thứ ba đã chấm dứt mà theo cách nói khác, dù đã ly hôn, các khoản nợ chung của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực, hai bên vợ chồng vẫn phải tiếp tục cùng chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản nợ chung trong thời kỳ hôn nhân. Hai bên có thể thỏa thuận cùng với chủ nợ để giải quyết khoản nợ đó, cùng chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với bên thứ ba.

Thủ tục khởi kiện khi ly hôn và giải quyết nợ chung trong thời kỳ hôn nhân

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Theo quy định tại Điều 28 và Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì việc giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình hay yêu cầu về hôn nhân và gia đình đều thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 35 BLTTDS 2015  thì tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự  2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ như sau:

Thứ nhất, Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

  • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
  • Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
  • Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy, Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn là Tòa án nhân dân huyện nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc. Hoặc Tòa án nơi nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn nếu các đương sự tự thỏa thuận được với nhau.

Trừ trường hợp giải quyết tranh chấp về ly hôn có yếu tố nước ngoài thì thuộc về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. (CSPL: khoản 3 Điều 37 BLTTDS 2015)

Khởi kiện đòi ly hôn và giải quyết nợ chungKhởi kiện đòi ly hôn và giải quyết nợ chung

Hồ sơ và mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Hồ sơ khởi kiện ly hôn bao gồm:

  • Đơn khởi kiện về việc ly hôn, tranh chấp nợ chung
  • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
  • Giấy tờ tùy thân của vợ và chồng
  • Giấy khai sinh của con nếu có con chung
  • Giấy tờ chứng minh, chứng cứ về tài sản chung yêu cầu chia
  • Giấy xác nhận cư trú của vợ nếu chồng khởi kiện đơn phương ly hôn, và ngược lại.

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn theo Mẫu đơn số 23 – DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ – HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/1/2017

>> Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn

Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn được thực hiện theo quy định tại Điều 191 BLTTDS 2015, cụ thể:

Thứ nhất, Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Thứ hai, Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Thứ ba, Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

  • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
  • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
  • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
  • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Thứ ba, Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Luật sư tư vấn ly hôn có tranh chấp tại Cần Thơ

  • Tư vấn các vấn đề pháp luật về ly hôn;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp sau ly hôn;
  • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý khác trong việc khởi kiện ly hôn;
  • Hỗ trợ giải quyết các trường hợp đối phương cố tình không ly hôn;
  • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện giải quyết vụ án ly hôn;
  • Tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình khởi kiện ly hôn.

Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin về chia nợ chung của vợ chồng khi ly hôn. Mục đích nhằm cập nhật những kiến thức pháp lý mới nhất cho Quý bạn đọc cũng như các dịch vụ ly hôn của luật sư. Nếu Quý khách hàng đang gặp phải một số vướng mắc hay khó khăn trong các vấn đề hôn nhân cần luật sư ly hôn tư vấn giải quyết thì xin hãy liên hệ ngay cho các luật sư tư vấn của chúng tôi qua hotline 1900636387 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Scores: 4.7 (34 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88