Luật sư bào chữa vụ án tai nạn giao thông chết nhiều người

Luật sư bào chữa là việc của luật sư tham gia tố tụng để bào chữa, biện hộ cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự. Đối với vụ án tai nạn giao thông chết nhiều người thì người có hành vi vi phạm cũng cần có luật sư bào chữa. Thông qua bài viết dưới đây, Luật Long Phan sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư bào chữa vụ án giao thông

Luật sư bào chữa vụ án giao thông

Quy định hình phạt khi gây tai nạn giao thông chết người

Khi gây tai nạn giao thông chết người thì người có hành vi gây tai nạn sẽ bị xử phạt về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

 • Làm chết 01 người thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;
 • Làm chết 02 người thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm;
 • Làm chết 03 người trở lên thì bị phạt tù từ 07 năm cho đến 15 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

>>>>xem thêm: Tai nạn giao thông làm chết người thì phạt tù bao nhiêu năm?

Tai nạn giao thông có ở tù 

Tai nạn giao thông có ở tù

Gây tai nạn giao thông phải chịu trách nhiệm gì

Trách nhiệm hình sự

Người tham gia giao thông gây tai nạn phải chịu trách nhiệm hình sự về việc xâm phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với các mức hình phạt gồm phạt tiền, phạt cải tạo, cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc nhất định. Tuy nhiên tùy theo mức độ của hành vi mà có các mức xử phạt và truy cứu trách nhiệm hình sự khác nhau.

Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

 • Không có giấy phép lái xe theo quy định;
 • Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;
 • Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
 • Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
 • Làm chết 02 người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Làm chết 03 người trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm dân sự

Người gây tai nạn giao thông chết người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại gồm thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có) và thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm theo các căn cứ phát sinh trách nhiệm quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Tuy nhiên, theo Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 quy định phương tiện giao thông được coi là nguồn nguy hiểm cao độ. Vì vậy bất kể ai sử dụng phương tiện giao thông gây tai nạn đều phải bồi thường thiệt hại dù có lỗi hay không, trừ các trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại. Người gây tai nạn phải bồi thường thiệt hại theo Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

>>>>xem thêm: Yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị tai nạn giao thông

Hình thức lựa chọn luật sư bào chữa

Có thể lựa chọn luật sư bào chữa bằng hai hình thức:

 • Người bị buộc tội nhờ luật sư bào chữa.
 • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định.

Luật sư có thể bào chữa cho nhiều người bị buộc tội trong cùng vụ án nếu quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau.

CSPL: Khoản 1, 5 Điều 72 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Luật sư được người buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa chọn phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 75 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Luật sư được cơ quan có thẩm quyền tiến hành chỉ định bào chữa phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Luật sư bào chữa vụ án tai nạn giao thông chết nhiều người

Thời điểm luật sư tham gia bào chữa

Luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong trường hợp người có hành vi gây tai nạn bị bắt, tạm giữ thì luật sư tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

CSPL: Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

>>>>xem thêm: Luật sư được tham gia vào vụ án hình sự khi nào?

Thủ tục đăng ký bào chữa

Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, luật sư phải đăng ký bào chữa.Thủ tục đăng ký bào chữa quy định như sau:

 • Khi đăng ký bào chữa, Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội.
 • Trường hợp chỉ định người bào chữa thì Luật sư phải xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề là cá nhân.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa thì vào sổ đăng ký bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án; nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ chối việc đăng ký bào chữa khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Trường hợp quy định người không được bào chữa.
 • Người bị buộc tội thuộc trường hợp chỉ định người bào chữa từ chối người bào chữa.

Văn bản thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ các trường hợp:

 • Bị cáo, bị can từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa;
 • Người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hủy bỏ việc đăng ký bào chữa và thông báo cho người bào chữa, cơ sở giam giữ khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Khi phát hiện người bào chữa thuộc trường hợp người không được bào chữa.
 • Vi phạm pháp luật khi tiến hành bào chữa.

CSPL: Điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Vai trò người bào chữa

 • Luật sư dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền bào chữa, là người tham gia tố tụng, có vai trò thực hiện chức năng bào chữa cho bị can, bị cáo góp phần giúp cho vụ án được giải quyết một cách khách quan, toàn diện, giúp cho chính các cơ quan tiến hành tố tụng tìm ra sự thật của vụ án, không làm oan, sai cho người vô tội.
 • Luật sư phải tiến hành thu thập các chứng cứ quan trọng, chuẩn bị những lập luận có lợi nhất thuyết phục nhất cho thân chủ của mình, phát triển các bằng chứng đó để xuất trình và tranh luận trước Tòa án.

Dịch vụ luật sư bào chữa vụ án tai nạn giao thông

Luật sư bào chữa tham gia tố tụng, hỗ trợ, tư vấn cho thân chủ các vấn đề pháp lý trong quá trình tố tụng như:

 • Tư vấn pháp lý về tội danh, hình phạt, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng;
 • Tư vấn hỗ trợ thân chủ cung cấp, thu thập tài liệu chứng cứ có lợi;
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết vụ án, bao gồm việc soạn đơn kháng cáo, tố cáo, yêu cầu giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại,…
 • Đại diện cho khách hàng trong phiên tòa để bào chữa cho thân chủ của mình.
 • Tư vấn, hỗ trợ và giải thích về quy trình tố tụng từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử; tư vấn các quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo;
 • Trình bày, trao đổi sự việc và cùng tìm hướng giải quyết.
 • Các công việc liên quan khác.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc bào chữa vụ án tai nạn giao thông chết nhiều người của luật sư. Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin liên hệ Luật Long Phan qua số hotline 1900.63.63.87 để được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (66 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87