Kinh doanh game online trò chơi điện tử cần thủ tục gì?

Kinh doanh game online cần thủ tục gì là vấn đề pháp lý được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Theo đó mỗi cơ sở kinh doanh dù muốn kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào chững phải thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tương ững cho ngành nghề. Tuy nhiên một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì người muốn được cấp giấy phép kinh doanh phải đáp ứng điều kiện đặt thù luật định. Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết thông tin thủ tục cần thực hiện khi

kinh doanh game online cần gì

Kinh doanh game online cần gì?

Phân loại game online

Căn cứ theo Điều 31 và Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Điều 31a được bổ sung bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP thì trò chơi điện tử trên mạng được phân loại như sau:

Thứ nhất, phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, gồm:

 • Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);
 • Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);
 • Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);
 • Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

Thứ hai, hân loại theo độ tuổi của người chơi phù hợp với nội dung và kịch bản trò chơi:

 • Trò chơi điện tử dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên, ký hiệu là 18+)
 • Trò chơi điện tử dành cho thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên, ký hiệu là 12+)
 • Trò chơi điện tử dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu là 00+)

Doanh nghiệp cần xác định rõ game của mình thuộc loại gì để thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh game online cho phù hợp.

>>>Xem thêm: Bán hàng online phải đóng những loại thuế nào

thủ tục kinh doanh game online G1,G2,G3,G4

Thủ tục kinh doanh game online G1,G2,G3,G4

Kinh doanh trò chơi online có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?

Căn cứ khoản 2, 3 và 4 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP thì hoạt động kinh doanh trò chươi online phải đáp ứng điều kiện luật định về chủ thể kinh doanh, về thủ tục pháp lý liên quan:

 • Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
 • Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp Luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định này và quy định về đầu tư nước ngoài.

Như vậy hoạt động kinh doanh trò chơi online là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử

Kinh doanh trò chơi điện tử G1 cần

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Điều kiện được cấp giấy phép

Căn cứ tại điều 32 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT, Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng tại Điều 32a, 32b Nghị định này;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Hồ sơ cần chuẩn bị quy định tại  điều 32d Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 1
 • Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

>>>Xem thêm: Hướng dẫn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

Điều kiện được cấp quyết định căn cứ điều 32c Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT:

 • Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;
 • Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này; không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc,..
 • Trò chơi điện tử có kết quả phân loại theo độ tuổi phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi
 • Hồ sơ cần chuẩn bị căn cứ Điều 32g Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT
 • Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản theo Mẫu số 17 tại Phụ lục I này, kèm theo cam kết của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Điều 34 Nghị định này.
 • Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam

Lưu ý bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam. Giấy tờ chứng nhận và văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt có chứng thực

 • Mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử

Đối với kinh doanh trò chơi điện tử G2,G3,G4 cần có:

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4

Điều kiện để cấp giấy căn cứ điều 33 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.
 • Điều kiện về nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử như:có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng; Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp
 • Có đủ khả năng tài chính để cung cấp game online
 • Đáp ứng điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm: Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;
 • Có phương án đảm đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Hồ sơ cần chuẩn bị căn cứ điều 33a Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19
 • Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

đảm bảo chất lượng dịch vụ

Đảm bảo chất lượng dịch vụ

>>>Xem thêm: Hộ Kinh doanh có được thành lập thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh không?

Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4

Doanh nghiệp phải gửi thông báo theo Mẫu số 21 tại Phụ lục I, tối thiểu 30 ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) bằng một trong các hình thức:

 • Nộp trực tiếp;
 • Nộp qua đường bưu chính;
 • Qua mạng Internet.

Trên đây là tư vấn về việc kinh doanh game online cần thủ tục gì? Quý bạn đọc cần hỗ trợ gửi hồ sơ, tài liệu hoặc cần TƯ VẤN LUẬT HÀNH CHÍNH đặt lịch luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn nhanh nhất và kịp thời. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.6 (35 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8