Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự

Đơn đề nghị giám đốc thẩm là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ yêu cầu giám đốc thẩm vụ án dân sự. Theo đó, giám đốc thẩm về bản chất là thủ tục xét lại bản án không phải là một cấp xét xử. Vậy thủ tục yêu cầu đề nghị như thế nào là hợp lý? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự.

Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự

Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự

>>>Xem thêm: Đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại

Quyền đề nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự

Đương sự trong vụ án dân sự nếu không đồng ý với phán quyết của Tòa án về việc giải quyết vụ án thì có quyền gửi đơn đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm

Theo Điều 331 Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) 2015 quy định về người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:

 • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
 • Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Những chủ thể trên khi thực hiện quyền kháng nghị thì phải kèm theo đơn đề nghị hoặc có thông báo kiến nghị theo quy định của pháp luật tố tụng Dân sự hiện hành. Đối với trường hợp xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba thì không cần phải có đơn đề nghị.

Thủ tục làm đơn đề nghị

Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Theo Điều 337 BLTTDS 2015 quy định về thẩm quyền giám đốc thẩm thì:

 • Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao xét xử giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 • Toàn thể Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao xét xử giám đốc thẩm đối với trường hợp bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh, cấp huyện nhưng có tính chất phức tạp, hoặc không đạt được sự thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án đối với mô hình xét xử bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán
 • Ủy ban thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao;
 • Toàn thể Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm đối với trường hợp bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp cao nhưng có tính chất phức tạp, hoặc không đạt được sự thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án đối với mô hình xét xử bằng Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán.
 • Trường hợp những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật về cùng một vụ án dân sự cùng thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm của TAND cấp cao và TAND tối cao thì TAND tối cao có thẩm quyền giám đốc thẩm toàn bộ vụ án.

Thủ tục giải quyết

Thủ tục giải quyết

Căn cứ xem xét giám đốc thẩm

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ được quy định tại Điều 326 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 như sau:

 • Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;
 • Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

>>>Xem thêm: Có được bổ sung kháng cáo trong quá trình xét xử phúc thẩm

Nội dung đơn

Theo quy định tại Điều 328 BLTTDS 2015 và mẫu đơn số 82-DS-Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP thì đơn đề nghị phải đảm bảo các nội dung sau:

 • Địa điểm và thời gian làm đơn kháng cáo
 • Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;
 • Người có quyền kháng nghị: quy định tại Điều 331 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015;
 • Thông tin của người đề nghị;
 • Cá nhân thì ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ cư trú;
 • Cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ trụ sở;
 • Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, chức vụ của người đại diện;
 • Ghi tư cách tố tụng của người làm đơn;
 • Lý do đề nghị: ghi cụ thể lý do đề nghị xem lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm;
 • Yêu cầu của người đề nghị: ghi rõ đề nghị chủ thể nào (chủ thể có thẩm quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật);
 • Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn đề nghị;
 • Chữ ký người đề nghị;
 • Người đề nghị là cá nhân thì ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn;
 • Người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

đơn đề nghị

Đơn đề nghị

Thời hạn thụ lý và giải quyết

Sau khi nhận đơn và thụ lý, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định;

Trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

Cách thức nộp đơn

Nơi nộp đơn

Tòa án hoặc Viện kiểm sát nơi người có quyền kháng nghị công tác (ví dụ: chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM/Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM có quyền kháng nghị thì người dân liên hệ Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM hoặc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM nộp đơn)

Cách thức nộp đơn

 • Nộp trực tiếp
 • Gửi qua đường bưu chính

>>>Xem thêm: Thủ tục khiếu nại quyết định kỷ luật công chức.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến việc Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự. Nếu quý bạn đọc có nhu cầu cần hỗ trợ gửi hồ sơ tài liệu hoặc cần đặt lịch gặp trực tiếp luật sư hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900.63.63.87 để được giải đáp một cách nhanh chóng và kịp thời. Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

Scores: 4.6 (50 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88