Hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy xử lý như thế nào

Hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy xử lý như thế nào là câu hỏi được mọi người quan tâm. Bởi tội phạm ngày càng trở nên tinh vi trong việc thực hiện hành vi buôn bán, và sử dụng chất ma túy. Hành vi mua bán và sử dụng chất ma túy sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng thông tin về cách xử lý hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Cấu thành tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy

Theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy được phân tích như sau:

Khách thể

 • Khách thể của tội mua bán trái phép chất ma túy là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý ma túy
 • Đối tượng tác động: các chất ma túy

Mặt khách quan

Mặt khách quan của Tội mua bán trái phép chất ma tuý thể hiện ở các hành vi sau:

 • Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;
 • Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);
 • Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;
 • Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp kể trên.

Mặt chủ quan: Người phạm tội hiện hành vi do lỗi cố ý trực tiếp.

Mặt chủ thể

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Cụ thể người từ đủ 14 tuổi đến dưới 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; người từ đủ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Như vậy, khi vừa mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự sự về tội mua bán trái phép chất ma túy nếu có đủ các dấu hiệu cấu thành kể trên.

>>>Xem thêm: Phân biệt hành vi mua bán với vận chuyển trái phép ma túy 

Hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy xử lý như thế nào

Một người vừa có hành vi mua bán, vừa sử dụng trái phép chất ma túy thì căn cứ Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nguy hành vi mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý với các khung hình phạt khác nhau, cụ thể như sau:

Khung 1: phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với người nào mua bán trái phép chất ma túy

Khung 2: phạt tù từ 07 năm đến 15 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Mua bán với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililit;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: phạt tù từ 15 năm đến 20 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Người mua bán ma túy phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililit đến dưới 750 mililit;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Khung 4: phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Người mua bán ma túy phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililit trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Xử lý hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy

Xử lý hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy

>>> Xem thêm: Mua bán ma túy bao nhiêu thì bị án tử hình theo luật hình sự

Mua ma túy để sử dụng có thể bị truy cứu về những tội nào?

Mua ma túy để sử dụng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội sau:

 • Tội tàng trữ trái phép chất ma túy nếu hành vi cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)
 • Tội vận chuyển trái phép chất ma túy nếu có hành vi dịch chuyển bất hợp pháp từ nơi này đến nơi khác dưới bất cứ hình thức nào mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác (Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)

>>> Xem thêm: Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không

Luật sư bào chữa tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy

Để đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng khi bị phát hiện mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết vấn đề này như sau:

 • Tư vấn loại tội phạm và khung hình phạt tội mua bán trái phép chất ma túy
 • Tư vấn các hướng giải quyết có lợi khi hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến hình sự
 • Luật sư làm việc với cơ quan có thẩm quyền và tham gia bào chữa cho thân chủ
 • Tư vấn, hỗ trợ thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi cho thân chủ
 • Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan

Luật sư bào chữa tội mua bán chất ma túy

Luật sư bào chữa tội mua bán chất ma túy

>>>Xem thêm: Có nên thuê luật sư bào chữa tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy không?

Như vậy người có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu quý khách có thắc mắc về vấn đề trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư bào chữa các tội phạm về ma túy, vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900.63.63.87 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Các bài viết liên quan đến chủ đề mua bán ma túy có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.6 (49 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8