Giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần

2
31/08/2022 14:00

Tranh chấp trong công ty cổ phần giữa các cổ đông (thành viên lãnh đạo) là tranh chấp phát sinh trong quá trình vận hành công ty, hoặc do thỏa thuận ban đầu còn thiếu chặt chẽ. Những tranh chấp này “ảnh hưởng” không nhỏ đến sự tồn vong và phát triển của doanh nghiệp. Bài viết sẽ thông tin thêm về phương án giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần.

Tranh chấp cổ phần giữa các cổ đông

Tranh chấp giữa các cổ đông là gì?

Tranh chấp giữa các cổ đông là những mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quan hệ doanh nghiệp, quản lý và điều hành doanh nghiệp giữa các cổ đông, nhóm cổ đông gây tác động không nhỏ cho sự tồn tại của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Tranh Chấp Tiền Cọc Khi Mua Bán Cổ Phần Công Ty Giải Quyết Thế Nào?

Các loại tranh chấp giữa các cổ đông phổ biến

 • Tranh chấp về tư cách cổ đông: những tranh chấp giữa các CĐ sáng lập không góp tiền cổ phần, góp không đủ số cổ phần đã đăng ký; Tranh chấp về phương thức góp vốn.
 • Tranh chấp trong quyền quản lý và điều hành doanh nghiệp: thường xảy ra giữa các CĐ lớn, nhóm CĐ nhằm mục đích không loại họ ra khỏi HĐQT, không bãi miễn khỏi các chức danh.
 • Tranh chấp phát sinh từ các quyết định của ĐHĐCĐ.
Các hình thức giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Phương thức giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông

Căn cứ giải quyết khi có tranh chấp

 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị;
 • Quyết định cá biệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 • Điều lệ, nội quy công ty;
 • Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Tố tụng Dân sự và các văn bản hướng dẫn.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Thứ nhất, Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty KHỞI KIỆN trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc TGĐ trong các trường hợp:

 • Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty.
 • Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao;
 • Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 • Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thứ hai, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án theo Điều 30 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 gồm:

 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty;
 • Tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty TNHH hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần.
 • Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung đơn khởi kiện về tranh chấp nội bộ công ty

Đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm ĐƠN KHỞI KIỆN. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có)
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

>> Vui lòng tham khảo cách viết đơn khởi kiện tại: Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện đúng luật

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần. Nếu có bất kì vướng mắc, câu hỏi hay nội dung tư vấn giải quyết vấn đề này hoặc các tranh chấp liên quan đến Luật Doanh nghiệp hãy liên hệ với DỊCH VỤ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn.

Scores: 4.44 (9 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

2 Bình luận

2 bình luận trên “Giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần

  Hotline: 1900.63.63.87