Giả mạo chữ ký có vi phạm pháp luật không

Giả mạo chữ ký của người khác có vi phạm pháp luật không là vấn đề khá phổ biến vì tính chất phức tạp và khó nhận biết được hành vi phạm tội. Mạo danh chữ ký gây ảnh hưởng đến uy tín, trách nhiệm, trật tự quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tùy theo mức độ phạm tội, tội giả mạo chữ ký của người khác có thể bị xử phạt hành chính hay bị xử lý hình sự. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin pháp lý có liên quan.

Hành vi giả mạo chữ ký người khác

Hành vi giả mạo chữ ký người khác

Hành vi giả mạo chữ ký người khác

Chữ ký được hiểu là ký hiệu của cá nhân được thể hiện trên các văn bản, giấy tờ để minh chứng cho sự chấp thuận, sự hiện diện của người đó đối với nội dung của văn bản, giấy tờ đó.

Do bản chất của chữ ký mang yếu tố cá nhân do chính người đó sáng tạo ra thể hiện dấu ấn của họ nên việc một chữ ký của một người bị trùng lặp là điều khó có thể xảy ra.

Giả mạo chữ ký của người khác được hiểu là hành vi sao chép, bắt chước lại chữ ký của người khác nhằm mục đích vụ lợi trái pháp luật.

Tội phạm giả mạo chữ ký thường gặp

Hành vi giả mạo chữ ký ngày nay rất thường thấy trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là trong hợp đồng dân sự và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể kể đến một số các hành vi sau:

 • Giả mạo chữ ký khi chuyển nhượng tài sản, đặc biệt là chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản.
 • Giả mạo chữ ký trong các hoạt động kiểm kê hàng hóa.
 • Giả mạo chữ ký của người có thẩm quyền trong các văn bản hành chính nhà nước.

Khi nào giả mạo chữ ký người khác cấu thành tội phạm

Khi nào hành vi mạo danh chữ ký cấu thành tội phạm

Khi nào hành vi mạo danh chữ ký cấu thành tội phạm

Khách thể tội giả mạo chữ ký

Hành vi mạo danh chữ ký của người khác xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hành vi này tác động đến các dạng tài liệu là giấy tờ, văn bản điện tử… của cá nhân, cơ quan, tổ chức tư nhân và nhà nước

Mặt khách quan

Người phạm tội có hành vi giả mạo, bắt chước chữ ký, ký hiệu của người khác trên các loại giấy tờ, văn bản điện tử…

Hành vi này dẫn đến sự sai lệch thông tin, giá trị hiệu lực của các tài liệu, văn bản gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý của các tổ chức, cơ quan, cá nhân.

So với mức xử phạt khi vi phạm hành chính, hành vi giả mạo chữ ký của người khác sẽ cấu thành tội phạm khi hành vi người phạm tội gây tác động xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công tác quản lý.

Hành vi giả mạo chữ ký trong các loại giấy tờ mà người phạm tội hoàn toàn biết rõ không đúng sự thật nhằm làm cho người khác tin tưởng vào nội dung đó và tự nguyện giao tài sản, trị giá tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính hay gây ảnh hưởng xấu trật tự xã hội. Hành vi làm giả chữ ký này sẽ cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Hành vi làm giả chữ ký các giấy tờ tài liệu được sao chép như thật của cơ quan nhà nước nhằm để cho chính mình hay người khác thực hiện phạm tội trái pháp luật. Hành vi này làm giả chữ ký này sẽ cấu thành Tội làm giả, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Căn cứ tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của người khác, người có thẩm quyền giả mạo chữ ký trong các loại giấy tờ, tài liệu, người thực hiện hành vi là người có chức vụ và phạm tội khi đang làm nhiệm vụ. Hành vi giả mạo chữ ký trong trường hợp này cấu thành Tội giả mạo trong công tác. Căn cứ tại Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Chủ thể của tội phạm

Người thực hiện hành vi mạo danh chữ ký người khác là chủ thể thường, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Một số trường hợp người thực hiện là chủ thể đặc biệt, ngoài dấu hiệu có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì còn dấu hiệu là người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức, cơ quan nhà nước và đã thực hiện hành vi phạm tội trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mặt chủ quan

Hành vi giả mạo chữ ký của người khác là hành vi cố ý trực tiếp theo khoản 1 Điều 10 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người phạm tội hoàn toàn biết được hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra.

Mục đích người phạm tội thực hiện hành vi nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân.

Xử phạt hành chính tội giả mạo chữ ký

Hành vi giả mạo chữ ký người khác khi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và chưa gây ra mức độ nguy hiểm cao cho xã hội thì hành vi này có thể bị xử phạt hành chính với hình thức chủ yếu là phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung khác theo quy định tại Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể, một số các trường hợp sau đây có thể bị xử phạt vi phạm hành chính:

 • Giả mạo chữ ký trong hoạt động công chứng, chứng thực:

Xử lý hành vi giả mạo chữ ký của người khác

Xử lý hành vi giả mạo chữ ký của người khác

Hành vi giả mạo chữ ký của công chứng viên sẽ bị phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng (điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 82/2020/NĐ-CP).

Hành vi giả mạo chữ ký của người thực hiện chứng thực sẽ phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định 82/2020/NĐ-CP).

 • Giả mạo chữ ký trong hoạt động sở hữu trí tuệ:

Hành vi giả mạo chữ ký của tác giả trên các tác phẩm sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 131/2013/NĐ-CP.

 • Giả mạo chữ ký trong hoạt động kiểm toán, kế toán:

Khi trường hợp chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

 • Giả mạo chữ ký trong thực hiện biện pháp bảo đảm:

Hành vi giả mạo chữ ký của người yêu cầu đăng ký trong phiếu yêu cầu đăng ký hoặc trong văn bản thông báo về việc kê biên hoặc giải tỏa kê biên để thi hành án dân sự sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Xử lý hình sự hành vi làm giả chữ ký người khác

Khi hành vi giả mạo chữ ký người khác có thể gây nguy hiểm và đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, thì hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo các tội danh sau:

 • Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017)

Hành vi giả mạo chữ ký người khác sẽ cấu thành tội phạm khi người phạm tội thực hiện hành vi gian dối giả mạo chữ ký tên các loại giấy tờ, hợp đồng…làm cho người khác tin rằng đó là thông tin đúng sự thật và tự nguyện giao tài sản của họ.

Đối với tội danh này, khung hình phạt thấp nhất có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

 • Tội giả mạo trong công tác (Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017)

Hành vi giả mạo chữ ký sẽ cấu thành Tội giả mạo trong công tác khi người phạm tội vì mục đích vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi giả mạo chữ ký của người có chức vụ quyền hạn.

Đối với tội danh này, khung hình phạt thấp nhất có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm; còn khung hình phạt cao nhất là phạt từ từ 12 năm đến 20 năm.

Luật sư tư vấn về tội làm giả chữ ký của người khác.

 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến hành vi giả mạo chữ ký người khác.
 • Hướng dẫn soạn thảo các văn bản, tài liệu chứng minh tài liệu của Quý khách hàng bị làm giả chữ ký.
 • Tư vấn thu thập các tài liệu chứng cứ giải quyết các văn bản bị giả mạo chữ ký.
 • Luật sư đại diện giải quyết với cơ quan chức năng.

Giả mạo chữ ký của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, làm sai lệch thông tin và ảnh hưởng xấu đến uy tín trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định về vi phạm hành chính, tuy nhiên khi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lý hình sự. Nếu như quý bạn đọc vẫn còn thắc mắc hay mong muốn TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề trên hoặc cần tìm dịch vụ luật sư để xử lý các vấn đề liên quan thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (46 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88