Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các hoạt động đầu tư nước ngoài của luật sư. Đầu tư ra nước ngoài là hoạt động của nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài. Dưới đây là một số nội dung về quy trình đầu tư ra nước ngoài và một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

Đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

Một số nguyên tắc và hình thức đầu tư ra nước ngoài theo pháp luật đầu tư

Khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư 2020 bao gồm:

 • Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 2020, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế có liên quan; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Theo Điều 52 Luật Đầu tư 2020 quy định nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;
 • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
 • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Như vậy, khi các nhà đầu tư thực hiện đầu tư ra nước ngoài thì cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và hình thức theo quy định như trên.

Khác biệt khi đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư trong nước là việc các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam dùng vốn bằng tiền mặt, hiện vật hoặc quyền về tài sản để sản xuất, kinh doanh dưới hình thức thành lập mới doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Còn theo khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, hoạt động đầu tư ra nước ngoài được định nghĩa là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt Nam khi có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện theo Điều 60 Luật Đầu tư 2020 như sau:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật này;
 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 53 của Luật này và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này;
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép;
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này;
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Từ những quy định trên có thể nhận thấy các vấn đề pháp lý về điều kiện và thủ tục của đầu tư trong nước khác với đầu tư ra nước ngoài.

Một số khó khăn khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài

Khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài cần chú ý một số khó khăn như sau:

Thứ nhất, Rào cản pháp lý

Pháp luật của mỗi quốc gia đều có những sự khác biệt nhất định bởi vậy khi các hành động có liên quan đến pháp luật của nhiều quốc gia khác nhau và dưới sự điều chỉnh của các nước thì xảy ra rất nhiều vấn đề. Các doanh nghiệp hầu hết đều gặp phải vấn đề pháp lý khi đầu tư tại nước sở tại.

Vì lí do là các doanh nghiệp không thể tìm được những đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, có thể hiểu được hết các điều kiện kinh doanh và hỗ trợ tốt nhất để doanh nghiệp giải quyết những khúc mắc và khó khăn của các doanh nghiệp đầu tư. Những ngành nghề gặp phải khó khăn nhiều nhất trong rào cản pháp lý đó là ngành xây dựng, khai khoáng, y tế và đầu tư các cơ sở hạ tầng…

Bất đồng về ngôn ngữ pháp lý cũng là một rào cản và do vậy, việc có luật sư tư vấn, đối chiếu các quy định pháp luật giữa các quốc gia cũng sẽ giúp giảm bớt các rủi ro, chi phí tài chính.

Thứ hai, Chính sách của nước ta còn hạn chế

Việc quản lý và đưa ra những lợi ích và sự hỗ trợ lớn nhất cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư ra nước ngoài vẫn còn những sự hạn chế nhất định. Các doanh nghiệp muốn đầu tư đều phải tốn thời gian để hoàn thiện thủ tục hành chính để có được giấy phép.

Thứ ba, Chênh lệch về trình độ, kĩ năng

Đây là vấn đề hết sức cấp thiết và gây ra nhiều sự hoang mang cho các doanh nghiệp Việt khi đầu tư ra nước ngoài. Bởi sự chênh lệch này của những người lao động tại nước sở tại sẽ tạo ra sự phức tạp nhất định, gây vướng mắc và khó khăn trong quá trình sản xuất và triển khai công việc kinh doanh.

Như vậy, khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn, hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài sẽ giúp khách hàng giải quyết một số vấn đề trên dưới khía cạnh pháp lý một cách nhanh chóng và hợp lý.

>>>Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Khó khăn khi đầu tư ra nước ngoài

Khó khăn khi đầu tư ra nước ngoài

Dịch vụ luật sư tư vấn, hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài ở Việt Nam

Phạm vi dịch vụ

Luật sư bên chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ hoạt động đầu tư ra nước ngoài với dịch vụ gồm phạm vi như sau:

>>>Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2024

Chi phí thực hiện

Dịch vụ tư vấn cho sự việc này bao gồm Phí tư vấn ban đầu: Tư vấn sơ bộ trình tự, thủ tục, các vấn đề pháp lý cần giải quyết đối với vụ việc của khách hàng (Phí này sẽ được khấu trừ vào Phí tranh tụng/Dịch vụ hỗ trợ trọn gói). Trường hợp sau buổi tư vấn ban đầu mà quý khách không có thời gian để thực hiện thủ tục pháp lý về đầu tư ra nước ngoài thì có thể tham khảo sử dụng dịch vụ hỗ trợ trọn gói.

Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý trọn gói thì tùy theo tính chất sự việc đơn giản hay phức tạp mà sẽ có phí đặc thù riêng. Luật sư sẽ thay mặt quý khách chuẩn bị tài liệu cần thiết để đáp ứng điều kiện, soạn thảo các văn bản, giấy tờ, thực hiện các thủ tục pháp lý để quý khách có thể tiến hành đầu tư ra nước ngoài.

Tư vấn, hỗ trợ đầu tư nước ngoài

Tư vấn, hỗ trợ đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài viết về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, khi nhà đầu tư trong nước muốn thực hiện việc đầu tư ra nước ngoài phải đáp ứng một số nguyên tắc nhất định. Việc đầu tư này cũng có thể gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là về mặt pháp lý. Nếu Quý khách có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên cho công ty có yếu tố nước ngoài vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được luật sư doanh nghiệp hướng dẫn chi tiết.

Scores: 4.6 (55 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8