Dịch vụ luật sư thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo thủ tục mới nhất

0
21 Tháng Chín, 2021

Dịch vụ luật sư thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo thủ tục mới nhất là một lựa chọn tối ưu, giúp hoạt động này trở nên nhanh chóng, đảm bảo được các điều kiện về mặt pháp lý trong quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nắm bắt xu hướng đó, công ty Luật Long Phan PMT sẽ làm rõ hơn vấn đề chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo thủ tục mới nhất như sau.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp của bạn đang rơi vào tình trạng khó khăn về nguồn vốn thì việc tồn tại và phát triển thực sự là một thách thức.Trong đó, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một lựa chọn tối ưu giúp doanh nghiệp vượt qua cơn khủng hoảng, tái tạo cơ cấu tổ chức, xây dựng vốn đầu tư và phát triển trong kinh doanh. Được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2020, các phương thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được cụ thể như sau

Công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần

Căn cứ theo Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020 Công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần theo các phương thức sau:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác

– Kết hợp phương thức các phương thức trên tùy theo tình hình thực tế cùng nhu cầu về vốn của mỗi doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH nhiều thành viên và ngược lại

Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành công ty TNHH nhiều thành viên khi:

– Huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn, muốn chia sẻ quyền sở hữu với người góp vốn khác nhưng có giới hạn về số lượng

– Bán một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác

– Tặng cho một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

Ngược lại, công ty TNHH nhiều thành viên có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên khi:

– Một thành viên góp vốn nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương ứng của tất cả thành viên góp vốn còn lại

– Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là thành viên góp vốn nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của tất cả thành viên góp vốn của công ty

>>>Xem thêm: Công ty hợp danh có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Công ty cổ phần chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên, nhiều thành viên

Pháp luật về doanh nghiệp quy định cụ thể về phương thức chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, nhiều thành viên cho công ty cổ phần như sau:

 • Chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên (Căn cứ theo Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2020)

– Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại

– Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty

– Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông

 • Chuyển đổi thành công ty TNHH nhiều thành viên (Căn cứ theo Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2020)

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn

– Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông

– Kết hợp phương thức các phương thức trên tùy theo tình hình thực tế cùng nhu cầu về vốn của mỗi doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, công ty TNHH NTV, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành bất kể loại hình doanh nghiệp nào, tùy theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được điều chỉnh tại khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân

 

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Thủ tục sáp nhập công ty được thực hiện như thế nào?

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo thủ tục mới nhất

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo thủ tục mới nhất gồm:

Bước 1: Xác định loại hình doanh nghiệp dự định chuyển đổi

Bước 2: Họp Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên, ra quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ theo quy định của pháp luật

Bước 4: Đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần; chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công ty chỉ còn lại một cổ đông hoặc hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty gửi hồ sơ chuyển đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh; Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020 và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo thủ tục mới nhất của công ty Luật Long Phan PMT

Lý do nên chọn dịch vụ luật sư chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp của công ty Luật Long Phan PMT

Khi sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp luôn luôn được đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của khách hàng, kịp thời đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu về tổ chức nội bộ, cũng như hoạt động kinh doanh. Không những mọi vấn đề pháp lý của doanh nghiệp được giải quyết ổn thỏa, nhanh chóng, doanh nghiệp còn không phải lo đối mặt với những rủi ro về pháp luật.

Dịch vụ luật sư hỗ trợ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Khi nào doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế

Công việc công ty Luật Long Phan PMT sẽ thực hiện khi có yêu cầu từ Quý khách hàng

Công việc công ty Luật Long Phan PMT sẽ thực hiện khi có yêu cầu từ Quý khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ Luật sư tại công ty Luật Long Phan PMT khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ hàng đầu như sau:

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt doanh nghiệp
 • Thực hiện thủ tục pháp lý hoàn thiện cho việc chuyển đổi
 • Tư vấn trực tiếp hoặc bằng thư điện tử
 • Nhận ủy quyền làm việc với cơ quan chức năng.

Phí dịch vụ tư vấn

Chuyên tư vấn luật cung cấp hình thức liên hệ gặp mặt trực tiếp luật sư để được tư vấn với mức phí 500.000 VNĐ/1h tư vấn. Công ty sẽ tư vấn qua email cho các khách hàng với 500.000 – 1.000.000 VNĐ/email, quý khách chỉ cần điền Form gửi yêu cầu và gửi về công ty. Tổng đài Luật sư 1900.63.63.87 cung cấp dịch vụ luật sư hỗ trợ giải quyết vấn đề pháp lý doanh nghiệp trực tuyến được giải đáp bởi đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên viên tư vấn luật chuyên nghiệp

Trường hợp quý khách hàng cần chúng tôi hỗ trợ giải quyết thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thì chi phí sẽ được tính như sau:

Phí cố định: được xác định theo từng yêu cầu, tính chất vụ việc của khách hàng (đối tượng hợp đồng). Chi phí này đảm bảo phù hợp với nội dung tư vấn và phù hợp với từng hoàn cảnh của khách hàng.

Trường hợp trong quá trình thực hiện, có yêu cầu tư vấn phát sinh ảnh hưởng đến đối tượng  hợp đồng, các bên sẽ tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng.

Giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Hiệu quả công việc

Chất lượng dịch vụ là một trong những vấn đề mà Chuyên tư vấn luật ưu tiên quan tâm hàng đầu. Thông qua tổng đài khách hàng sẽ được hỗ trợ các vấn đề pháp lý một cách chính xác và kịp thời bởi các Luật sư tại công ty.

Cách thức liên hệ và làm việc với công ty Luật Long Phan PMT

 • Tư vấn các quy định của pháp luật qua Email. Đây là dịch vụ trả lời văn bản chi tiết 24/24. Khách hàng có thể gửi câu hỏi, yêu cầu thông qua email sau: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn các quy định của pháp luật qua điện thoại: Khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại 1900.63.63.87
 • Tư vấn các quy định của pháp luật trực tiếp: Để đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả khách hàng có thể đến trực tiếp đến văn phòng công ty tại các địa chỉ sau:

Trụ sở: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.

Văn Phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, TPHCM

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 – 8:00am to 5:30pm

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến “Dịch vụ luật sư thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo thủ tục mới nhất”. Nếu như bạn có nhu cầu hỗ trợ gửi tài liệu yêu cầu hoặc cần đặt lịch gặp luật sư TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP vui lòng liên hệ qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn

Scores: 4.5 (69 votes)

: Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

#duongnganlegal - Chuyên viên pháp lý về Lao Động, Doanh nghiệp tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính doanh nghiệp, lao động

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87