Covid-19 có được xem là điều kiện miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp hợp đồng?

Covid-19 có được xem là điều kiện miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp hợp đồng? Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay , quá trình hoạt động sản xuất , kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng làm dẫn tới một số phát sinh trong quan hệ hợp đồng như là không thể thực hiện hợp đồng hoặc là thực hiện không đúng hợp đồng ? Sau đây, Công ty Luật Long Phan PMT xin cung cấp một số thông tin liên quan như sau:

Covid-19 có được xem là điều kiện miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp hợp đồng?

Covid-19 có được xem là điều kiện miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp hợp đồng?

Quy định pháp luật về các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp hợp đồng

Trường hợp miễn trách nhiệm do thỏa thuận của các bên

Hợp đồng về bản chất là thỏa thuận của hai bên, do đó pháp luật rất tôn trọng quyền thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng. Hai bên trong hợp đồng có thể tự do thỏa thuận điều khoản miễn trách nhiệm. Tuy nhiên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thỏa thuận miễn trách nhiệm có thể được ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.
 • Thỏa thuận miễn trách nhiệm phải được lập ra trước thời điểm có vi phạm xảy ra

Trường hợp miễn trách nhiệm do lỗi một bên

Đây là trường hợp miễn trừ trách nhiệm dân sự căn cứ vào yếu tố lỗi, một bên vi phạm hợp đồng nhưng nguyên nhân dẫn đến sự vi phạm đó là do lỗi của bên bị vi phạm.

Căn cứ Khoản 3 Điều 351 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.”

Nếu bên có nghĩa vụ muốn được miễn trừ trách nhiệm dân sự, ngoài việc chứng minh mình không có lỗi còn phải chứng minh lỗi thuộc về bên có quyền.

Trường hợp miễn trách nhiệm do quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ở trường hợp miễn trách nhiệm này, Quyết định của cơ quan nhà nước phải làm phát sinh nghĩa vụ của bên vi phạm tức là phải thực hiện hoặc là không thực hiện một hành vi nhất định nào đó dẫn tới hành vi vi phạm hợp đồng ( căn cứ vào điểm d  khoản 1 điều 294 Luật Thương Mại 2005)

Quyết định của cơ quan nhà nước có thể là quyết định hành chính (quyết định xử phạt vi  phạm, quyết định trưng thu ..) hoặc là quyết định của cơ quan tư pháp (như là bản án quyết định).

Trường hợp miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng

Một sự kiện được xem là bất khả kháng theo như quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015) là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép và để được coi là sự kiện bất khả kháng với tính chất là căn cứ để miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng thì dịch bệnh phải thỏa mãn các điều kiện sau :

 • Xảy ra khi các bên giao kết hợp đồng và đang thực hiện hợp đồng;
 • Có tính chất khách quan bất thường mà các bên không thể dự đoán được , cũng không thể tránh được và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết;
 • Sự kiện đó là nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng .

Quy định pháp luật về các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp hợp đồng

Quy định pháp luật về các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp hợp đồng

Covid-19 là sự kiện bất khả kháng?

Khi dịch bệnh được quy định là bất khả kháng trong hợp đồng

Pháp luật Hợp đồng luôn tôn trọng quyền thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng như vậy trường hợp trong hợp đồng đã có quy định về điều kiện để dịch bệnh được xem là sự kiện bất khả kháng thì các bên mặc định căn cứ vào các điều kiện đó để xác định.

Khi dịch bệnh không được quy định là bất khả kháng trong hợp đồng

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015) , để được coi là sự kiện bất khả kháng với tính chất là căn cứ để miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng thì dịch bệnh phải thỏa mãn các điều kiện sau :

 • Xảy ra khi các bên giao kết hợp đồng và đang thực hiện hợp đồng;
 • Có tính chất khách quan bất thường mà các bên không thể dự đoán được , cũng không thể tránh được và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết ;
 • Sự kiện đó là nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng .

Căn cứ như trên thì điều kiện không thể lường trước được dịch bệnh covid 19 thì dịch bệnh covid-19 sẽ không đáp ứng được. Bởi vì dịch bệnh có thể diễn tiến LÂY LAN CHẬM không được phát hiện sớm trên thế giới nên không làm ảnh hưởng ngay lập tức đến việc thực hiện hợp đồng như một số thiên tai khác như: lũ lụt ,sóng thần….

Như vậy, hiện nay dịch bệnh covid-19 không được xem là sự kiện bất khả kháng.

Bị ảnh hưởng bởi covid có được miễn trách nhiệm thực hiện hợp đồng không?

Có thể căn cứ vào điểm d  khoản 1 điều 294 Luật Thương Mại 2005 để có thể được miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp chấp do hành vi vi phạm do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Bên có hành vi vi phạm cần chứng minh được các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng vì dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra từ đầu năm 2020 và nhà nước cũng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn nên trong trường hợp các bên ký kết hợp đồng năm 2020 đã xảy ra dịch bệnh Covid -19 thì điều kiện này sẽ không được đảm bảo.

Hướng giải quyết khi việc thực hiện hợp đồng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

Trường hợp do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 mà việc thực hiện hợp đồng không đúng hay không thực hiện được dẫn tới bị vi phạm hợp đồng thì người vi phạm phải chứng minh được trong tình dịch Covid-19 thì hành vi i phạm của mình là  do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng để có thể xét vào trường hợp miễn trừ trách nhiệm.

Các doanh nghiệp có thể chứng minh được dịch Covid-19 là sự kiện gây ảnh hưởng hoặc cản trở trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, khiến doanh nghiệp vi phạm hoặc không thể thực hiện hợp đồng đã ký với đối tác. Những ảnh hưởng này có thể là trực tiếp (doanh nghiệp phải dừng hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) hoặc gián tiếp (do các doanh nghiệp cung cấp đầu vào phải dừng hoạt động nên doanh nghiệp không có nguyên liệu để sản xuất, hoặc do các đơn vị vận tải không hoạt động được nên doanh nghiệp không thể thực hiện việc giao hàng đúng hạn…) ….

>>>Xem thêm: Các Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Mùa Covid Về Thanh Toán Khoản Vay

Dịch vụ luật sư hỗ trợ của công ty Luật Long Phan PMT

Hiện nay , công ty Luật Long Phan PMT đang cung cấp gói dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng đến quý khách hàng . Tùy vào nhu cầu thực tế, Công ty Luật Long Phan PMT luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng riêng cho quý doanh nghiệp gói dịch vụ theo yêu cầu. Long Phan PMT nhận hỗ trợ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, cụ thể bao gồm:

 • Tư vấn quản trị rủi ro hợp đồng
 • Tư vấn thẩm định hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết, sau khi ký kết.
 • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp và cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng, rà soát các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu
 • Soạn thảo văn bản, tài liệu khi có yêu cầu
 • Tư vấn, chuẩn bị, liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh hợp đồng;
 • Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng, đại diện thương lượng hòa giải cho khách hàng;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan Trọng tài, tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
 • Tham gia vào quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp hợp đồng với tư cách đại diện ủy quyền, luật sư.

Dịch vụ luật sư hỗ trợ của công ty Luật Long Phan PMT

Dịch vụ luật sư hỗ trợ của công ty Luật Long Phan PMT

>>>Xem thêm: Tranh Chấp Hợp Đồng

>>>Xem thêm: Cơ Chế Xử Lý Tranh Chấp Với Khách Hàng Của Doanh Nghiệp Mùa Covid

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Covid-19 có được xem là điều kiện miễn trừ trách nhiệm khi phát sinh tranh chấp hợp đồng? Nếu như bạn có nhu cầu hỗ trợ gửi tài liệu, hồ sơ  hoặc đặt lịch gặp luật sư vui lòng liên hệ tổng đài 1900.63.63.87, Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

Scores: 4.7 (53 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87