Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần tại Cần Thơ

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần có thể giúp cho công ty tăng vốn điều lệ và thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn. Việc lựa chọn chuyển đổi công ty phù hợp với hoạt động và kế hoạch của công ty trách nhiệm hữu hạn là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của công ty. Bài viết dưới đây Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp đến Quý độc giả các thông tin về vấn đề này.

Chuyen doi loai hinh cong ty co phanChuyển đổi loại hình công ty cổ phần

Phương thức chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần là điều hoàn toàn khả thi theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo khoản 2 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo những phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 • Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác.

Có thể thấy việc chuyển đổi này được thực hiện khi công ty trách nhiệm hữu hạn muốn mở rộng quy mô hoạt động, vốn điều lệ và thu hút thêm nhà đầu tư.

Ngoài ra, khi trở thành công ty cổ phần, công ty sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thêm nhân tài, tăng cường quản trị và giám sát hoạt động của công ty. Công ty cổ phần cũng có thể sử dụng các công cụ tài chính như cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu, v.v. để quản lý rủi ro tài chính và tăng cường khả năng cạnh tranh.

>> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần

Thời hạn giải quyết việc chuyển đổi là bao lâu?

Thời hạn giải quyết việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần tùy thuộc vào quy trình và thủ tục của từng địa phương.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký loại hình công tyChuẩn bị hồ sơ đăng ký loại hình công ty

Đối với chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành CTCP

Khi muốn chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần, cần thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý đầy đủ.

Theo khoản 4 Điều 26 nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ sau đây:

Thứ nhất, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, điều lệ công ty.

Thứ ba, bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Thứ tư, nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Thứ năm, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

Thứ sáu, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

Thứ bảy, văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần là quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chính xác, kỹ lưỡng.

>> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH  

Đối với chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành CTCP

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành CTCP là quá trình chuyển đổi hình thức kinh doanh của công ty. Việc chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với công ty và cả các bên liên quan.

Theo khoản 4 Điều 26 nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm c khoản 4 Điều 23 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ sau đây:

Thứ nhất, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, điều lệ công ty.

Thứ ba, danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thứ tư, bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Thứ năm,  nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Thứ sáu, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

Thứ bảy, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

Thứ tám, văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cũng đòi hỏi công ty phải thực hiện nhiều thủ tục pháp lý và chi phí cao hơn so với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Do đó, công ty cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định chuyển đổi hình thức kinh doanh.

>> Xem thêm: Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 

Luật sư tư vấn chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

Luật sư tư vấn chuyển đổi loại hình công tyLuật sư tư vấn chuyển đổi loại hình công ty

Những dịch vụ tư vấn Luật Long Phan PMT xin hỗ trợ cho Quý khách hàng:

 • Hướng dẫn chi tiết thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần
 • Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền
 • Bàn giao hồ sơ và Giấy phép kinh doanh mới sau khi thực hiện yêu cầu của khách hàng

Các doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến quá trình chuyển đổi. Đồng thời phải thực hiện đúng quy trình và thủ tục được quy định bởi pháp luật. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp còn điều gì chưa rõ hoặc có nhu cầu tìm luật sư thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục và hồ sơ cần thiết.

Scores: 4.7 (66 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88