Xây Dựng

Mẫu đơn xin sửa chữa nhà ở

Một số vấn đề cơ bản về sửa chữa nhà, mẫu đơn xin sửa chữa nhà và đồng thời là cách viết một mẫu đơn xin sửa chữa, thủ tục và quy trình nộp đơn.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Cách viết đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Tư vấn giấy tờ kèm theo, thủ tục liên quan.