Mẫu biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm

0

Mẫu biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích kiểm tra vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị có đúng tiêu chuẩn theo quy định trước khi tiến hành thi công xây dựng hay không. Để quý độc giả có cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề này, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin tư vấn liên quan dưới bài viết sau.

Hướng dẫn viết mẫu biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm

Mẫu biên bản bàn giao vật liệu thí nghiệm

Căn cứ theo Điểm g, Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2016/TT-BDX, nội dung công việc của hợp đồng thi công bao gồm việc thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. Căn cứ theo Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 09/2016/TT-BDX, bên nhận thầu phải cung cấp cho bên giao thầu các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.

Biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm cần lưu ý các nội dung sau:

 • Ghi đầy đủ họ tên, chức vụ của những người tham gia thí nghiệm;
 • Các vật liệu mẫu phải được liệt kê với các thông số: Tên vật liệu, kí hiệu mẫu, kích thước, số lượng,..;
 • Yêu cầu phải có sự xác nhận và phê duyệt của các bên liên quan

Quy định về nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công

Phiên họp nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

Khi sản phẩm của hợp đồng thi công được lấy mẫu và thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định thì bên giao thầu tiến hành nghiệm thu các sản phẩm của hợp đồng. Căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 09/2016/TT-BDX quy định về nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành như sau:

 • Căn cứ nghiệm thu là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi, bổ sung được bên giao thầu chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao và các quy định khác có liên quan.
 • Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: đại diện bên giao thầu, đại diện bên nhận thầu, đại diện nhà tư vấn (nếu có).

Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:

 • Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành được các bên thống nhất trên cơ sở quy định của nhà nước.
 • Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu và các quy định khác có liên quan.

Sau khi hoàn thành xong bước nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành, các bên sẽ tiến hành lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng Mục công trình nếu đáp ứng các Điều kiện để nghiệm thu theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ

Biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu công trình

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 26/2016/TT-BXD, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung:

 • Tên công việc được nghiệm thu;
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 • Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có);
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

Căn cứ theo Điều 9 Thông t 26/2016/TT-BXD, biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng bao gồm các nội dung:

 • Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu;
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 • Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành so với nhiệm vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng;
 • Đánh giá về việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan phòng cháy chữa cháy, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan;
 • Kết luận nghiệm thu (chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có);
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm. Quý độc giả có thắc mắc trong quá trình soạn thảo biên bản bàn giao và biên bản nghiệm thu, vui lòng liên hệ hotline để được luật sự giải đáp chi tiết. Xin cảm ơn./.

Scores: 4 (10 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87