Tư vấn trong vụ án Hình sự – Luật sư vừa phải đúng luật, vừa phải bảo vệ tối đa cho thân chủ

0
08/07/2022 10:53

Tư vấn trong vụ án Hình sự – Luật sư vừa phải đúng luật, vừa phải bảo vệ tối đa cho thân chủ là một trong những hoạt động hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nhằm phổ biến kiến thức Pháp luật Hình sự và giúp cung cấp dịch vụ luật sư hình sự cho cá nhân, tổ chức. Nội dung tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự của Luật Long Phan chúng tôi được thực hiện  hoàn toàn đúng theo pháp luật và đồng thời giúp bảo vệ tối đa cho thân chủ. Chúng tôi xin cung cấp thông tin cần thiết tại bài viết dưới đây.

Tư vấn trong vụ án Hình sự

Nội dung tư vấn của luật sư trong vụ án hình sự

Xác định vị thế và yêu cầu tư vấn của thân chủ

Trong một vụ án Hình sự, mỗi người tham gia tố tụng có vị thế khác nhau và tùy theo tư cách tố tụng của mỗi người sẽ có những yêu cầu tư vấn khác nhau. Sau đây là một số người tham gia tố tụng Hình sự thường gặp trong một vụ án Hình sự.

Bị can

Theo Điều 60 Luật tố tụng Hình sự 2015 quy định bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự.

Tư vấn theo yêu cầu của bị cán: tư vấn làm thế nào để có thể giảm hình phạt nhẹ nhất có thể.

Bị cáo

Theo Điều 61 Luật tố tụng Hình sự 2015 quy định bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử.

Tư vấn theo yêu cầu của bị cáo: tư vấn làm thế nào để có thể giảm hình phạt nhẹ nhất có thể.

Bị hại

Theo Điều 62 Luật tố tụng Hình sự 2015 quy định bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

Tư vấn theo yêu cầu của bị hại: tư vấn cách để bị cáo, bị can có thể chịu trách nhiệm hình sự đúng với hành vi vi phạm pháp luật của mình và để được bồi thường thiệt hại nhiều nhất có thể.

Nguyên đơn dân sự

Theo Điều 63 Luật tố tụng Hình sự 2015 quy định nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tư vấn theo yêu cầu của nguyên đơn dân sự: cách để có thể được bồi thường thiệt hại nhiều nhất có thể.

Bị đơn dân sự

Theo Điều 64 Luật tố tụng Hình sự 2015 quy định bị đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Tư vấn theo yêu cầu của bị đơn dân sự: cách để chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ít nhất có thể.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án

Theo Điều 65 Luật tố tụng Hình sự 2015 quy định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.

Nội dung tư vấn của luật sư trong vụ án Hình sự

>>>Xem thêm: Thủ tục nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Xác định các chứng cứ có lợi cho thân chủ

Nếu thân chủ là bị can, bị cáo

 • Xác định lại các tình tiết cấu thành tội danh của bị can, bị cáo đã chính xác hay chưa?
 • Xác định các tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng của bị can, bị cáo đã chính xác hay chưa?
 • Giúp thân chủ thu thập chứng cứ chứng minh để giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường thiệt hại về thể chất, tinh thần.

Nếu thân chủ là bị hại

 • Xác định lại tội danh đã chính xác chưa?
 • Giúp thu thập chứng cứ chứng minh thiệt hại về thể chất, tinh thần làm sao để được bồi thường nhiều nhất có thể?

Xác định các thủ tục tố tụng mà thân chủ cần thực hiện để bảo vệ tối ưu quyền lợi của mình

 • Yêu cầu giám định thương tích
 • Giám định bổ sung.
 • Khiếu nại kết luật giám định khi không đồng ý với kết quả.
 • Yêu cầu thay đổi tội danh của bị can, bị cáo.
 • Kêu oan khi Tòa án đưa ra phán xét sai sự thật.
 • Yêu cầu trách nhiệm dân sự.
 • Yêu cầu thu thập chứng cứ chứng minh để bảo vệ tối ưu cho thân chủ.

>>>Xem thêm: Thủ tục khám xét trong vụ án hình sự

Tư vấn cách thức giải quyết và kế hoạch tiếp theo cho thân chủ trong vụ án hình sự

Luật sư hướng dẫn thực hiện các hành vi tố tụng

Đối với bị can, bị cáo: Giúp khắc phục hậu quả để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như xin lỗi nạn nhân và gia đình, thuyết phục người thân nạn nhân viết đơn không truy cứu TNHS, đơn xin giảm nhẹ hình phạt,…

Đối với bị hại: Yêu cầu cơ quan chức năng giám định bổ sung, yêu cầu bệnh viện điều trị khám, điều trị bổ sung những vết thương mới liên quan đến hành vi phạm tội, tư vấn đưa ra những chứng cứ giúp bảo vệ cho thân chủ,…

Tư vấn về trình tự giải quyết

Luật sư giúp lên kế hoạch, định hướng cho thân chủ trước mỗi giai đoạn tố tụng.

 • Trong quá trình điều tra

Luật sư hình sự, lúc này đóng vai trò là người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can bị cáo không bị xâm phạm, tránh những tiêu cực trong quá trình điều tra của cơ quan điều tra

 • Kết thúc giai đoạn điều tra

Khi kết thúc giai đoạn điều tra nếu nhận định kết luận điều tra không đúng sẽ tiến hành thủ tục khiếu nại,…

 • Trong giai đoạn truy tố

Luật sư tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xem xét và đánh giá chứng cứ nhằm đưa ra các nhận định, xây dựng các lập luận hướng giải quyết vụ án để chuẩn bị cho phiên tòa nhằm bảo vệ thân chủ.

 • Trong quá trình xét xử

Luật sư đại diện cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo biện luận trước tòa, tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, với đại diện bị hại nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan

Sau đó hỗ trợ thực hiện thủ tục kháng cáo khi có căn cứ cho rằng bản án được tuyên chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Nghĩa vụ của luật sư – người bảo vệ, người bào chữa theo quy định pháp luật

Nghĩa vụ của luật sư

Theo Điều 21 Luật Luật sư 2015 quy định về nghĩa vụ của luật sư

 • Tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư được quy định theo pháp luật;
 • Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng; có thái độ hợp tác, tôn trọng người tiến hành tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề;
 • Tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu. Để kịp thời và nhanh chóng giải quyết vụ án hình sự, tránh để mất thời gian của thân chủ.
 • Thực hiện trợ giúp pháp lý. Bổ sung kiến thức pháp lý cho thân chủ giúp thân chủ chủ động bảo vệ quyền của mình, quyền công dân khi tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
 • Tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. Để có thể tư vấn, bảo vệ thân chủ đúng pháp luật và bảo vệ tối đa cho thân chủ.
 • Và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của người bào chữa

Theo Điều 73 Luật tố tụng hình sự 2015 quy định nghĩa vụ của người bào chữa

 • Sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo;
 • Giúp người bị buộc tội về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
 • Không được từ chối bào chữa cho người bị buộc tội mà mình đã đảm nhận bào chữa nếu không vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan;
 • Tôn trọng sự thật; không được mua chuộc, cưỡng ép hoặc xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật. Dù bảo vệ thân chủ nhưng vẫn phải tôn trọng sự thật, liêm chính, công minh.
 • Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án hoặc theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát.
 • Không được tiết lộ bí mật điều tra, thông tin về vụ án mà mình biết khi thực hiện bào chữa (trừ trường hợp đối với thông tin về vụ án, về người bị buộc tội được người này đồng ý bằng văn bản). Không được sử dụng các thông tin đó và các tài liệu đã ghi chép, sao chụp trong hồ sơ vụ án vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Theo Điều 84 Luật tố tụng hình sự 2015 quy định nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

 • Sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định để góp phần làm rõ sự thật khách quan của vụ án.
 • Giúp bị hại, đương sự về pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Tư vấn trong vụ án Hình sự

>>>Xem thêm: Quyền khiếu nại kết luận điều tra trong vụ án hình sự

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên quan đến việc hỗ trợ giải quyết hình sự. Nếu có nhu cầu đặt lịch gặp trực tiếp TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ  hãy liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn cụ thể và chi tiết. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Xin cảm ơn!

Scores: 4.6 (70 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87