Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền tại Cần Thơ 

Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền là thỏa thuận giữa bên giao đại lý và một đại lý mua, bán hay một số mặt hàng tại khu vực đại lý nhất định. Việc soạn thảo hợp đồng cần đầy đủ các điều khoản về hàng hóa, giá cả, thanh toán,… theo đúng quy định pháp luật. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ hướng dẫn  đúng chuẩn, nhanh, hiệu quả.

Thỏa thuận hợp đồng đại lý phân phối độc quyền Thỏa thuận hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

Đại lý phân phối độc quyền theo quy định của luật thương mại

Căn cứ khoản 2 Điều 169 Luật Thương mại 2005, đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

Các đại lý độc quyền có thể được ủy quyền để bán các sản phẩm hoặc dịch vụ độc quyền trong một khu vực địa lý nhất định, như một thành phố hoặc một khu vực lớn hơn. Điều này đảm bảo rằng nhà cung cấp có một đối tác đáng tin cậy để quản lý và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Đồng thời, việc này cũng giúp đỡ đại lý độc quyền tăng doanh số bằng cách có quyền độc quyền bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp trên khu vực ủy quyền của mình.

Tuy nhiên, đại lý độc quyền cũng có thể đương đầu với những hạn chế như sự cạnh tranh giữa các đại lý độc quyền và những thách thức trong việc quản lý và duy trì quan hệ với khách hàng. Do đó, để thành công trong việc kinh doanh đại lý độc quyền, đại lý cần phải có sự hiểu biết về sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp và có một kế hoạch kinh doanh chi tiết và hiệu quả.

>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng phân phối độc quyền hàng hóa 

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đại lý phân phối

Đối với bên đại lý phân phối

Bên đại lý là một tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền để đại diện và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty khác. Bên đại lý có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Căn cứ Điều 174 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền của bên đại lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

 • Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;
 • Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;
 • Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Căn cứ Điều 175 Luật Thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên đại lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

 • Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;
 • Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;
 • Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Trong mối quan hệ giữa công ty và đại lý phân phối độc quyền, hai bên sẽ có những quyền và nghĩa vụ khác nhau. Quyền của đại lý phân phối độc quyền bao gồm quyền được phân phối sản phẩm độc quyền, quyền được hỗ trợ bởi công ty về mặt kỹ thuật, marketing và giá cả. Tuy nhiên, đối với quyền thì nghĩa vụ cũng đi kèm. Đại lý phân phối độc quyền cần phải tuân thủ một số quy định của công ty, như giá bán, hình thức quảng cáo sản phẩm, và báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.

Trên cơ sở đó, việc soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền là một công việc quan trọng. Việc soạn thảo cần được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo rằng cả hai bên đều hài lòng và đạt được lợi ích tối đa.

>>Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Đối với bên giao đại lý

Trong mối quan hệ giữa bên đại lý và nhà sản xuất, đại lý có quyền và nghĩa vụ cụ thể được căn cứ Điều 172 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền của bên đại lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:

 • Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
 • Ấn định giá giao đại lý;
 • Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

Căn cứ Điều 173 Luật Thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên giao đại lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

 • Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
 • Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Tóm lại, quyền và nghĩa vụ của đại lý là hai mặt của cùng một đồng xu trong mối quan hệ hợp tác giữa đại lý và nhà sản xuất. Sự tôn trọng và hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ giúp cho mối quan hệ này bền vững và phát triển.

Nội dung và mẫu hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

Soạn hợp đồng phân phối độc quyềnSoạn hợp đồng phân phối độc quyền

Quan hệ giữa giao đại lý và đại lý phân phối độc quyền là quan hệ hai chiều. Do đó, hai bên cần phải tuân thủ quyền và nghĩa vụ được ghi nhận theo quy định của pháp luật để đảm bảo quá trình giao kết hợp đồng được diễn ra một cách thuận lợi.

Căn cứ các Điều 172, Điều 173, Điều 174, Điều 175, Điều 176, Điều 177 Luật Thương mại 2005 thì một mẫu hợp đồng phân phối độc quyền cần phải đảm bảo một số nội dung sau đây:

 • Thông tin của các bên tham gia vào việc ký kết hợp đồng (bên nhà cung cấp và nhà phân phối): thông tin cá nhân về họ tên, số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, mã số thuế, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, số điện thoại của người đại diện theo pháp luật, giấy phép kinh doanh…;
 • Tên, số lượng, chất lượng của một hoặc một số hàng hóa nhất định;
 • Giới hạn phạm vi phân phối (theo tỉnh hoặc theo quốc gia);
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Một số thông tin về kế hoạch sản phẩm, chiến dịch khuyến mãi, nghiên cứu thị trường, hoạt động tiếp thị, số liệu bán hàng, dữ liệu thống kê báo cáo, hoạt động khác từ nhà cung cấp. Các thông tin này cần được bảo mật tuyệt đối;
 • Giá mua và giá bán lẻ của hàng hóa;
 • Thù lao (hoa hồng);
 • Phương thức thanh toán;
 • Thời hạn phân phối đại lý.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên cần phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng như quy định về đối tượng, nội dung, thời hạn và phương thức thực hiện hợp đồng. Nếu các thông tin này không được đảm bảo, hợp đồng có thể bị coi là vô hiệu và không có giá trị pháp lý.

>>Xem thêm: Soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

Dịch vụ tư vấn soạn thảo, chỉnh sửa hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

Hỗ trợ tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyềnHỗ trợ tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

Luật Long Phan PMT xin cung cấp cho Quý Khách hàng các loại dịch vụ như sau:

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền;
 • Chỉnh sửa hợp đồng đại lý phân phối độc quyền theo yêu cầu của khách hàng;
 • Đại diện khách hàng tham gia thương lương, giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực đại lý phân phối độc quyền;
 • Tư vấn tranh tụng khi phát sinh tranh chấp hợp đồng.

Như vậy, việc soạn thảo và thực hiện hợp đồng đại lý phân phối độc quyền phải đảm bảo nội dung, hình thức luật định. Bên cạnh việc cung cấp mẫu hợp đồng đại lý đúng chuẩn, bài viết trên đã trình bày quyền, nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng. Trường hợp Quý khách hàng muốn soạn thảo hợp đồng đại lý hoặc các loại hợp đồng đặc thù khác , vui lòng liên hệ Luật sư hợp đồng của Luật Long Phan PMT qua hotline 1900636387.

Scores: 4.5 (32 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88