Thủ tục hành chính nhà nước

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là các cơ sở kinh doanh sản xuất dịch vụ phải nộp khoản thuế theo quy định của nhà nước.

Thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em

Thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em là một thủ tục cần thiết vì hộ chiếu là giấy tờ bắt buộc phải có nếu muốn cho trẻ em nhập cảnh

Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm. Quy định về điều kiện được cấp giấy chứng nhận, hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận.

  Hotline: 1900.63.63.87