Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh là thủ tục quan trọng để quảng cáo hợp pháp các dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh. Thủ tục này được thực hiện bởi Sở Y tế nơi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Vậy điều kiện, hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy xác nhận như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp đến quý bạn đọc những thông tin bổ ích liên quan.

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Thủ tục cấp xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Điều kiện cấp giấy xác nhận  nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Để được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đơn vị dịch vụ khám chữa bệnh phải đáp ứng điều kiện chung và riêng. Điều kiện chung quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BYT cụ thể như sau:

 • Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo 2012.
 • Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo.

Bên cạnh đó, Điều 11 Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định điều kiện riêng như sau: Nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải phù hợp với Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cấp phép hoạt động;
 • Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép.
 • Có đủ hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điều 19 Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 09/2015/TT-BYT
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
 3. Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
 • Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
 • Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
 • Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực, chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian, địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp)
 1. Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (trong trường hợp pháp luật quy định).
 2. Nếu đơn vị được ủy quyền thì phải có: Văn bản ủy quyền hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.
 3. Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo nếu bằng tiếng Anh, tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt (công chứng) có đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh
 4. Các giấy tờ trong hồ sơ đề phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 5. Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác (ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật).
 6. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.
 7. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục thực hiện

Trình tự thực hiện

Điều 20 Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định trình tự thực hiện như sau:

 1. Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ đến Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.
 2. Bước 2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày. Quá thời hạn thì hồ sơ đề nghị hết giá trị.
 3. Bước 3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
 4. Bước 4. Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện:
 • Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết;
 • Trường hợp có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận phải thông báo tới Sở Y tế địa phương.

Cách thức nộp hồ sơ

Trình tự nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Cách thức thực hiện

Chủ thể thực hiện gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh rất cần thiết nhằm quảng bá dịch vụ đến người có nhu cầu khám, chữa bệnh. Trên đây là các quy định về thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc cần sự giúp đỡ của LUẬT SƯ HÀNH CHÍNH vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.8 (60 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88