Thủ Tục Khiếu Kiện Nhà Đất

Thủ tục kiện đòi lại tiền đặt cọc mua đất

Tư vấn về thủ tục khởi kiện để đòi lại tiền đặt cọc mua đất khi có sự vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng mà hai bên không tự thương lượng giải quyết được.

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện đúng luật

Hướng dẫn xác định thẩm quyền giải quyết, nội dung và yêu cầu khởi kiện. Cách viết đơn khởi kiện đúng chuẩn hình thức và đầy đủ nội dung mà tòa án không thể từ chối thụ lý giải quyết.

  Hotline: 1900.63.63.87