Tư vấn hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài

0
30/12/2020 07:14

Hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài luôn là đề tài được nhiều cá nhân, doanh nghiệp muốn mở đại lý quan tâm. Những thắc mắc xoay quanh vấn đề này thường là khi giao kết hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài thì cần lưu ý điều gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên là gì? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đó và đưa ra một số lưu ý cho quý bạn đọc về loại hợp đồng này.

Tư vấn hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài

Chủ thể giao kết hợp đồng đại lý

Theo điều 166 Luật Thương mại 2005 thì Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Theo đó chủ thể tham gia hợp đồng đại lý thương mại gồm có:

 • Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.
 • Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.Các hình thức đại lý

Quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng đại lý

Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý

Quyền của bên đại lý

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

 • Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật Thương mại 2005;
 • Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;
 • Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Nghĩa vụ của bên đại lý

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

 • Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;
 • Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;
 • Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý

Quyền của bên giao đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:

 • Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
 • Ấn định giá giao đại lý;
 • Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

Nghĩa vụ của bên giao đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

 • Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
 • Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài cần những nội dung gì?

Mẫu hợp đồng đại lý

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng đại lý cần có những nội dung cơ bản sau đây

 • Thời điểm giao kết;
 • Thông tin của hai bên giao kết;
 • Hình thức đại lý;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Thời hạn đại lý;
 • Thù lao;
 • Cách thức thanh toán;
 • Bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm;
 • Cơ quan giải quyết tranh chấp khi xảy ra tranh chấp phát sinh.

Những nội dung cần lưu ý trong hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài

Hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài cần lưu ý những điểm sau đây:

Thứ nhất, thỏa thuận rõ ràng về hình thức đại lý: Theo quy định của Luật Thương mại có ba hình thức đại lý bao gồm Đại lý bao tiêu; Đại lý độc quyềnTổng đại lý. Mỗi hình thức đại lý sẽ có những đặc điểm khác nhau vì vậy người giao kết hợp đồng cần nghiên cứu kỹ lưỡng để chọn loại hình đại lý phù hợp.

Thứ hai, thỏa thuận rõ về quyền và nghĩa vụ của bên đại lý và bên giao đại lý.

Thứ ba, thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường hợp đồng.

Thứ tư, thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng. Có hai cơ quan giải quyết tranh chấp các bên có thể lựa chọn bao gồm Tòa án và Trọng tài thương mại. Việc giải quyết tranh chấp tại mỗi cơ quan nêu trên đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng vì vậy tùy nhu cầu các bên nên cân nhắc lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp phù hợp.

Thứ năm, hợp đồng nêu được lập dưới dạng song ngữ.

Luật sư tư vấn hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài

Luật sư tư vấn hợp đồng đại lý với công ty nước ngoài

Đại lý thương mại là hoạt động kinh doanh phổ biến tại nước ta. Cùng với đó pháp luật Việt Nam cũng đưa ra nhiều quy định liên quan đến hình thức kinh doanh này. Tuy vậy không phải ai cũng có đủ điều kiện và thời gian để tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Thấu hiểu những băn khoăn đó của quý khách hàng, Long Phan PMT chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ quý khách như sau:

 • Tư vấn, đàm phán hợp đồng đại lý;
 • Soạn thảo và rà soát điều khoản hợp đồng;
 • Quản trị rủi ro pháp lý liên quan đến hợp đồng;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp.

Trên đây là nội dung tư vấn Luật hợp đồng đại lý, nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến đại lý hoặc cần tư vấn hợp đồng có yếu tố nước ngoài vui lòng liên hệ tổng đài 1900.63.63.87 để được Luật sư hợp đồng tư vấn.

Trân trọng cảm ơn.

Scores: 4.5 (49 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87