Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Tài Sản Chung Sau Ly Hôn

Kết hôn là việc nam (đã đủ 20 tuổi) và nữ (đã đủ 18 tuổi) có năng lực hành vi dân sự đầy đủ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn và không thuộc trường hợp cấm kết hôn được quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Sau khi kết hôn, vợ và chồng có các quyền và nghĩa vụ nhất định. Hiện nay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn. Ly hôn có thể xuất phát từ yêu cầu của một bên hoặc hai bên. Khi ly hôn rất dễ xảy ra các tranh chấp liên quan đến tài sản, con cái…. Vậy đối với trường hợp có phát sinh tranh chấp về tài sản khi ly hôn thì phải giải quyết như thế nào?

Quy định về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng.
Quy định về tài sản chung của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng

Điều 213 Bộ luật Dân sự 2015 quy định sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung. Do không thể biết được số tài sản của mình trong số tài sản chung nên vợ và chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung đó. Đồng thời phần quyền, nghĩa vụ của cả vợ và chồng là ngang nhau. Do đó, đối với tài sản chung thì một bên vợ hoặc chồng không có quyền tự ý chuyển nhượng tài sản này cho người khác. Ngoài ra, việc sở hữu chung sẽ chấm dứt nếu có sự phân chia tài sản và tài sản này sẽ trở thành tài sản riêng của từng người. Yếu tố có thể phân chia trong sở hữu chung hợp nhất có thể hiểu khi có thỏa thuận hoặc bản án của Tòa án thì khối tài sản chung này vẫn có phân chia.

Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ngoài ra, trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Tranh chấp về tài sản chung sau ly hôn

Tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.
Tranh chấp tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn.

Quan hệ hôn nhân và gia đình là một quan hệ xã hội phức tạp vì có sự đan xen giữa yếu tố pháp lý và tình cảm. Trong đó, quan trọng nhất là yếu tố tình cảm. Khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Như vậy, quan hệ vợ chồng không tự nhiên chấm dứt, nếu muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng thì phải có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Đối với một vụ việc dân sự liên quan đến hôn nhân thường có 3 yêu cầu cần được giải quyết: Quan hệ hôn nhân, con cái và tài sản chung. Tương tự, khi có yêu cầu ly hôn, sẽ phát sinh 03 nhóm vấn đề: các bên có đồng ý ly hôn không, có tranh chấp gì về con cái không, có tranh chấp về tài sản chung hay không. Nếu hai bên đều đồng ý ly hôn và không tranh chấp gì về con cái, tài sản chung thì yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Còn trong trường hợp có tranh chấp thì Tòa án sẽ giải quyết bằng một bản án có hiệu lực.

Như vậy, tài sản chung là một tranh chấp đặc thù khi giải quyết vấn đề ly hôn. Việc chia tài sản sau khi ly hôn của vợ chồng là trường hợp khi ly hôn vợ chồng không yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung của hai ngươi. Tranh chấp tài sản chung sau ly hôn nghĩa là trước khi xảy ra tranh chấp này, giữa các bên đã có một bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật giải quyết về yêu cầu ly hôn theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. Thông thường, việc giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn được giải quyết tương tự như giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được hoặc các thỏa thuận ở chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận không rõ ràng, đầy đủ thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi tuy nhiên phải xem xét các yếu tố:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Để xác định lại chính xác tỉ lệ tài sản của mỗi bên sẽ được nhận. Ngoài ra, khi phân chia tài sản chung thì cần xem xét bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. Riêng đối với tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Thẩm quyền và thủ tục giải quyết tranh chấp

Thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản chung sau ly hôn.
Thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản chung sau ly hôn.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, vấn đề tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn thuộc thẩm quyền của Tòa án. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp này theo điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Thủ tục giải quyết tranh chấp tương tự với việc giải quyết các tranh chấp dân sự khác. Khi muốn giải quyết, một bên vợ chồng phải có đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. Ngoài ra, vì đối tượng tranh chấp là tài sản chung sau ly hôn nên đây được xác định là vụ án tranh chấp có giá ngạch. Do đó, số tiền án phí được xác định dựa vào tỷ lệ giá trị tài sản mà các bên tranh chấp. Cách tính án phí cụ thể sẽ được tính dựa vào danh mục án phí, lệ phí Tòa án được ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung sau ly hôn của vợ chồng. Nếu có thắc mắc về vấn đề trên hoặc Quý khách hàng muốn được dịch vụ tư vấn luật trực tiếp hoặc yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ Công ty Luật Long Phan PMT qua Hotline bên dưới.

Scores: 4 (10 votes)

: Thạc Sỹ - Luật Sư Võ Mộng Thu

Thạc sĩ Luật sư Võ Mộng Thu - Thạc sĩ Luật sư 10 năm kinh nghiệm tố tụng, tranh chấp lao động, doanh nghiệp. Là LS thường trực Công ty Luật Long Phan PMT.

8 thoughts on “Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Tài Sản Chung Sau Ly Hôn

 1. Nguyễn như quyền says:

  Tôi ly hôn đc 2 năm con tôi nay được 8 tuổi tôi mới phát hiện không phải con mình tôi muốn kiện bồi thường về vật chất và tinh thần thì phải như thế nào ạ

 2. Nguyễn Thị khuyên says:

  Vợ chồng em đã ly hôn được 2 tháng.vo chồng em thỏa thuận ly hôn tự hai bên chia tài sản nhưng đến nay chồng cũ của em ko trả cho em những thứ em thỏa thuận.vậy em phải làm thế nào ạ anh chị tư vấn giúp em với ạ

 3. Tân says:

  Tư vấn giải quyết ly hôn vợ chồng. Tài sản 2 vc tự chia nhau có được không ạ? hay phải nhờ đến Tòa án chia hộ tài sản ạ. Nếu tự chia nhau tài sản thì trong quá trình tòa giải quyết có cần phải mất chi phí chia tài sản cho tòa án theo quy định không ạ. E xin cám ơn ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 1900.63.63.87