Thủ tục thành lập công ty dịch vụ bưu chính

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ bưu chính là một trong các thủ tục dành cho chủ thể muốn thành lập công ty bưu chính. Để có thể xin được giấy phép kinh doanh mô hình chuyển phát nhanh, thành lập công ty dịch vụ bưu chính thì phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Quý khách vui lòng đọc bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về các vấn đề trên.

Trình tự thành lập công ty dịch vụ bưu chính

Trình tự thành lập công ty dịch vụ bưu chính

Điều kiện để thành lập công ty dịch vụ bưu chính

Pháp luật có quy định rằng tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản về cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo khoản 2 Điều 21 Luật Bưu chính 2010 như sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính; nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Như vậy, công ty thành lập kinh doanh dịch vụ bưu chính phải đáp ứng các điều kiện như trên để được cấp phép kinh doanh hợp pháp.

Thủ tục thành lập công ty bưu chính

Hồ sơ

Để thành lập công ty, quý khách cần phải chuẩn bị các giấy tờ thủ tục như sau:

Hồ sơ thành lập công ty bưu chính bao gồm các hồ sơ được quy định tại Điều 21, 22, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty 02 thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trình tự thực hiện

Sau khi hoàn thành bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty, cần thực hiện đúng theo các quy trình theo Điều 26 và Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

 Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Thủ tục thành lập công ty bưu chính

Thủ tục thành lập công ty bưu chính

Thủ tục xin cấp Giấy phép Bưu chính để hoạt động

Hồ sơ

Hồ sơ xin giấy phép để hoạt động Bưu chính gồm các hồ sơ như sau:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp (nếu có);
 • Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều này đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp dang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 25/2022/NĐ-CP

Trình tự thực hiện

Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP, trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính được quy định cụ thể gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại Điều 9 Nghị định này và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính từ chối cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 9 Nghị định này và nêu rõ lý do.

Bước 3: Kể từ ngày nhận được hồ sơ, việc cấp giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 20 ngày đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;

Bước 4: Trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều này, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính phải thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính và nêu rõ lý do.

Bước 6: Việc thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều này được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 7: Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Những công việc này giúp đảm bảo rằng quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp  được thực hiện đúng luật và hiệu quả nhất có thể.

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính

Luật Long Phan PMT cung cấp cho quý khách những dịch vụ tư vấn về hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính như sau

 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bưu chính, bao gồm quy định về việc cấp phép hoạt động bưu chính, quy định về an toàn thông tin, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
 • Hướng dẫn về các thủ tục và hồ sơ cần thiết để đăng ký và hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, bao gồm việc lập hồ sơ đăng ký hoạt động bưu chính, thủ tục xin cấp phép
 • Tư vấn về các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin của khách hàng, bao gồm việc xây dựng chính sách bảo mật thông tin, quản lý dữ liệu cá nhân, thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin
 • Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng và thỏa thuận liên quan đến hoạt động bưu chính, bao gồm hợp đồng vận chuyển, hợp đồng cung cấp dịch vụ bưu chính, hợp đồng với các đối tác liên kết
 • Hỗ trợ trong việc giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến hoạt động bưu chính, bao gồm tranh chấp về hợp đồng, tranh chấp về bồi thường, tranh chấp với cơ quan quản lý nhà nước

Luật sư tư vấn thành lập công ty bưu chính

Luật sư tư vấn thành lập công ty bưu chính

Như vậy, thủ tục thành lập công ty dịch vụ bưu chính tương đối khó khăn và phức tạp. Để tránh các trường hợp làm sai hồ sơ, thiếu các giấy tờ liên quan làm mất thời gian và tiền bạc, quý khách nên tìm đến những văn phòng luật sư uy tín. Nếu Quý khách hàng còn gì thắc mắc về nội dung trên hoặc muốn sử dụng Dịch vụ giấy phép cho doanh nghiệp liên hệ qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ. Xin cám ơn!

Scores: 4.9 (51 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8