Thủ tục khởi kiện đòi nợ khi công ty giải thể mà chưa thanh toán nợ

0
2 Tháng Một, 2022

Thủ tục kiện đòi nợ khi doanh nghiệp giải thể mà chưa thanh toán, được xem là chủ đề đang nóng hiện nay trước tình hình dịch bệnh COVID-19 nhiều doanh nghiệp đứng trước bờ vực khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức giải thể. Việc giải thể doanh nghiệp sẽ có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, các đối tác và đặc biệt là các chủ nợ của doanh nghiệp. Trong bài viết này Luật Long Phan PMT sẽ giúp người đọc hiểu về thủ tục khởi kiện đòi nợ.

Thủ tục khởi kiện đòi nợ khi công ty giải thể mà chưa thanh toán nợ

>> Xem thêm: Những điểm cần chú ý khi chuẩn bị soạn thảo hợp đồng

Doanh nghiệp đã giải thể, có đòi nợ được không ?

Theo khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ trong đó phải có danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Trong một số trường hợp doanh nghiệp chưa thanh toán nợ cho chủ nợ nhưng lại ghi vào danh sách đã thanh toán.

Bên cạnh đó khoản 2 điều 210 Luật này có quy định :”Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Theo đó, các thành viên công ty quy định tại khoản 2 Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 bao gồm:

 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần,
 • Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn,
 • Chủ sở hữu công ty,
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân,
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Việc chưa thanh toán khoản nợ nhưng lại cập nhật vào hồ sơ giải thể là đã thanh toán được coi là hành vị thực hiện hồ sơ giải thể không chính xác. 

Theo quy định trên, chủ nợ chưa được thanh toán nợ hoàn toàn có quyền đòi nợ từ doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể.

Trách nhiệm trả nợ khi giải thể công ty ?

Căn cứ xác định doanh nghiệp giải thể có nợ.

 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về xác nhận công nợ .
 • Thỏa thuận thanh lý hoặc Chấm dứt hợp đồng mà trong đó có nêu rõ số nợ.

Trường hợp xác định doanh nghiệp có nợ nhưng đã giải thể thì giải quyết như thế nào?

Trong trường hợp xác định được doanh nghiệp đã giải thể nhưng vẫn còn nợ chưa thanh toán thì bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có thể yêu cầu xem lại hồ sơ giải thể có dấu hiệu gian dối hay không nếu hồ sơ giải thể không đảm bảo tính trung thực và tính chính xác thì đồng thời kiện đòi nợ ( trình tự thủ tục khởi kiện xem bên dưới) kèm theo yêu cầu hủy quyết định hoặc thông báo chấp thuận giải thể của sở kế hoạch đầu tư.

Những người được quy định khoản 2 Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 có trách nhiệm liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ theo quy định tại Điều 288 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận nợ thì giải quyết như thế nào?

Trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận nợ nghĩa là các khoản nghĩa vụ trả tiền theo các hợp đồng vẫn chưa được xác nhận hoặc chưa có bản án, quyết định giải quyết của tòa án thì cần làm như sau:

 • Khởi kiện công ty đã giải thể theo đó các thành viên công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Khởi kiện công ty để tòa án xác định nghĩa vụ thanh toán, đó là các khoản nợ và những thành viên công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 gồm Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là những người liên đới phải trả khoản nợ đó.

Trách nhiệm trả nợ khi giải thể công ty

>> Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nợ

Công ty đã giải thể nhưng có căn cứ như trên đã phân tích chưa thanh toán khoản nợ, Bên có quyền hoàn toàn có thể  kiện ra Toà án để giải quyết. Căn cứ điều 26  Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định các tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của toà án giải quyết thì tranh chấp về nợ mà doanh nghiệp chưa trả thuộc về thẩm quyền của toà án.

Thời hiệu khởi kiện.

Thông thường các doanh nghiệp hiện nay hoạt động có thể dựa trên tài sản vay mượn từ các chủ thể khác nên khoản nợ ở đây được xác định có thể thông qua hợp đồng. Căn cứ điều 154 Bộ luật dân sự 2015. Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

 • Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tại Điều 429 Bộ luật dân sự 2015 thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Đương sự chỉ được quyền yêu cầu Tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Trình tự thủ tục kiện đòi nợ công ty đã giải thể có nợ chưa trả

>> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2020

Như trên đã phân tích khi xem lại hồ sơ giải thể có dấu hiệu gian dối hay các khoản nghĩa vụ trả tiền theo các hợp đồng vẫn chưa được xác nhận hoặc chưa có bản án, quyết định giải quyết của tòa án thì người có quyền có thể nộp bộ hồ sơ khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền (căn cứ vào Điều 35, 37, 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện (có nội dung đáp ứng quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, mẫu đơn khởi kiện được quy định theo Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP)
 • Các giấy tờ chứng minh nhân thân người khởi kiện (bản sao y CMND/CCCD của người khởi kiện);
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

Trình tự thụ lý, giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Đồng thời, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho anh biết để anh đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Tòa án tiến hành thụ lý vụ án và ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Xét xử phúc thẩm (nếu có).

Lưu ý: Đối với trường hợp tranh chấp mà chủ nợ là người lao động theo Luật lao động mà thuộc quy định tại điều 32 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 thì cần thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động.

Thông tin liên hệ Luật sư

Hiện nay, Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ “tư vấn pháp luật” trực tuyến 24/7 cho khách hàng qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn pháp luật DÂN SỰ qua tổng đài: 63.63.87
 • Tư vấn pháp luật qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn pháp luật trực tiếp tại TRỤ SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
 • VĂN PHÒNG GIAO DỊCH: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến Thủ tục khởi kiện đòi nợ khi công ty giải thể mà chưa thanh toán nợ.  Nếu bạn đọc có nhu cầu TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ gửi hồ sơ tài liệu hoặc đặt lịch gặp trực tiếp luật sư vui lòng liên hệ với Công ty Luật Long Phan PMT qua HOTLINE: 1900.63.63.87.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email:pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.61 (70 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87