Thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử vốn đã được pháp luật quy định. Theo đó, quy định trình tự thủ tục để đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khá phức tạp. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì?

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BCT Bộ Công Thương ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) qua ứng dụng trên thiết bị di động định nghĩa rằng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng đấu giá trực tuyến và ứng dụng khuyến mại trực tuyến.

Điều kiện đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện để đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 21/2018/TT-BTC. Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Vậy chủ thể đăng ký có thể là:

Doanh nghiệp: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, muốn sở hữu ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại

Cá nhân: có hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật thương mại, muốn sở hữu ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại

Lưu ý

 • Ứng dụng thương mại điện tử phải được đăng ký trước khi đưa vào hoạt động.
 • Chủ sở hữu ứng dụng có trách nhiệm cập nhật thông tin khi có thay đổi.
 • Việc không đăng ký hoặc cung cấp thông tin sai lệch có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được quy định tại Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BCT Bộ Công Thương ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động, hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Thứ hai, bản sao được chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

Thứ ba, đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Thứ tư, quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:

 • Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;
 • Quy trình xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Thứ năm, mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ trên ứng dụng đó.

Thứ sáu, các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại hàng hóa, dịch vụ trên ứng dụng (nếu có).

Lưu ý rằng, hồ sơ đăng ký phải được lập thành 02 bộ, các bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý phải được đối chiếu với bản gốc, đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải được soạn thảo rõ ràng, đầy đủ theo hướng dẫn.

Đăng ký ứng dụng giao cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Đăng ký ứng dụng giao cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Trình tự, thủ tục

Trình tự thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được quy định tại Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BCT. Cụ thể, quy trình đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thực hiện theo quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 05/12/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT) có quy định về quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

Thứ nhất, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Thứ hai, để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

 • Tên thương nhân, tổ chức;
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;
 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;
 • Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;
 • Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số)  bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Thứ ba, thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

Thứ tư, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Như vậy, trình tự, thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sẽ bao gồm các bước cơ bản trên.

>>>Xem thêm: Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử Chi Tiết

Cơ quan tiếp nhận

Theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 47/2014/TT-BCT, người thực hiện thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có thể thực hiện trực tuyến tại cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Dịch vụ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Dịch vụ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Luật sư Long Phan PMT hỗ trợ khách hàng khi đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký
 • Giải đáp thắc mắc về quy định pháp luật liên quan
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại điện tử
 • Hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch thương mại điện tử với Bộ Công Thương.
 • Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn pháp lý sau khi đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thương mại điện tử

Quy trình đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là một phần quan trọng trong việc tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tuyến. Theo đó, thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sẽ bao gồm một số bước cơ bản như đã thông tin. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc thì có thể liên hệ HOTLINE 1900.63.63.87 để được Công ty Luật Long Phan PMT hỗ trợ nhanh nhất.

Scores: 4.8 (44 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8