Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy

Phân biệt Tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy là vấn đề pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc định tội danh đối với người phạm tội. Mặc dù Bộ luật Hình sự quy định hai điều khoản độc lập đối với Tội tàng trữ và vận chuyển chất ma túy với các cấu thành tội phạm khác nhau, nhưng vẫn còn nhiều người nhầm lẫn giữa hai tội này. Bài viết sau sẽ giúp Quý bạn đọc phân biệt Tội tàng trữ và vận chuyển chất ma túy.

Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển ma túy trái phép

Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển ma túy trái phép

Cấu thành Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Căn cứ Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 tội tàng trữ trái phép chất ma túy có các yếu tố cấu thành tội phạm sau:

Khách thể

Xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy.

Mặt khách quan

 • Hành vi khách quan của tội này là hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
 • Tàng trữ trái phép chất ma túy là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất giấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người…) mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy.
 • Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy chỉ cấu thành tội phạm khi thỏa mãn định lượng chất ma túy hoặc có tình tiết nhân thân được quy định trong luật.
 • Thời gian tàng trữ dài hay ngắn không ảnh hưởng đến việc xác định tội này.

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy chỉ bị coi là tội phạm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây được quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Ngoài ra, tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc 1 trong các trường hợp nêu trên.

Mặt chủ quan

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Theo đó, người phạm tội nhận thức rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Chủ thể

Chủ thể của Tội tàng trữ trái phép chất ma túy là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Cụ thể: người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, người đủ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

Cấu thành Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Theo quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm:

Khách thể

 • Xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy.
 • Đối tượng tác động: Các chất ma túy.

Mặt khách quan

 • Hành vi khách quan của tội này là hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
 • Vận chuyển trái phép chất ma tủy là hành vì chuyên dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào (có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy…; trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện..; có thể để trong người như cho vào túi áo, túi quẩn, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách…) mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác.
 • Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ cấu thành tội phạm khi thỏa mãn định lượng chất ma túy hoặc có tình tiết nhân thân được quy định trong luật.
 • Người giữ hộ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác, mà biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.

Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ bị coi là tội phạm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây được quy định tại khoản 1 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Ngoài ra, tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc 1 trong các trường hợp nêu trên.

Mặt chủ quan

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Theo đó, người phạm tội nhận thức rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Chủ thể

Chủ thể của Tội vận chuyển trái phép chất ma túy là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Cụ thể: người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, người đủ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

>>>Xem thêm: Vô tình không biết vận chuyển ma túy có phạm tội không?

Mức hình phạt đối với Tội tàng trữ và vận chuyển chất ma túy

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Có 5 khung hình phạt được quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Khung 1: phạt tù từ 1 đến 5 năm đối với người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 •  Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Khung 2: Quy định mức phạt tù từ 5 đến 10 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có 1 trong những tình tiết định khung tăng nặng sau đây:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: Quy định mức phạt tù từ 10 năm đến 15 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có 1 trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng tù 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Khung 4: Quy định mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có 1 trong những tình tiết định khung tăng nặng sau đây:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

>>>Xem thêm: Tàng Trữ Trái Phép Chất Ma Túy Bao Nhiêu Thì Bị Xử Tù Chung Thân?

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

>>>Xem thêm: Khung hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Có 5 khung hình phạt được quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Khung 1: phạt tù từ 2 đến 7 năm đối với người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Khung 2: phạt tù từ 7 đến 15 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có 1 trong những tình tiết định khung tăng nặng sau đây:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;
 • Qua biên giới;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: Quy định mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có 1 trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Khung 4: Quy định mức phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình áp dụng đối với trường hợp phạm tội có 1 trong những tình tiết định khung tăng nặng sau đây:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

>>>Xem thêm: Vận Chuyển Ma Túy Thì Bị Phạt Bao Nhiêu Năm Tù, Tử Hình?

Phân biệt Tội tàng trữ và vận chuyển chất ma túy

Tội tàng trữ trái phép chất    ma túy Tội vận chuyển trái phép chất ma túy
Cơ sở pháp lý Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
 

 

Mặt khách quan

Là hành vi cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Là hành vì chuyên dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác.
Mặt chủ quan Lỗi cố ý trực tiếp.

Mục đích: Để người phạm tội sử dụng ma túy hoặc mục đích khác và không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy.

Lỗi cố ý trực tiếp.

Mục đích: Để người phạm tội sử dụng ma túy hoặc mục đích khác và không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy.

Hình phạt Có 5 khung hình phạt

●      Mức phạt tù thấp nhất: Từ 1 đến 5 năm.

●      – Mức phạt tù cao nhất: Từ 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Có 5 khung hình phạt

●      Mức phạt tù thấp nhất: Từ 2 đến 7 năm.

●      Mức phạt tù cao nhất: Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư bào chữa Tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy

Chúng tôi cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ luật sư bào chữa tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy như sau:

 • Tư vấn các quy định của BLHS về cấu thành và hình phạt đối với Tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy.
 • Soạn thảo các đơn từ và chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng.
 • Nghiên cứu hồ sơ, đưa ra phương án bào chữa và bảo vệ tốt nhất cho khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Thực hiện các công việc khác để hỗ trợ khách hàng.

>>>Xem thêm: Có Nên Thuê Luật Sư Bào Chữa Tội Tàng Trữ, Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Không?

Tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy và các vấn đề pháp lý liên quan đã được chúng tôi phân biệt và làm rõ qua bài viết trên. Luật Long Phan PMT hi vọng rằng Quý khách hàng đã nắm rõ cấu thành cũng như sự khác nhau giữa 2 tội này. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc về Tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc cần Luật sư Hình sự để được tư vấn cụ thể hơn thì xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất.

Scores: 4.7 (50 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88