Hướng dẫn khởi kiện xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

Khởi kiện xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác được hiểu là việc trình báo với cơ quan có thẩm quyền về việc bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Để cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Quy trình khởi kiện trình báo và cần lưu ý khi thực hiện sẽ được trình bày chi tiết trong bài viết này.

Quy định về tội xúc phạm, nhục mạ người khác

Quy định về tội xúc phạm, nhục mạ người khác

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

Các yêu tố cấu thành tội phạm 

Hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác có thể bị truy cứu về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hính sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Hành vi bị truy cứu về tội này phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm sau:

Khách thể của tội làm nhục người khác: Hành vi của tội phạm làm nhục người khác nêu trên xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Mặt khách quan của tội làm nhục người khác.

Mặt khách quan của tội này được thể hiện qua các hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác dưới các hình thức sau đây:

 • Thể hiện bằng lời nói: bao gồm sỉ nhục, chửi bới một cách thô bỉ, tục tĩu, lăng mạ, lột quần áo giữa đám đông… nhằm vào nhân cách danh dự với tính chất hạ thấp nhân cách, danh dự của người bị hại, đồng thời làm cho người bị hại cảm thấy nhục nhã trước người khác.
 • Thể hiện bằng việc làm: gồm có những hành vi bỉ ổi (có hoặc không kèm lời nói thô tục) với chính bản thân mình hoặc người bị hại trước đám đông để bêu rếu. Để làm nhục người khác, người phạm tội có thể có những hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực như bắt trói, tra khảo, vật lộn, đấm đá hoặc dùng phương tiện nguy hiểm khống chế, đe dọa, buộc người bị hại phải làm theo ý muốn của mình.
 • Tất cả những hành vi, thủ đoạn trên chỉ nhằm mục đích là làm nhục chứ không nhằm mục đích khác. Nếu hành vi làm nhục người khác lại cấu thành một tội độc lập thì tùy trường hợp cụ thể, người phạm tọi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục và tội tương ứng với hành vi đã thực hiện. Đặc trưng của hành vi nêu trên thường là diễn ra trực tiếp, công khai và trước nhiều người.

Người bị hại phải là người bị xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự nhưng thế nào là nhân phẩm, danh dự bị xâm phạm nghiêm trọng là một vấn đề khá phức tạp. Bởi vì cùng bị xâm phạm như nhau nhưng có người bị thấy nhục hoặc rất nhục nhưng có người lại thấy bình thường.

Về phía người phạm tội cũng có nhận thức tương tự, họ cho rằng với hành vi như thế thì người bị làm nhục sẽ nhục hoặc rất nhục nhưng người bị hại lại thấy chưa bị nhục. Nếu chỉ căn cứ vào ý thức chủ quan của người phạm tội hay người bị hại thì cũng chưa thể xác định một cách chính xác mà phải kết hợp với các yếu tố như trình độ nhận thức, mối quan hệ gia đình và xã hội, địa vị xã hội, quá trình hoạt động của bản thân người bị hại, phong tục tập quán, truyền thống gia đình…

Dư luận xã hội trong trường hợp này cũng có ý nghĩa quan trọng để xác định nhân phẩm, danh dự của người bị hại bị xâm phạm tới mức nào. Sự đánh giá của xã hội trong trường hợp này có ý nghĩa rất lớn để xác định hành vi phạm tội của người có hành vi làm nhục.
Mặt chủ quan của tội làm nhục người khác: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Ý thức chủ quan của người phạm tội là mong muốn cho người bị hại bị nhục với nhiều động cơ khác nhau, có thể trả thù chính người bị hại hoặc cũng có thể trả thù người thân của người bị hại.

Chủ thể của tội làm nhục người khác: Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên. Người từ 14 đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm về hành vi này do không thuộc trường hợp quy định tại Điểu 12 Bộ luật Hình sự về các hành vi mà người ở độ tuổi này phải chịu trách nhiệm.

Khung hình phạt đối với tội Làm nhục người khác 

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

 • Mức hình phạt là phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: Khung hình phạt này được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.
 • Mức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Khung hình phạt này được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây: Phạm tội 02 lần trở lên; đối với 02 người trở lên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với người đang thi hành công vụ; đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.
 • Mức phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: Khung hình phạt này được áp dụng trong các trường hợp phạm tội sau: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; làm nạn nhân tự sát.

Ngoài việc phải chịu một trong số hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn phải chịu hình phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đối với những hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác mà hậu quả gây ra ít nghiêm trọng, người có hành vi trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 21 và Điều 54 Nghị định 144/2021/NĐ-CP tùy vào đối tượng bị xúc phạm.

 

xuc pham danh du nguoi khac co the bi xu ly hinh su

Trách nhiệm pháp lý đối với làm nhục người khác

Trường hợp nào người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Đây là một tội phạm khá đặc biệt, chưa có quy định cụ thể mà chỉ nêu ra một cách khái quát như tội phạm chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi mang tính chất nghiêm trọng. Pháp luật chưa quy định cụ thể hành vi như thế nào được xem là nghiêm trọng nên việc xác định có hành vi phạm tội hay không trong trường hợp này còn gặp nhiều khó khăn.

Như đã phân tích ở trên, người phạm tội khi thực hiện các hành vi như:

 • Bịa đặt, sỉ nhục, chửi rủa, một cách thô bỉ, tục tĩu, lăng mạ, lột quần áo giữa đám đông… nhằm vào nhân cách danh dự với tính chất hạ thấp nhân cách, bôi nhọ danh dự của người bị hại, đồng thời làm cho người bị hại cảm thấy nhục nhã trước người khác.
 • Hành vi bỉ ổi (có hoặc không kèm lời nói thô tục) với chính bản thân mình hoặc người bị hại trước đám đông để bêu rếu. Để làm nhục người khác, người phạm tội có thể có những hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực như bắt trói, tra khảo

Những hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác. Hành vi phạm tội được thực hiện ở nơi có đông người, trực tiếp và một cách công khai.

Hành vi nêu trên cấu thành tội Làm nhục người khác tại Điều 155 BLHS 2015 khi hành vi đó mang tính chất nghiêm trọng, gây hậu quả xấu đến thanh danh, uy tín của người bị hại thậm chí gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc nạn nhân có thể nghĩ quẩn mà tự sát.

Đối với những trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật về tội Làm nhục người khác tại Điều 155 BLHS 2015

Thủ tục tố cáo người xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Công dân có quyền tố giác tội phạm khi phát hiện hành vi phạm tội với cơ quan có thẩm quyền. Việc tố cáo hành vi phạm tội có thể bằng văn bản hoặc lời nói theo quy định tại Điều 144 BLTTHS.

Khi có căn cứ xác định hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác phạm tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 BLHS 2015, chúng ta có thể làm đơn Tố cáo hành vi phạm tội gửi cho các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tố giác tội phạm tại khoản 2 Điều 145 BLTTHS 2015 như:

 • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
 • Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Giai đoạn này được bắt đầu kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền nhận được tin báo hoặc tố giác về tội phạm và kết thúc khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Theo quy định tại Điều 143 BLTTHS thì chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ sau:

 • Tố giác của cá nhân
 • Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Tin báo của phương tiện thông tin đại chúng;
 • Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;
 • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;
 • Người phạm tội tự thú.

Nếu theo như quá trình xác định, xem xét thông tin tố cáo tội phạm là có căn cứ và cơ sở. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của BLTTHS 2015:

 • Khởi tố vụ án hình sự;
 • Điều tra;
 • Truy tố;
 • Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Làm nhục người khác.

Yêu cầu bồi thường dân sự do hành vi phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm gây ra

Khi tòa án xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì người bị hại có thể yêu cầu tòa giải quyết các vấn đề bồi thường những thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người phạm tội gây ra theo quy định tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

boi thuong thiet hai ngoai hop dong do vi pham phap luat

Bồi thường xúc phạm danh dự

Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trong trường hợp này, người phạm tội phải bồi thường thiệt hại cho bị hại tổn thất do xâm phạm danh dự nhân phẩm. Căn cứ xác định bồi thường thiệt hại trong trường hợp này quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 592 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Luật sư hướng dẫn xử ký hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm

Luật sư chuyên tư vấn sẽ hỗ trợ khách hàng công việc sau:

 • Tư vấn mức phạt hành chính, hình sự đối với hành vi xúc phạm, danh dự
 • Tư vấn tố cáo, tố giác hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm
 • Tư vấn khởi kiện yêu cầu bồi thường
 • Tham gia tố tụng bảo vệ khách hàng
 • Soạn thảo văn bản liên quan giải quyết vấn đề

Hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác ngoài phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự thì người phạm tội còn phải bồi thường những tổn thất gây ra cho bị hại về hành vi của mình theo quy định của pháp luật. Người bị xâm phạm có thể tố cáo hành vi vi hạm cũng như khởi kiện yêu cầu bồi thường. Nếu quý khách hàng cần tư vấn thêm hãy liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn hình sư chuyên sâu.

Scores: 4.14 (22 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

14 thoughts on “Hướng dẫn khởi kiện xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

 1. Ngân anh says:

  Thưa luật sư cháu có gặp chuyện rất đáng buồn đó là bị chính người chồng đăng bài chửi bới , xúc phạm lăng mạ cháu trên mạng xã hội kèm theo ảnh nóng và video sex của cháu phát tán rất nhiều người , bậy giờ cháu muốn kiện chồng cháu vậy những chứng cứ như vậy đã đủ để kiện chồng cháu chưa ạ! Cháu xin được nghe phản hồi ạ! Cháu xin cảm ơn !!!

  • Hà Ngọc Tuyền says:

   Chào bạn,
   nếu bạn có bằng chứng cho rằng chính chồng bạn đã làm việc nào thì bạn có thể nộp đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết vụ việc trên.
   bạn vui lòng liên hệ hotline bên dưới hoặc đến trực tiếp văn phòng luật sư của chúng tôi để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn.
   Trân trọng!

 2. Lê thi ha says:

  Tôi xin hỏi luật sư hom này tôi vừa nhận đc mấy cai cat danh thiếp boi nho danh dự tôi,,noi dung như sau ,,nói tôi làm gái,, nhưng mà tôi là người kinh danh buôn bán ,vậy sinh hoi toi phai lam sau để thua nguoi đó,,

  • Hà Ngọc Tuyền says:

   Chào bạn,
   Khi có căn cứ xác định hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác phạm tội Làm nhục người khác theo quy định pháp luật, bạn có thể làm đơn Tố cáo hành vi phạm tội gửi cho các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tố giác tội phạm tại khoản 2 Điều 145 BLTTHS 2015 như:
   • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
   • Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.
   Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự.
   Trân trọng!

 3. Trần Hữu Minh An says:

  Em bị gọi điện đòi nợ liên tục lên công ty 1 số nợ em không chịu trách nhiệm, bọn chúng còn dùng hình ảnh của em tung lên mạng xã hội nói em đi xin tiền và nhắn tin bịa đặt lên công ty, quấy rối đường dây nóng của công ty, bôi nhọ em trước bạn bè và đồng nghiệp. Em phải làm thế nào để khởi kiện thưa luật sư?

  • Hà Ngọc Tuyền says:

   Chào bạn,
   – Nếu một người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác ở mức độ nhẹ thì bị phạt hành chính, mức độ nặng có thể bị khởi tố hình sự. Nếu thuộc trường hợp sau thì theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP bị phạt tiền từ 100-300 nghìn đồng: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
   – Nếu có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác mà thuộc trường hợp sau xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
   – Nếu thuộc trường hợp sau thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
   + Phạm tội 02 lần trở lên;
   + Đối với 02 người trở lên;
   + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
   + Đối với người đang thi hành công vụ;
   + Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
   + Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
   + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%
   – Nếu là Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
   + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên
   + Làm nạn nhân tự sát.
   – Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu người này bồi thường thiệt hại do bị xâm phạm danh dự nhân phẩm theo quy định tại Điều 592 bộ luật Dân sự 2015 theo đó, Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:
   a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
   b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
   c) Thiệt hại khác do luật quy định.
   Nếu bạn có bằng chứng chứng minh được hành vi bôi nhọ danh dự nhân phẩm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn (vd: tinh thần bị suy sụp, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng,… ) thì bạn có thể tố cáo hành vi trên đến chính quyền địa phương để giải quyết.
   Thủ tục khởi kiện xin vui lòng liên hệ hotline bên dưới để được hướng dẫn chi tiết.
   Trân trọng!

 4. Vy says:

  Dạ con có bị anh kia lấy ảnh con để làm những chuyện như bắn cái thứ của con trai lên rồi đăng lên mxh thì anh trai đó có bị gọi là xúc phạm con hong ạ. anh trai đó lấy ảnh con hong xin phép nữa ạ!!

 5. Nông Thị Lan says:

  Thưa luật sư tôi gặp 1 chuyện mà người này trước là bạn do gen ăn tức ở nên giờ tự ý lấy thông tin của tôi đi commen và tự ý đặt các mặt hàng về địa chỉ của tôi đang ở và bắt tôi trả tiền, và tự ý lấy hình ảnh của tôi đi bôi nhọ danh dự nhân phẩm của tôi trên các cộng đồng mạng fecabook.Tôi đã kiện bên công an nhưng cán bộ công an bảo tôi đây chưa thể cấu thành tội nên chỉ theo dõi thêm, nhưng hiện giờ đối tượng này ngày càng ngang nhiên gây rối làm phiền tôi. Thưa luật sư tôi phải làm như nào chấm dứt tình trạng này ạ.

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

 6. nam says:

  Thưa luật sư câu chuyện của em như sau
  Mẹ của em làm việc liên quan đến hóa chất và hay làm đổ hóa chất lên ghế ngồi trong nhà, em có nói với mẹ vì hóa chất độc hại nhưng mẹ cứ lặp lại hành vi đó mỗi ngày, điều này gây mâu thuẫn làm hai mẹ con cãi nhau mỗi ngày, khi em ngồi lau chùi ghế vì buồn bực nên có khóc, hàng xóm họ thấy em vừa lau chùi ghế vừa khóc như vậy họ vu cáo em là bị khùng, bệnh tâm thần điều này làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhận phẩm của em, hơn nữa họ còn bắt ép mẹ em phải đưa em gặp bác sĩ tâm thần để chữa bệnh, mẹ em do có mâu thuẫn từ trước với em và nghe lời hàng xóm nên đưa em lên gặp một ông bác sĩ tư, bác sĩ này khám bệnh không chứng minh được em bị bệnh tâm thần, em hỏi em bị bệnh gì thì bị bác sĩ này dọa nạt nói là bác sĩ có chuyên môn thì mới có quyền khám và nói em không có quyền ý kiến rồi đưa cho em một bị thuốc không có nhãn mác, không có đơn thuốc, không có giấy tờ khám bệnh, và dọa nạt bắt ép em phải uống không thì gọi điện báo công an bắt em. Em rất bức xúc vì điều này xin luật sư cho em biết em muốn khởi kiện hàng xóm, mẹ của em và vị bác sĩ này thì em sẽ khởi kiện những tội gì vậy ạ. Mong sớm nhận được hồi âm từ luật sư em xin cảm ơn rất nhiều

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

 7. Phùng Phát Đạt says:

  Chào Luật sư,
  Tôi là nhân viên lễ tân của tòa nhà. Khách thuê của tòa nhà có hành vi chửi bới, xúc phạm tôi. Tại thời điểm trên có nhiều cư dân khác. Tôi chỉ làm đúng theo quy định và hướng dẫn từ Ban Quản Lý. Như vậy, tôi có quyền khởi kiện được ko?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8