Điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách án treo

Điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách án treo là các điều kiện mà pháp luật quy định để xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách án treo. Khi thỏa mãn các điều kiện này, người hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách án treo. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ làm rõ các điều kiện trên, mời quý khách tham khảo.

Điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách án treoĐiều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách án treo

Thời gian thử thách án treo được rút ngắn khi nào?

Căn cứ Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, Điều 89 Luật Thi hành án Hình sự 2019, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ban hành ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện sau:

Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;

Trong thời gian thử thách, người hưởng án treo đã có nhiều tiến bộ được thể hiện bằng việc:

 • Đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các nghĩa vụ theo Điều 87 Luật Thi hành án hình sự 2019
 • Tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm;
 • Lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng

Được Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.

Như vậy, người được hưởng án treo chỉ được rút ngắn thời gian thử thách án treo khi thỏa mãn đủ các điều kiện kể trên.

Mức rút ngắn thời gian thời gian thử thách án treo

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 89 Luật Thi hành án Hình sự 2019, mức thời gian rút ngắn thử thách án treo như sau:

 • Người được hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 01 lần, mỗi lần từ 01 tháng đến 01 năm. Trong trường hợp thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại. Đồng thời, người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần.
 • Việc rút ngắn thời gian thử thách án treo phải bảo đảm thực tế người được hưởng án treo đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.
 • Trường hợp người được hưởng án treo lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và có đủ các điều kiện được rút ngắn thời gian thử thách, thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách còn lại.

Trong trường hợp đáp ứng các điều kiện luật định, người hưởng án treo sẽ được xem xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm một lần, 1 lần từ 01 tháng đến 01 năm. Người hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần nhưng bảo đảm thực tế người đó đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.

Mức rút ngắn thời gian thử tháchMức rút ngắn thời gian thử thách

>>>Xem thêm: Tư vấn cách tích thời gian thử thách hưởng án treo

Thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ Điều 90 Luật Thi hành án Hình sự 2019, sau khi nhận được báo cáo về việc người hưởng án treo đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách án treo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ và có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Như vậy, thẩm quyền giải quyết hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo thuộc về Tòa án Nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ khoản 3 Điều 90 Luật Thi hành án Hình sự 2019, hồ sơ đề nghị xin rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo gồm các tài liệu dưới đây:

 • Đơn đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo;
 • Bản sao bản án. Đối với trường hợp xét rút ngắn thời gian thử thách từ lần thứ hai thì bản sao bản án được thay bằng bản sao quyết định thi hành án treo;
 • Văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;
 • Trường hợp người được hưởng án treo được khen thưởng hoặc lập công thì hồ sơ phải có quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người được hưởng án treo lập công; trường hợp bị bệnh hiểm nghèo thì phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh của họ;
 • Trường hợp người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách thì phải có bản sao quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Như vậy, để được xem xét rút ngắn thời gian thử thách của người hưởng án treo, hồ sơ đề nghị cần đảm bảo đúng, đủ các tài liệu kể trên.

Thủ tục giải quyết

Căn cứ Điều 90 Luật Thi hành án Hình sự 2019, trình tự, thủ tục xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách và thi hành quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo được thực hiện như sau:

Bước 1: Rà soát người đủ điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách

Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có trách nhiệm rà soát người đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu kèm theo tài liệu có liên quan để đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách.

Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ và có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người có đủ điều kiện gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp.

Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự thông báo cho đơn vị được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Bước 3: Xem xét hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Bước 4: Ban hành và gửi quyết định rút ngắn thời gian thử thách

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người chấp hành án và các cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Luật sư tư vấn điều kiện rút ngắn thời gian thử thách án treo

Khi người kết án được hưởng án treo muốn được rút ngắn thời gian thử thách, luật sư của Luật Long Phan PMT sẽ tham gia tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan sau:

 • Tư vấn điều kiện, chứng cứ để người được hưởng án treo rút ngắn thời gian hưởng án treo;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc rút ngắn thời gian hưởng án treo;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn đề nghị rút ngắn thời gian hưởng án treo;
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian hưởng án treo;
 • Luật sư bảo vệ cho khách hàng, tham gia trực tiếp về các vấn đề pháp lý liên quan, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về rút ngắn thời gian hưởng án treo.

Luật sư tư vấn rút ngắn thời gian thử thách án treoLuật sư tư vấn rút ngắn thời gian thử thách án treo

Người được hưởng án treo được hưởng án treo trong trường hợp chấp hành được một nửa thời gian thử thách án treo, có nhiều tiến bộ và được cơ quan chức năng có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách. Đồng thời, việc rút ngắn thời gian thử thách trên phải có sự chấp thuận từ Tòa án Nhân dân. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ Luật sư hình sự, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhé.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.8 (57 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8