Điều kiện cải chính thông tin trên giấy khai sinh

Điều kiện cải chính thông tin trên giấy khai sinh được quy định trong Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Thông tin trên giấy khai sinh có thể cần được cải chính nếu có sự sai sót hoặc thông tin không chính xác. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý độc giả cùng tìm hiểu bài viết sau của Luật Long Phan PMT.

Thông tin trên giấy khai sinh Thông tin trên giấy khai sinh

Những trường hợp cần thay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch (LHT) 2014: Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch. Theo đó, khi thông tin hộ tịch của cá nhân bị sai sót thì người đó có quyền thực hiện việc cải chính hộ tịch. Theo khoản 2 Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ tư pháp quy định về điều kiện cải chính hộ tịch thì sai sót khi đăng ký hộ tịch bao gồm sai sót của người đăng ký hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ hộ tịch.

Như vậy, khi giấy khai sinh có sai sót khi đăng ký hộ tịch do sai sót người đi đăng ký hoặc của cơ quan đăng ký thì cần thay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh

>> Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy khi sinh khi bị sai thông tin

Cơ quan nào có thẩm quyền cải chính?

Có hai cơ quan có thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh gồm Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã và UBND cấp huyện:

  • UBND cấp xã có quyền cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi. Cách xác định UBND cấp xã có thẩm quyền như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Theo đó, UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền cải chính thông tin giấy khai sinh.
  • UBND cấp huyện có thẩm quyền cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh là UBND nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cá nhân cư trú hoặc UBND cấp huyện.

(Cơ sở pháp lý: điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 7, Điều 27 LHT 2014).

Thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinhThẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh

Trình tự, thủ tục cải chính thông tin trên giấy khai sinh

Hồ sơ chuẩn bị

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 LHT 2014:  Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Theo đó, người yêu cầu cải chính giấy khai sinh cần chuẩn bị tờ khai theo mẫu và giấy tờ liên quan.

  • Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu đính kèm Thông tư 04/2020/TT-BTP;
  • Bản chính Giấy khai sinh của người yêu cầu cải chính;
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu.

Như vậy, khi muốn thay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh thì cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ các loại giấy tờ như trên.

Thủ tục, trình tự cải chính giấy khai sinh

Căn cứ theo Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 được hướng dẫn bởi Điều 13 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về thủ tục đăng ký, cải chính hộ tịch, trình tự cải chính giấy khai sinh bao gồm các bước sau:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký cải chính giấy khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2:  Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định nếu thấy việc cải chính giấy khai sinh là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung cải chính vào Giấy khai sinh cho người có yêu cầu

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Bước 3: Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu cải chính thông tin giấy khai sinh.

Đối với trường hợp người đăng ký đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì thủ tục như sau:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký cải chính giấy khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo có cơ quan đăng ký hộ tịch trước

Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch. Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Bước 3: Ghi nội dung cải chính vào Giấy khai sinh

Ngay sau khi nhận được thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ bản sao trích lục ghi đầy đủ nội dung cải chính vào Sổ hộ tịch;

Trường hợp Sổ hộ tịch đã được chứng thực chuyển lưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này thì công chức làm công tác hộ tịch phải báo cáo bằng văn bản kèm bản chụp trích lục hộ tịch cho cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên để ghi tiếp nội dung thay đổi, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng. Cơ quan tiếp nhận bản sao Sổ hộ tịch có trách nhiệm ghi nội dung thay đổi, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng;

Bước 4: Báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch ký, đóng dấu xác nhận.

Luật sư tư vấn về thủ tục cải chính thông tin trên giấy khai sinh

Dịch vụ Luật sư tư vấn về thủ tục cải chính thông tin trên giấy khai sinh của Luật Long Phan bao gồm những nội dung sau:

  • Luật sư tư vấn các vấn đề về hộ tịch theo quy định của pháp luật;
  • Tư vấn về trình tự, thủ tục cải chính giấy khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Hỗ trợ khánh hàng chuẩn bị hồ sơ khi cần cải chính giấy khai sinh, hộ tịch;
  • Tư vấn các trường hợp cần cải chính thông tin trên giấy khai sinh;
  • Hướng dẫn quy trình cải chính thông tin trên giấy khai sinh, hướng dẫn về các bước cần thực hiện và quy định pháp luật liên quan.

Tùy vào yêu cầu của khách hàng mà phạm vi tư vấn sẽ khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến dịch vụ xứng đáng với chi phí mà khách hàng chi trả theo đúng quy định pháp luật.

Tư vấn về thủ tục cải chính thông tin giấy khai sinhTư vấn về thủ tục cải chính thông tin giấy khai sinh

Thông tin trên giấy khai sinh đóng vai trò quyết định trong việc xác định danh tính và quyền lợi của một người. Vì vậy việc cải chính thông tin trên giấy khai sinh cần tuân theo các quy định cụ thể của pháp luật. Bài viết trên đã cung cấp thông tin đầy đủ về điều kiện cải chính thông tin trên giấy khai sinh. Nếu còn thắc mắc về vấn đề này hãy liên hệ đến Luật Long Phan qua hotline 1900636387 để được Luật sư Dân sự tư vấn cụ thể.

Scores: 4.8 (58 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87