Dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ

Dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ được cung cấp cho khách hàng để hỗ trợ tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Nhãn hiệu là một trong những quyền sở hữu trí tuệ cần được đăng ký để được bảo hộ theo quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, cá nhân. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin pháp lý có liên quan và dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ của Công ty Luật Long Phan PMT.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ

Đăng ký nhãn hiệu là gì? Vai trò của việc đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về khái niệm nhãn hiệu cụ thể như sau:

“Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”

Theo đó, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Hiện nay, Luật sở hữu trí tuệ 2005 không đưa ra định nghĩa về đăng ký nhãn hiệu, tuy nhiên chúng ta có thể hiểu rằng đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục mà cá nhân, tổ chức cần thực hiện để xác lập quyền sở hữu công nghiệp của mình đối với nhãn hiệu đó.

Việc đăng ký nhãn hiệu có một vai trò quan trong, bởi đó là cơ sở để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu. Hay nói cách khác, nhãn hiệu chỉ được bảo hộ sau khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật (Khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2005).

Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệuHồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 1. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu số 04-NH Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.
 2. Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80mm x 80mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 3. Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).
 4. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác.
 5. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
 6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản cơ quan có thẩm quyền).
 7. Đối với trường hợp đưng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thì phải có:
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể / nhãn hiệu chứng nhận.
 • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý).
 • Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).
 • Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Trình tự

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

 • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Thời hạn thẩm định hình thức đơn là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 3: Công bố đơn hợp lệ

Thời hạn công bố hợp lệ là 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Thời hạn thẩm định nội dung đơn không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

 • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
 • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuCơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

CSPL: Mục 5 Thông tư 07/2006/TT-BKHCN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, Thông tư 05/2013/TT-BKHCN, Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN.

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu thực hiện theo mẫu số 04-NH Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.

>>> Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ của Luật Long Phan

Nội dung dịch vụ

 • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn các điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu theo quy định;
 • Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
 • Theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ và thông báo đến khách hàng;
 • Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục khiếu nại, tố cáo nếu có trong quá trình giải quyết hồ sơ;
 • Soạn thảo các văn bản, đơn từ, văn bản phản hồi cần thiết trong quá trình giải quyết hồ sơ;
 • Các công việc khác theo yêu cầu và theo quy định pháp luật.

Phí dịch vụ

Đối với dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ, phí của dịch vụ luật sư sẽ phụ thuộc vào đặc trưng từng vụ việc cụ thể và được thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và khách hàng:

Tùy vào nhu cầu thực tế, Công ty luật luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng riêng cho quý khách hàng gói dịch vụ riêng biệt đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Quy trình tiếp nhận và thực hiện

Về cách thức tiếp nhận hồ sơ và thực hiện công việc cho khách hàng như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng;

Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 3: Khách hàng và Luật Long Phan PMT ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

Bước 4: Thực hiện các công việc theo thỏa thuận.

Bước 5: Hoàn thành công việc, kết thúc dịch vụ và thanh lý hợp đồng.

Phương thức liên hệ

 • Hotline 24/7: 1900636387
 • Website: luatlongphan.vn
 • Email: pmt@luatlongphan.vn
 • Zalo: LUẬT SƯ LONG PHAN PMT – 0939.846.973 hoặc Công ty Luật Long Phan PMT
 • Fanpage FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Trụ sở Quận 3: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Văn phòng Quận 1: Phòng A1, Tầng trệt, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 23 Tòa nhà TASCO, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Chi nhánh tại Cần Thơ: 207 Nguyễn Tri Phương, Khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư đăng ký sở hữu trí tuệ – nhãn hiệu độc quyền tại TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục quan trọng nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân. Tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Quý Khách hàng có thể tham khảo dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ do Chúng tôi cung cấp nêu trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.7 (51 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87