Các công ty cần lưu ý gì trong Luật Doanh nghiệp 2020 ?

0
3 Tháng Ba, 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, vậy công ty cần phải lưu ý gì trong Luật Doanh nghiệp 2020? Bài viết dưới đây là một số điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các vấn đề về con dấu, các QUY ĐỊNH về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, mời quý bạn đọc cùng theo dõi.

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Được quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020

 • Trường hợp công ty có nhiều người đại diện:

Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm quy định “Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, nếu điều lệ công ty không quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng người thì tất cả đều là đại diện đủ thẩm quyền của công ty trước bên thứ ba và nếu gây thiệt hại thì tất cả phải liên đới chịu trách nhiệm.

 • Trường hợp phải cử người đại diện pháp luật thay thế

Luật Doanh nghiệp 2020 sửa cụm từ “bị án tù” thành “đang chấp hành hình phạt tù” Người bị án tù có thể là án treo và họ không phải chấp hành hình phạt tù.

Thêm vào đó, LDN 2020 bổ sung 02 trường hợp phải cử người đại diện thay thế: (1) Bổ sung đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ – cấm hành nghề, (2) bổ sung thêm khoản 7 “Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật”.

Về dấu của doanh nghiệp

Được quy định tại Điều 43 LDN 2020

 • LDN 2020 dành một điều luật riêng để quy định về con dấu của doanh nghiệp. Theo quy định mới ngoài con dấu khắc thì bổ sung thêm hình thức con dấu bằng chữ ký số. Quy định mới này giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện các giao dịch điện tử.
 • LDN 2020 bỏ quy định phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng.

Về quy định đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Quyền phát hành trái phiếu được quy định tại Điều 46 LDN 2020.

Bổ sung: Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm quyền được quyền phát hành trái phiếu đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 • Về ban kiểm soát trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 54 LDN 2020

Bãi bỏ: Luật doanh nghiệp 2020 bỏ quy định Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát.

Bổ sung: Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định Công ty TNHH là DNNN hoặc là Công ty con của DNNN phải có BKS.

 • Ban kiểm soát và kiểm soát viên trong mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 65 LDN 2020.

Bổ sung: Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm một điều luật quy định về Ban kiểm soát trong mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, tương tự như Công ty cổ phần.

 • Công bố thông tin của Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 73 LDN 2020.

Bổ sung: Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung  thêm quy định Công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng phải công bố thông tin như mô hình Công ty cổ phần.

>> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần

Về quy định đối với công ty cổ phần

Quy định mới về công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp 2020

Đối với công ty cổ phần, LDN 2020 có rất nhiều điểm mới, dưới đây là một số điểm mới nổi bật:

 • Quyền của cổ đông phổ thông– Điều 115 LDN 2020.

Sửa đổi và bãi bỏ: Điều kiện để cổ đông hoặc nhóm cổ đông có một số quyền đặc biệt như: khởi kiện hủy bỏ nghị quyết ĐHCĐ, đề cử người vào HĐQT và BKS, yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ…..trước đây là phải nắm giữ tỷ lệ cổ phần ít nhất 10% trong công ty và sở hữu liên tục trong vòng ít nhất 06 tháng thì nay chỉ còn một điều kiện là nắm giữ tỷ lệ 5% cổ phần, cũng không cần phải liên tục trong 06 tháng.

Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty để có các quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật này.

Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật này.

 • Nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông – Điều 119 LDN 2020.

Bổ sung: Theo đó, bên cạnh việc kế thừa quy định về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nội dung sau:

“Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.”

>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty cổ phần

Luật sư tư vấn quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020

Luật sư tư vấn điểm mới trong Luật doanh nghiệp 2020

Với đội ngũ luật sư am hiểu kiến thức pháp luật, Công ty Luật Long Phan PMT sẽ hỗ trợ cho khách hàng những vấn đề sau:

 • Tư vấn những quy định mới trong Luật Doanh nghiệp 2020
 • Tư vấn điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Tư vấn quy định về công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Tư vấn quy định về công ty cổ phần

Trên đây là bài viết của chúng tôi về quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Nếu bạn đọc có thắc mắc về những điểm mới của Luật này vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP . Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (40 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87