Có được chia tài sản đã đóng góp khi rút khỏi hợp đồng hợp tác

Có được chia tài sản đã đóng góp khi rút khỏi hợp đồng hợp tác là câu hỏi được đặt ra khi chúng ta cần rút vốn trong một số trường hợp. Đối với tài sản đã đóng góp thì việc rút khỏi hợp đồng hợp tác như vậy sẽ chia lợi nhuận, quyền và nghĩa vụ của các bên hợp tác đối với tài sản đã góp khi ký kết hợp đồng được luật  quy định. Trong bài viết này, Luật Long Phan sẽ trình bày cụ thể những quy định pháp luật về vấn đề trên.

Rủi ro trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chia tài sản đã góp khi rút khỏi hợp đồng hợp tác.

Các vấn đề pháp lý liên quan về hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác là gì?

Căn cứ Điều 504 Bộ Luật Dân sự 2015 (BLDS 2015): “Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm”. Hợp đồng hợp tác thì phải được lập thành văn bản.

Xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong hợp đồng hợp tác

Căn cứ Điều 508 BLDS 2015 về xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong hợp đồng hợp tác:

 • Trường hợp các thành viên hợp tác cử người đại diện thì người này là người đại diện trong xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
 • Trường hợp các thành viên hợp tác không cử ra được người đại diện thì các thành viên hợp tác phải cùng tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Giao dịch dân sự do chủ thể do cử người đại diện hợp tác hay thành viên hợp tác tham gia xác lập, thực hiện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của tất cả thành viên hợp tác.

Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc luật có quy định khác.

Sau khi xác lập giao dịch dân sự quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng hợp tác được quy định tại Điều 507 BLDS 2015 như sau:

 • Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác.
 • Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.
 • Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Thực tiễn áp dụng hợp đồng hợp tác

Xác lập, thực hiện hợp đồng hợp tác.

Chia tài sản khi rút khỏi hợp đồng hợp tác

Điều kiện để rút khỏi hợp đồng hợp tác

Căn cứ Điều 510 BLDS 2015 quy định như sau:

 • Theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác.
 • Có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác.

Nếu rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc trường hợp kể trên có thể bị phạt vi phạm hợp đồng căn theo thỏa thuận trong hợp đồng hay phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hợp tác.

Như vậy, việc rút vốn khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc điều kiện để rút khỏi hơp đồng hợp tác nêu trên thì khi đó rủi ro là các thành viên rút khỏi hợp đồng được xác định là bên vi phạm hợp đồng và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dấn sự, luật khác có liên quan.

>>Xem thêm: Thủ tục cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần.

Quyền của thành viên rút khỏi khỏi hợp đồng hợp tác

Căn cứ Khoản 2 Điều 510 BLDS 2015 quy định: thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác kinh doanh có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã đóng góp, được chia phần tài sản trong khối tài sản chung và phải thanh toán các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Trường hợp việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác thì tài sản được tính giá trị thành tiền để chia.

Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người này được xác lập, thực hiện trước thời điểm rút khỏi hợp đồng hợp tác.

Như vậy, việc rút khỏi hợp đồng hợp tác có thuộc điều kiện rút khỏi hợp đồng hợp tác hay không vẫn sẽ được nhận lại tài sản góp vốn vào trừ đi các khoản nghĩa vụ theo thỏa thuận. Nếu tài sản bằng hiện vật ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh còn lại của hợp đồng hợp tác thì tài sản được tính giá trị thành tiền mặt để chia.

Chia tài sản khi rút khỏi hợp đồng hợp tác

Quyền của thành viên khi rút khỏi hợp đồng hợp tác.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ việc thực hiện các quyền của người rút khỏi hợp đồng hợp tác

 • Tư vấn các quy định pháp luật về điều kiện việc rút khỏi hợp đồng hợp tác.
 • Tư vấn, hướng dẫn các hướng giải quyết để quyền lợi của khách hàng được đảm bảo tốt nhất.
 • Các công việc khác theo yêu cầu.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn chi tiết về việc chia tài sản đã góp khi rút khỏi hợp đồng hợp tác. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay các vấn đề khác liên quan đến vấn đề này thì hãy gọi ngay vào HOTLINE 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG miễn phí và LUẬT SƯ HỢP ĐỒNG hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Scores: 5 (47 votes)

: Chuyên Viên Pháp Lý Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ lao động, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ đến đất đai nhà ở và hợp đồng. Thay mặt cho khách hàng tham gia tố tụng thành công trong các án lao động tranh chấp hôn nhân gia đình, tranh chấp hợp đồng. Thực hiện tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rà, soát các hoạt động trong kinh doanh và nội bộ doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý không đáng có. Thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả và các thủ tục khác liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87