Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là hình thức được thực hiện khi bên mua bảo hiểm không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm nhân thọ vì nhiều lý do khác nhau. Để chuyển nhượng thì các bên cần nắm rõ quy định về thủ tục, quyền lợi và có nghĩa vụ như thế nào trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, Luật Long Phan sẽ cung cấp thông tin về điều kiện chuyển nhượng đúng quy định pháp luật và dịch vụ tư vấn chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ qua bài viết dưới đây.

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọĐiều kiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Có được chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không?

 • Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng

 • Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm;
 • Bên chuyển nhượng bảo hiểm phải có nghĩa vụ thông báo và phải được sự chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế.
 • Cơ sở pháp lý: Điều 26 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm: phiếu yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân; bản sao CCCD của bên nhận chuyển nhượng; giấy xác nhận của bên mua bảo hiểm về việc chuyển nhượng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký của bên mua bảo hiểm; tờ khai sức khỏe của bên nhận chuyển nhượng nếu có yêu cầu tham gia loại hình bảo hiểm từ bỏ thu phí; các loại giấy tờ khác tuỳ từng doanh nghiệp bảo hiểm;
 2. Bước 2: Thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp mua bảo hiểm về việc chuyển nhượng và đề nghị chấp thuận, trừ trường hợp chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế thì không cần sự đồng ý.
 3. Bước 3: Doanh nghiệp bảo hiểm xem xét và tiếp nhận yêu cầu chuyển nhượng;
 4. Bước 4: Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận yêu cầu và các bên ký kết hợp đồng.

Phiếu yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọPhiếu yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng bảo hiểm nhân thọ

Bên mua bảo hiểm

 1. Về quyền:
 • Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm;
 • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20 của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
 • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 1. Về nghĩa vụ:
 • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;
 • Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;
 • Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.

Doanh nghiệp bảo hiểm

 1. Về quyền:
 • Thu phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;
 • Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm;
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 35 và khoản 3 Điều 50 của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
 • Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm do người thứ ba gây ra đối với tài sản và trách nhiệm dân sự;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 1. Về nghĩa vụ:
 • Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;
 • Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường;
 • Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.

Tư vấn về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọTư vấn chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến chuyển nhượng, đóng bảo hiểm nhân thọ, chuyển giao và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm;
 • Hướng dẫn khách hàng giải quyết khi có phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bảo hiểm nhân thọ;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc, thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng;
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, thông tin có liên quan khi phát sinh tranh chấp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm khi khách hàng gặp khó khăn, vướng mắc.

Như vậy, chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một thủ tục đòi hỏi tính kỹ lưỡng và phải nắm vững các quy định của pháp luật. Do đó, khi Quý khách hàng muốn tiến hành chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì nên sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn để đảm bảo sự an toàn cũng như hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Liên hệ với chúng tôi qua số 1900.63.63.87 để được Luật sư hợp đồng tư vấn chi tiết.

Scores: 4.5 (31 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 1900.63.63.87