Căn cứ khởi kiện do bên nhận hàng không chịu trả lại số hàng giao bị thừa

0
01/01/2022 16:00

Trong mua bán hàng hóa hiện nay diễn ra nhiều trường hợp bên mua hàng sau khi nhận hàng thì phát hiện ra bên bán đã giao thừa số lượng như đã thỏa thuận, tuy nhiên họ lại không chịu trả lại số hàng giao bị thừa đó. Vậy đâu là căn cứ khởi kiện do bên nhận hàng không chịu trả lại số hàng giao bị thừa và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ giải đáp thắc mắc này giúp Quý bạn đọc thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ khởi kiện do bên nhận hàng không chịu trả lại số hàng giao bị thừa

>> Xem thêm: Tư vấn khởi kiện trong tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Căn cứ khởi kiện do bên nhận hàng không chịu trả lại số hàng giao bị thừa

Căn cứ Điều 43 Luật Thương mại 2005,  Khoản 1 Điều 437 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thoả thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo đó, trường hợp bên mua đã nhận toàn bộ hàng hóa do bên bán chuyển giao (bao gồm cả số hàng giao thừa) và việc bên bán giao hàng vượt quá số lượng ghi trên hợp đồng và bên mua nhận thì bên mua phải có nghĩa vụ thanh toán thêm phần số hàng giao thừa đó theo giá đã thỏa thuận. Tuy nhiên nếu bên mua nhận số hàng giao bị thừa nhưng không thanh toán đã vi phạm quy định về nghĩa vụ thanh toán của bên mua theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 50 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.
 • Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Là căn cứ để khởi kiện tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.

Cơ quan thụ lý giải quyết

Theo quy định Điều 317 Luật thương mại 2005, khi xảy ra tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa thì các bên có thể giải quyết bằng con đường:

 • Thương lượng giữa các bên.
 • Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.
 • Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án do pháp luật quy định.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 thì tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận cụ thể là mua bán hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Khi lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, cần phải lưu ý xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp, những tranh chấp thương mại nào thuộc thẩm quyền của Tòa án, tranh chấp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài.

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

>> Xem thêm: Hướng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Hồ sơ khởi kiện

Thành phần hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện (theo mẫu)
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng (nếu có)
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh bên còn lại vi phạm hợp đồng
 • Tài liệu về bảo đảm thực hiện hợp đồng như bảo lãnh, cầm cố, thế chấp (nếu có)
 • Tài liệu về việc thực hiện hợp đồng như: biên bản giao nhận hàng, các chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản làm việc về công nợ
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người khởi kiện như: giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty,
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao)
 • Các tài liệu giao dịch khác (nếu có)

Thời hạn thụ lý và giải quyết

Khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án

Bên khởi kiện sẽ gửi đơn khởi kiện đến Tòa án cấp quận/huyện nơi bị đơn là cá nhân cư trú hoặc tổ chức có trụ sở làm việc.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, thời hạn sửa đổi, bổ sung không quá 01 tháng
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Sau khi nhận đủ hồ sơ khởi kiện, Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí thực hiện trong vòng 07 ngày. 

Lưu ý, Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí trừ trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí. Và tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự.

Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa là 02 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015. Thời hạn mở phiên tòa là 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn là 02 tháng.

>> Xem thêm: Các hành vi kinh doanh đa cấp bị cấm

Khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại

Theo quy định Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định: Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Đơn khởi kiện gồm các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010. Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Trung tâm trọng tài tiếp nhận hồ sơ đơn kiện, kiểm tra sơ bộ các vấn đề về thẩm quyền và yêu cầu nguyên đơn nộp phí trọng tài. Trung tâm trọng tài thụ lý và thông báo cho bị đơn ngay sau khi nguyên đơn thực hiện nghĩa vụ nộp phí trọng tài trong thời hạn 10 ngày. Bị đơn gửi bản tự bảo vệ và Đơn kiện lại (nếu có) cho Trung tâm.

Trung tâm trọng tài chuyển hồ sơ cho Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp sau khi các bên thỏa thuận về số lượng Trọng tài viên và thành lập Hội đồng trọng tài. 

Căn cứ Điều 33 Luật Trọng tài thương mại 2010 thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác.

Khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại

Căn cứ vào Nghị định 22/2017/NĐ-CP

Các bên có thể thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên thương mại từ danh sách hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại hoặc từ danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố. 

Trình tự, thủ tục hòa giải thì hòa giải viên thương mại tiến hành hòa giải theo trình tự, thủ tục mà hòa giải viên thương mại thấy phù hợp với tình tiết vụ việc, nguyện vọng của các bên và được các bên chấp thuận. Hoặc các bên có quyền lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại để tiến hành hòa giải hoặc tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải.

Thời gian hòa giải được thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc theo lựa chọn của hòa giải viên thương mại trong trường hợp các bên không có thỏa thuận.

Hầu hết các giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải được thực hiện nhanh chóng vì ít chịu sự chi phối của các nguyên tắc hay hoạt động của các cơ quan công quyền tuy nhiên lại phụ thuộc vào ý chí của các bên. Và khi đạt được kết quả hòa giải thành các bên lập văn bản về kết quả hòa giải thành. Văn bản về kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành đối với các bên theo quy định của pháp luật dân sự và được xem xét công nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Thanh toán tiền giao hàng

>> Xem thêm: Bên mua không thanh toán theo hợp đồng mua bán xử lý như thế nào?

Thông tin liên hệ luật sư

Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ dịch vụ luật sư trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn pháp luật qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua Zalo Click vào: Công ty Luật Long Phan PMT 
 • Cần dịch vụ luật sư tranh tụng vui lòng liên hệ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87 
 • Gặp trực tiếp luật sư tranh tụng tại TRỤ SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
 • Tại Văn Phòng Luật sư Quận Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về căn cứ khởi kiện do bên nhận hàng không chịu trả lại số hàng giao bị thừa. Nếu quý đọc giả còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu tìm LUẬT SƯ DÂN SỰ để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900.63.63.87. Xin cám ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.8 (49 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87