Cách chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo

Cách chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo là điều mà các bên khi đàm phán hợp đồng qua các nền tảng này quan tâm trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng. Theo đó, việc cung cấp chứng cứ hợp lệ giúp các bên thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết tranh chấp. Cách chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo và những quy định pháp luật liên quan sẽ được trình bày trong bài viết dưới đây.

Chứng cứ trong vụ án dân sựChứng cứ trong vụ án dân sự

Chứng cứ là gì?

 • Là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định.
 • Được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.

CSPL: Điều 93 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Theo đó, chứng cứ là yếu tố vô cùng quan trọng trong vụ án dân sự và là vật bắt buộc phải nộp kèm theo đơn khởi kiện vụ án dân sự theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Nguồn của chứng cứ

Chứng cứ gồm có 9 nguồn của chứng cứ và 1 quy định mang tính dự phòng:

 • Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử;
 • Vật chứng;
 • Lời khai của đương sự;
 • Lời khai của người làm chứng;
 • Kết luận giám định;
 • Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;
 • Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản;
 • Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập;
 • Văn bản công chứng, chứng thực;
 • Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

CSPL: Điều 94 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Nguồn của chứng cứNguồn của chứng cứ

Cách chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo

Khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo sẽ phát sinh các loại tài liệu sau:

 • Tin nhắn và email trao đổi về nội dung, các điều khoản, quyền và nghĩa vụ của các bên… trong hợp đồng.
 • Bản ghi âm cuộc gọi trực tiếp qua điện thoại hoặc cuộc gọi trực tuyến (video call) của các bên đàm phán, thương lượng hợp đồng trên Zalo, Google Meet hoặc các nền tảng ứng dụng khác.
 • Hợp đồng dự thảo.
 • Lời khai của các bên tại phiên Tòa.

Tuy nhiên, để được xem là chứng cứ hợp lệ thì phải thỏa mãn đủ 3 thuộc tính sau:

Tính khách quan

 • Chứng cứ phải là những tình tiết, thông tin, sự kiện có thật, tồn tại độc lập khách quan không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của con người (không phụ thuộc vào khả năng con người có nhận biết chúng hay không) và không bị bóp méo, xuyên tạc làm mất giá trị chứng minh cũng như tính đúng đắn của chứng cứ.
 • Trong quá trình tố tụng, những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng không thể tạo ra chứng cứ theo ý muốn chủ quan mà họ chỉ có thể thu thập, đánh giá, nghiên cứu và sử dụng chúng.
 • Chứng cứ phải được phát hiện, tìm thấy từ một nguồn nhất định.

Tính liên quan

 • Giữa chứng cứ và vụ việc dân sự có mối quan hệ nhất định. Theo đó, chứng cứ thu thập được phải liên quan đến vụ việc dân dân sự đang giải quyết.
 • Chứng cứ bao gồm những thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ việc dân sự. Thông qua nó thì Tòa án có thể công nhận hoặc phủ nhận ngay sự kiện, tình tiết của vụ việc dân sự đang giải quyết.
 • Ngoài ra, chứng cứ còn bao gồm những thông tin, tài liệu liên quan gián tiếp đến vụ việc dân sự. Tuy nhiên, nhờ chúng mà Tòa án vẫn có khả năng đưa ra những kết luận nhất định về vụ việc dân sự đang giải quyết.

Theo đó, những chứng cứ liên quan đến việc đàm phán hợp đồng qua email, Zalo mà Tòa án thông qua chúng để giải quyết vụ việc dân sự có thể kể đến như:

 • Tin nhắn, email trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp đồng.
 • Bản ghi âm, ghi hình cuộc đối thoại đàm phán giữa các bên để đi đến ký kết hợp đồng.
 • Dự thảo hợp đồng của bên A giao cho bên B xem xét, sửa đổi.

Tính hợp pháp

 • Chứng cứ được coi là hợp pháp khi được thu thập, bảo quản, xem xét và đánh giá tuân theo một trình tự và thủ tục do pháp luật quy định.
 • Chứng cứ phải được rút ra từ những nguồn nhất định được quy định tại Điều 94 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Theo đó, các loại chứng cứ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo mà các bên thu thập và cung cấp cho Tòa án phải được thu thập, bảo quản, xem xét và đánh giá theo 1 trình tự, thủ tục do pháp luật quy định và phải được rút ra từ những nguồn của chứng cứ thì mới được xem là hợp pháp.

Vì vậy, chỉ có những thông tin, sự kiện, tình tiết nào thỏa mãn đủ 3 thuộc tính trên thì mới được xem là chứng cứ. Theo đó, cả 3 thuộc tính của chứng cứ: Tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp đều quan trọng như nhau, là 1 thể thống nhất có mối quan hệ biện chứng và tác động qua lại lẫn nhau.

Tài liệu cung cấp hợp lệ cho Tòa án được xem là chứng cứ khi nào?

Các tài liệu cung cấp hợp lệ cho Tòa án được xem là chứng cứ khi đáp ứng các điều kiện để được công nhận là chứng cứ như sau:

Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được

 • Đối với tài liệu đọc được nội dung phải là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp xác nhận.
 • Đối với tài liệu nghe, nhìn được nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.

Thông điệp điện tử

Được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Vật chứng phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc.

Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng

Được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình được xuất trình theo đúng thủ tục pháp luật quy định hoặc khai bằng lời tại phiên tòa.

Kết luận giám định nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ nếu việc thẩm định được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Văn bản công chứng, chứng thực nếu việc công chứng, chứng thực được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

CSPL: Điều 95 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Vì vậy, tài liệu mà các bên cung cấp cho Tòa án phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với từng loại tài liệu cụ thể theo quy định của pháp luật thì mới được xem là chứng cứ. Ngoài ra, thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ được xác định là trong thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn bị giải quyết việc dân sự, thời hạn cụ thể sẽ do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ấn định theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Tài liệu cung cấp hợp lệ cho Tòa án được xem là chứng cứTài liệu cung cấp hợp lệ cho Tòa án được xem là chứng cứ

>>> Xem thêm: Tư vấn các thủ tục cung cấp chứng cứ cho Tòa

Luật sư tư vấn cách chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo.

 • Tư vấn các quy định pháp luật để chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo.
 • Hỗ trợ khách hàng thu thập và chứng minh chứng cứ hợp lệ.
 • Hỗ trợ sắp xếp và phân tích chứng cứ.
 • Tư vấn thủ tục nộp chứng cứ cho Tòa án.
 • Thực hiện các công việc khác hỗ trợ khách hàng trong việc chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo.. ;
 • Đại diện theo ủy quyền khách hàng để tham gia giải quyết tranh chấp;
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Bài viết trên đây là những vấn đề pháp lý liên quan đến chứng cứ cũng như hướng dẫn cách chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng qua email, Zalo. Nếu Quý khách hàng gặp khó khăn, vướng mắc trong việc chứng minh chứng cứ hợp lệ khi đàm phán hợp đồng email, Zalo hoặc cần gặp Luật sư Dân sự để được tư vấn cụ thể hơn thì xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất.

Scores: 4.5 (65 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8