Các tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài

Các tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng Tài được quy định tại Luật trọng tài thương mại 2010 và các văn bản hướng dẫn. Bên cạnh Tòa án, phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài có tính hiện đại, mang lại hiệu quả cao. Vậy, làm thế nào để biết được các tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn vấn đề này.

Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại

Khái niệm Trọng tài thương mại

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này. Theo đó, xem xét dưới hai góc độ: là phương thức giải quyết tranh chấp và là cơ quan giải quyết tranh chấp.

Thứ nhất, Trọng tài được xem là phương thức giải quyết tranh chấp:

 • Trọng tài là bên trung gian, hoàn toàn độc lập với các bên, đứng giữa để giải quyết tranh chấp và đưa ra phán quyết có tính chất bắt buộc để bảo vệ quyền lợi của các bên.
 • Thủ tục trọng tài thương mại phải tuân thủ quy định pháp luật. Vì vậy, thủ tục tố tụng trọng tài chặt chẽ hơn so với thương lượng và hòa giải.

Thứ hai, Trọng tài được xem là cơ quan giải quyết tranh chấp

 • Trọng tài được hiểu là một cơ quan tài phán độc lập, tồn tại song song với Tòa án.
 • Các bên trong tranh chấp trong thương mại có quyền thỏa thuận lựa chọn Tòa án hoặc Trọng tài để giải quyết tranh chấp.

>> Xem thêm: Trọng tài thương mại là gì? Được pháp luật quy định như thế nào?

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

 • Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
 • Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
 • Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ theo Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Các tranh chấp không được giải quyết bằng Trọng tài

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ – HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài không có thẩm quyền dù có thỏa thuận trọng tài:

 • Có quyết định của Tòa án hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định của Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên.
 • Có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 43 và đ khoản 1 Điều 59 Luật Trọng tài thương mại 2010.
 • Tranh chấp thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 4 Nghị quyết này.

Tranh chấp thuộc thẩm quyền Tòa án

Tranh chấp thuộc thẩm quyền Tòa án

Phân biệt thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Trọng tài và Tòa án.

Thứ nhất, về tính chất pháp lý

 • Tòa án là một cơ quan nhà nước nằm trong hệ thống cơ quan tư pháp. Theo đó nhân danh Nhà nước để xem xét, xử lý vi phạm pháp luật nhằm duy trì trật tự công cộng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà kinh doanh.
 • Các trung tâm trọng tài đều tồn tại với tư cách là một tổ chức phi chính phủ, một tổ chức mang tính chất xã hội – nghề nghiệp có chức năng giải quyết tranh chấp và chức năng tài phán.

Thứ hai, về thẩm quyền.

 • Một là, thẩm quyền theo vụ việc, dưới góc độ thẩm quyền theo vụ việc, thực tế cho thấy Tòa án thường có thẩm quyền rộng hơn so với trọng tài. Tòa án có thẩm quyền giải quyết hầu hết tất cả các tranh chấp trong kinh doanh. Trong khi đó, khác với Tòa án, thẩm quyền của trọng tài có thể thay đổi, hoặc thu hẹp lại tùy theo từng trung tâm trọng tài.
 • Thẩm quyền theo lãnh thổ, đối với Tòa án, không phải vụ tranh chấp trong kinh doanh nào cũng được tòa thụ lý giải quyết. Đơn kiện chỉ được Tòa án thụ lý giải quyết khi được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Ngược lại, trong tố tụng trọng tài không đặt ra vấn đề thẩm quyền về mặt lãnh thổ. Các bên tranh chấp có quyền lựa chọn bất cứ trung tâm trọng tài nào để giải quyết cho mình theo ý muốn và sự tín nhiệm của họ.

Thứ ba, các giai đoạn tố tụng.

 • Trong tố tụng trọng tài, trọng tài chỉ xét xử một lần các tranh chấp kinh doanh. Phán quyết của trọng tài là quyết định chung thẩm, có hiệu lực thi hành, không bị kháng cáo, kháng nghị. Đây là nguyên tắc đặc trưng của tố tụng trọng tài so với tố tụng Tòa án.
 • Trong khi đó, tố tụng Tòa án có nhiều cấp xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, trong một số trường hợp phán quyết của Tòa án còn có thể được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.

Thứ tư, về nguyên tắc xét xử tập thể.

 • Tố tụng trọng tài không có nguyên tắc xét xử tập thể như trong tố tụng Tòa án. Việc chọn một hay nhiều trọng tài viên để giải quyết tranh chấp cho mình là quyền của các bên tranh chấp, pháp luật không can thiệp.
 • Pháp luật chỉ can thiệp vào vấn đề này khi các bên không thỏa thuận được với nhau về cách thức lựa chọn trọng tài viên mà thôi.

Trên đây là bài viết về Các tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài. Nếu quý khách đọc có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hay cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hãy liên hệ ngay cho LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP của chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP hỗ trợ chi tiết. Xin cảm ơn.

Scores: 4.94 (67 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88