Thừa Kê Di Chúc

Mẫu biên bản nhờ quản lý, trông coi di sản

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo biên bản nhờ quản lý, trông coi di sản, giá trị về mặt pháp lý của mẫu văn bản này.

Mẫu văn bản thỏa thuận lưu giữ di chúc

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo văn bản thỏa thuận lưu giữ di chúc, giá trị về mặt pháp lý của mẫu văn bản này.

Mẫu tờ khai tường trình quan hệ nhân thân

Tờ khai tường trình quan hệ nhân thân, nội dung tờ khai tường trình quan hệ nhân thân, những lưu ý khi viết tờ khai tường trình quan hệ nhân thân

Mẫu đơn từ chối nhận di sản

Tư vấn về mẫu đơn từ chối nhận di sản thừa kế, nội dung đơn từ chối nhận di sản thừa kế, những điều cần lưu ý khi viết đơn từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu di chúc

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo di chúc, cách viết di chúc theo quy định của pháp luật dân sự và những giá trị pháp lý di chúc

Mẫu biên bản họp gia đình phân chia di sản

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo biên bản họp gia đình phân chia di sản, giá trị về mặt pháp lý của mẫu biên bản này

Mẫu đơn xin xác nhận quyền thừa kế

Một số nội dung cơ bản của bản tường trình nhân thân khi nhận thừa kế, mẫu bản tường trình nhân thân và đồng thời là cách viết chi tiết văn bản này.

  Hotline: 1900.63.63.87