Thủ tục khởi kiện tranh chấp tiền trợ giá từ hợp đồng hợp tác kinh doanh

0
10 Tháng Hai, 2022

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một dạng hợp đồng phổ biến trong các hoạt động hợp tác đầu tư hiện nay. Từ sự phổ biến đó, các tranh chấp phát sinh từ loại hợp đồng này cũng rất đa dạng, mà một trong số đó là tranh chấp tiền trợ giá. Thủ tục để thực hiện việc khởi kiện tranh chấp tiền trợ giá để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng được thự hiện như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan đến thủ tục khởi kiện tranh chấp tiền trợ giá từ hợp đồng hợp tác kinh doanh này.

Tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp tiền trợ giá từ hợp đồng hợp tác kinh doanh

>>>Xem thêm: Trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án

Khi khởi kiện tranh chấp tiền trợ giá từ hợp đồng hợp tác kinh doanh cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Tiền trợ giá trong hợp đồng hợp tác kinh doanh là khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước được cấp cho các  nhà sản xuất theo mức cố định tính trên từng đơn vị sản phẩm do Nhà nước đặt hàng. Nhà nước bằng cách sử dụng các biện pháp hành chính để duy trì giá bán cao hơn mức giá thị trường.

Tiền trợ giá được xác định là phần chênh lệch giữa giá tiêu thụ, giá sản phẩm dịch vụ theo quy định của Nhà nước với chi phí hợp lý của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ để sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng.

Mức trợ giá cụ thể được xác định trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành của Nhà nước và do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan

Tiền trợ giá trong hợp đồng hợp tác kinh doanh được phân chia dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng hoặc dựa theo tỉ lệ phần vốn đóng góp để thực hiện việc phân chia tiền trợ giá trong trường hợp các bên không có thỏa thuận.

Để thực hiện việc khởi kiện, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện phải chuẩn bị hồ sơ khởi kiện để gửi đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình. Trong hồ sơ, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện cần phải chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn khởi kiện
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp

Hợp đồng hoặc các giấy tờ, biên bản liên quan đến việc hợp đồng hợp tác kinh doanh

Các tài liệu chứng cứ liên quan đến quan hệ hợp đồng; các thỏa thuận liên quan đến tiền trợ giá, quá trình thực hiện hợp đồng của các bên;

 • Hồ sơ pháp lý khác của người khởi kiện, đương sự khác

Chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

>>>Xem thêm: Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Trình tự, thủ tục khởi kiện tranh chấp tiền trợ giá

Xác định cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết

Ngay khi xác lập hợp đồng, các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh đã thỏa thuận lựa chọn cơ quan tài phán nào có thẩm quyền giải quyết khi có các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên mà 2 cơ quan là Tòa án hoặc trọng tài thương mại sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Trong trường hợp các bên lựa chọn Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiền trợ giá thì Tòa án sẽ là cơ quan mà người khởi kiện gửi hồ hồ sơ đến để yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Trường hợp tranh chấp tiền trợ giá trên không có yếu tố nước ngoài như: đương sư hay tài sản ở nước ngoài, thì tòa án có thẩm quyền giải quyết là TAND cấp huyện.

Ngược lại trong trường hợp tranh chấp tiền trợ giá mà đương sự hay tài sản ở nước ngoài thì TAND cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền giải quyết.

Về xác định tòa án theo lãnh thổ, tùy theo thỏa thuận giữa các bên sẽ lựa chọn tòa án nơi nguyên đơn cư trú, có trụ sở hoặc nơi hợp đồng được thực hiện để xét xử.

Nếu các bên tranh chấp không có thỏa thuận thì TAND nơi bị đơn cư trú, có trụ sở sẽ là Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án.

Trong trường hợp các bên lựa chọn cơ chế trọng tài để giải quyết tranh chấp về tiền trợ giá thì các bên có quyền tự do lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên và xác định thủ tục trọng tài nhằm giải quyết một cách hiệu quả nhất các tranh chấp phát sinh mà ít tốn kém về cả thời gian và kinh phí.

Quyết yết định của trọng tài có giá trị chung thẩm, bắt buộc thi hành với các bên, các bên không có quyền kháng cáo hay kháng nghị.

Soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị tài liệu đính kèm

Người khởi kiện phải soạn thảo đơn đơn khởi kiện đảm bảo các nội dung cơ bản được quy định tại Khoản 4 Điều 189 BLTTDS 2015. Bên cạnh việc tự soạn thảo đơn khởi kiện, người có quyền khởi kiện cũng có thể tham khảo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao có ban hành mẫu đơn số 23-DS  Đơn khởi kiện, giúp người có nhu cầu khởi kiện hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện việc soạn thảo đơn khởi kiện.

Tổ chức, cá nhân khởi kiện cũng cần chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện tranh chấp tiền trợ giá của mình. Các tài liệu này phải được nộp chung với đơn khởi kiện và phải là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực.

Phương thức gửi đơn và thụ lý vụ án

Người khởi kiện trong tranh chấp tiền trợ giá có thể nộp hồ sơ khởi kiện theo hai hình thức đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết như sau:

 • Nộp trực tiếp tại tòa án
 • Gửi hồ sơ khởi kiện thông qua dịch vụ bưu chính
 • Gửi hồ sơ trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án

Sau khi nộp hồ sơ khởi kiện, Tòa án sẽ cử Thẩm phán để xem xét hồ sơ. Nếu người khởi kiện đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ khởi kiện và thực hiện nghĩa vụ tạm ứng án phí thì Tòa án sẽ tiến hành thụ lý vụ án. Trong trường hợp hồ sơ cần bổ sung thì Tòa án sẽ yêu cầu người khởi kiện bổ túc hồ sơ khởi kiện.

Các thủ tục tố tụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán chịu trách nhiệm sẽ thực hiện việc lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác, xác minh và thu thập và làm rõ chứng cứ, áp dụng các biện pháp tạm thời (nếu xét thấy cần thiết ).

Trong giai đoạn này, Thẩm phán sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của tranh chấp để ra các quyết định sau:

 • Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, khi các bên tranh chấp đã thỏa thuận được với nhau về toàn bộ vụ án.
 • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, khi xảy ra các trường hợp phải tạm đình chỉ quy định cụ thể tại Điều 214 BLTTDS 2015.
 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, khi trong quá trình chuẩn bị xét xử xảy ra các trường hợp phải đình chỉ giải quyết vụ án đuọc quy định cụ thể tại điều 217 BLTTDS 2015
 • Đưa vụ án ra xét xử, khi trong quá trình chuẩn bị xét xử các bên tranh chấp đã hoàn thiện hồ sơ, tòa án đãthu thập được các chứng cứ cần thiết thì thẩm phán sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử

Tiền trợ giá – đối tượng tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

>>>Xem thêm: Thủ tục yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

Xét xử và quyền kháng cáo của đương sự

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án sẽ phải mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử tranh chấp tiền trợ giá trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Quyền kháng cáo về bản án sơ thẩm của đương sự sẽ được phát sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa án tuyên án.

Bên cạnh quyền kháng cáo về bản án sơ thẩm, đương sự cũng có thể thực hiện quyền kháng cáo đối với các quyết định tạm đình chỉ giải quyết, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án sơ thẩm để yêu cầu tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Thông tin liên hệ luật sư

Hiện nay, Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ “tư vấn pháp luật” trực tuyến 24/7 cho khách hàng qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn pháp luật Lao động qua tổng đài: 1900.63.63.87
 • Tư vấn pháp luật qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua ZALO: 0819 700 748
 • Tư vấn pháp luật trực tiếp tại TRỤ SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến Thủ tục khởi kiện tranh chấp tiền trợ giá từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Qua nội dung tư vấn như trên, các bên tranh chấp có thể thực hiện việc khởi kiện để TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.  Nếu bạn đọc có nhu cầu gửi hồ sơ tài liệu hoặc đặt lịch gặp trực tiếp luật sư vui lòng liên hệ với Công ty Luật Long Phan PMT qua HOTLINE: 1900.63.63.87. Xin cám ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.9 (31 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87