Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

0
24/06/2022 10:00

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thểthể nói đây là thủ tục được ưa chuộng nhất đối với các nhân hay hộ gia đình khi hướng đến lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Để có thể kinh doanh với loại mô hình này, cần phải thực hiện theo một trình tự thủ tục nhất định. Trong phạm vi bài viết này, Luật Long Phan sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc chi tiết về điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP định nghĩa về Hộ kinh doanh cá thể là do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình là người Việt Nam đăng ký thành lập và chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của mình.

Do hộ kinh doanh không được xem là tổ chức có tư cách pháp nhân nên ta có thể thấy hộ kinh doanh cá thể có những đặc điểm sau:

 • Hộ kinh doanh không có con dấu riêng;
 • Đăng ký hộ kinh doanh cá thể có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình, nhưng các thành viên kinh doanh đều là người Việt Nam;
 • Hộ kinh doanh cá thể chỉ được phép tổ chức kinh doanh tại một địa điểm.

>>>Xem thêm: Quy định về đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Đối tượng thành lập hộ kinh doanh cá thể

Nghị định 01/2021/NĐ-CP có nêu rõ, các đối tượng được quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể là cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người đại diện các thành viên hộ gia đình đứng tên trên giấy phép kinh doanh hoặc riêng một cá nhân là chủ hộ kinh doanh.

Hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Theo Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
 • Bản sao CMND của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà giữa chủ nhà và chủ hộ kinh doanh phải được ký trực tiếp, không thông qua trung gian và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sao y chứng thực.
 • 02 bản sao y công chứng CMND/CCCD của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình cùng góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có).
 • Bản sao các chứng chỉ bằng cấp đối với ngành nghề có điều kiện (nếu có).
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có);

Và cũng theo điều khoản trên tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Trình tự, thủ tục hành lập hộ kinh doanh cá thể:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

>>Xem thêm: Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại Luật Long Phan

 • Tư vấn hồ sơ và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể
 • Cách đặt tên hộ kinh doanh đúng quy định
 • Kiểm tra địa điểm mà quý khách hàng đã lựa chọn có đáp ứng các điều kiện và tư vấn khi cần thay đổi
 • Hướng dẫn khi lựa chọn số vốn điều lệ theo khả năng và rủi ro khi phải chịu trách nhiệm vô hạn
 • Soạn hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể;
 • Nộp và chờ kết quả từ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện/quận;
 • Bàn giao giấy phép hộ kinh doanh cá thể cho khách hàng.

>> Xem thêm: Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Lưu ý khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thứ nhất, đối tượng được đăng ký: Các đối tượng được quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể là cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thứ hai, cách đặt tên hộ kinh doanh dựa trên Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

 • Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: Loại hình “Hộ kinh doanh” +Tên riêng của hộ kinh doanh.
 • Không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” vì dễ gây nhầm lẫn với loại hình doanh nghiệp.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của những hộ kinh doanh khác đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.
 • Không sử dụng tiếng anh để đặt tên cho Hộ kinh doanh. Nếu sử dụng phải đảm bảo giữa các ký tự có dấu chấm đi kèm.
 • Không đặt tên có những từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

Thứ ba là về địa điểm đăng ký kinh doanh theo Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

 • Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm: Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.
 • Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Không đặt địa điểm kinh doanh tại nhà tập thể, căn hộ chung cư (trừ trường hợp hộ kinh doanh với mục đích cho thuê nhà để ở)
 • Địa chỉ đang nằm trong khu quy hoạch của nhà nước thì không được thành lập Hộ kinh doanh.

Thứ tư, đối với vốn điều lệ khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể: Hiện nay luật không quy định số vốn tối thiểu hay tối đa đối với Hộ kinh doanh và cần lưu ý việc chịu trách nhiệm về rủi ro của Hộ kinh doanh là chịu trách nhiệm vô hạn. Vì vậy khi quyết định đăng ký Hộ kinh doanh thì cần phải cân nhắc về tính rủi ro sau này. Nếu việc kinh doanh không thuận lợi, bạn phải chịu trách nhiệm trên tất cả tài sản mình có chứ không chỉ là chịu trách nhiệm trên số vốn bạn đăng ký.

Thứ năm, số lượng lao động tối đa của hộ kinh doanh: Theo quy định trước đây, số lượng lao động tối đa mà hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng là 9 lao động. Tuy nhiên, với Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh không còn bị giới hạn số lượng lao động nữa.

Thứ sáu là ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Hộ kinh doanh được quyền đăng ký nhiều ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
 • Hộ kinh doanh được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động hoặc lựa chọn ngành nghề muốn đăng ký trên giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh hay thông qua đăng ký online
 • Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy là việc sử dụng hóa đơn: Hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng hóa đơn không được phép tự đặt in hóa đơn mà phải đăng ký mua hóa đơn tại cơ quan thuế quản lý theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày ……tháng …… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
            Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: …….
Sinh ngày: …. /….. /…… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………….
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………………………………
Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ……….
Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………
Ngày cấp: …… /….. /…….. Ngày hết hạn: ……. /…… /……. Nơi cấp: ………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
          Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….
          Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..
          Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….
          Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
          Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….
          Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..
          Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….
          Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..
Email: ………………………………………………. Website: ………………………..
Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..
2. Địa điểm kinh doanh:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………….
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..
Email: ………………………………………………. Website: ………………………..
3. Ngành, nghề kinh doanh : ……………………………………………………..
4. Vốn kinh doanh:
Tổng số (bằng số; VNĐ): …………………………………………………………….
Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm
5. Số lượng lao động: ……………………………………………………………………..
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:
– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.
                                                                                              ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

Một số câu hỏi khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu?

Cá nhân hoặc người đại diện thành viên trong gia đình có thể nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ – trả kết quả của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc có thể đăng ký online tại trang dịch vụ công của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

Lệ phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể bao nhiêu tiền?

Lệ phí để được cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể là 100.000 đồng/lần

Số vốn tối thiểu để đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Hiện nay luật không có quy định về số vốn tối thiểu hay tối đa đối với hình thức hộ kinh doanh cá thể. Do vậy, đăng ký số vốn bao nhiêu là tùy thuộc vào khả năng của cá nhân đó và tùy thuộc vào quy mô và ngành nghề mà người đăng ký muốn hướng đến

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể và những lưu ý đăng ký hộ kinh doanh của Luật Long Phan. Quý bạn đọc còn bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp hoặc cần nhận được sự hỗ trợ từ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 4.6 (39 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87