Trình tự kiện Quyết định hành chính về quản lý đất đai

0

Khởi kiện Quyết định hành chính về quản lý đất đai là trình tự thủ tục giúp người sử dụng đất đảm bảo được quyền và lợi ích của mình trước những sai phạm trong quá trình quản lý đất đai của cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ làm rõ hơn về ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ khởi kiện.

Quyết định hành chính về quản lý đất đai là quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Quyết định hành chính đất đai theo quy định của pháp luật

Theo khoản 1 Điều 3 Bộ luật tố tụng hành chính 2015, quyết định hành chính là:

 • Văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc
 • Văn bản do người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành
 • Mục tiêu văn bản là quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Quyết định hành chính về đất đai là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về việc quản lý đất đai gồm:

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, tr­ưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Quyết định bồi th­ường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư­;
 • Quyết định cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất;
 • Quyết định xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Quy định về khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Người có quyền khởi kiện là những người có năng lực pháp luật tố tụng hành chính

Đối tượng khởi kiện

Quyết định hành chính về quản lý đất đai thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính có thể bao gồm:

 • Quyết định hành chính được cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành trong khi giải quyết, xử lý những việc cụ thể trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai.
 • Quyết định hành chính được ban hành sau khi có khiếu nại và có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính đã được cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành trong khi giải quyết, xử lý những việc cụ thể trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai.

Người có quyền khởi kiện

Theo Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015, mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có năng lực pháp luật tố tụng hành chính đều có quyền yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 • Năng lực pháp luật tố tụng hành chính là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng hành chính.
 • Người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

Thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Theo Điều 116 Bộ luật Tố tụng hành chính 2015, thời hiệu khởi kiện quyết định quản lý hành chính đất đai là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính đó.

Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

 • Một năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 • Một năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Thủ tục khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện

Thẩm quyền giải quyết khởi kiện

Theo Điều 30, 31, 32 Bộ luật tố tụng hành chính 2015, Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết khởi kiện liên quan đến quyết định hành chính quản lý về đất đai.

 • Tòa án nhân dân cấp huyện: khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án;
 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của các cơ quan nhà nước cấp cao ở Trung ương: các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 • Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng tiếp nhận khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Hồ sơ khởi kiện

Theo các quy định của Điều 117 Bộ luật tố tụng hành chính 2015, hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện có đầy đủ nội dung theo Điều 118 Luật tố tụng hành chính;
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện: bản sao quyết định hành chính về đất đai, đơn khiếu nại hành chính về đất đai hoặc quyết định, thông báo, kết luận về giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai (nếu có),…;
 • Cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có) và bản sao các văn bản, tài liệu trong hồ sơ giải quyết khiếu nại hành chính đó.
 • Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (nếu có);
 • Bản sao có chứng thực hộ khẩu, giấy chứng minh thư nhân dân của người khởi kiện.

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

==>>CLICK TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trình tự thủ tục khởi kiện

Sau khi tiến hành nộp đơn khởi kiện theo hai cách là nộp tài toàn hoặc nộp qua đường bưu điện. Khi nhận được đơn thì Tòa án sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện.

>> Mời bạn đọc tham khảo thêm : KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Công việc Luật Long Phan sẽ thực hiện

Tư vấn pháp luật về thủ tục, hồ sơ thực hiện

 • Tư vấn căn cứ khởi kiện;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ khởi kiện;
 • Xác định toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc của khách hàng

Soạn thảo đơn từ, mẫu biểu cho khách hàng

 • Soạn thảo đơn khởi kiện;
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, tham vấn cho khách hàng xuyên suốt quá trình giải quyết tranh chấp hành chính

Nhận uỷ quyền làm việc với cơ quan chức năng

 • Đại diện khách hàng nộp đơn khởi kiện
 • Đại diện tham gia tố tụng;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trước cơ quan tiến hành tố tụng.

Phí dịch vụ

Phí tư vấn ban đầu là MIỄN PHÍ. Ngoài ra, nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu về vấn đề cụ thể, chi phí sẽ được cập nhật căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc và khả năng tài chính của khách hàng.

Chúng tôi có chính sách HỖ TRỢ phí đối với các trường hợp có gia cảnh đặc biệt nhưng vẫn đảm bảo việc tư vấn diễn ra hiệu quả, chuyên nghiệp nhất.

Cam kết chất lượng

Long Phan PMT với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: đất đai, doanh nghiệp, thuế, hình sự, hôn nhân và gia đình, hành chính…và đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt huyết, cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đem lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Chúng tôi cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giữ bảo mật thông tin tuyệt đối. Chúng tôi hy vọng có thể phục vụ càng nhiều khách hàng trong tương lai, góp phần tạo ra hành lang an toàn pháp lý cho giới doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi nâng tầm thương hiệu của mình trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về trình tự khởi kiện quyết định hành chính đất đai. Nếu quý khách có bất cứ thắc mặc nào liên quan đến vấn đề trên hoặc có nhu cầu soạn thảo ĐƠN KHỞI KIỆN, cần người đại diện tham gia tranh tụng tại Toà án, xin vui lòng liên hệ DỊCH VỤ LUẬT SƯ KHỞI KIỆN qua HOTLINE: 1900.6363.87. Xin cám ơn.

Scores: 4.8 (14 votes)

Luật sư: Vũ Viết Năng

Luật sư Vũ Viết Năng nguyên là Chánh án, Thẩm phán TAND huyện Hải Hậu, Nam Định. Hiện là Luật sư Cộng sự của Công ty Luật Long Phan PMT. Luật sư có 30 năm kinh nghiệm trong công tác xét xử, chuyên môn trong các lĩnh vực Hành chính, dân sự, hợp đồng. Luật sư luôn sẵn sàng tư vấn pháp lí miễn phí cho các đối tượng khó khăn và là điểm tựa để thân chủ đặt niềm tin khi đang gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!