Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là thỏa thuận pháp lý đảm bảo cho việc mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa. Các loại hợp đồng này có đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá nói chung nhưng được quy định chặt chẽ hơn với các điều khoản bắt buộc, phù hợp với bản chất của việc giao dịch hàng hóa thông qua Sở giao dịch. Dưới đây là bài viết tư vấn về hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Hiểu về Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Trong quá trình hội nhập và phát triển thương mại quốc tế, việc mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa đang được các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm và tận dụng các chức năng hiệu quả mà nó mang lại.

Căn cứ khoản 1 Điều 63 Luật thương mại 2005, mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hóa theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai.

Hàng hóa được phép giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa

Hàng hóa được phép giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa thường là những hàng hóa có lượng cung cầu cao, là thế mạnh của thị trường Việt Nam với nhu cầu đầu tư lớn, được niêm yết trong 04 nhóm ngành hàng là Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại và Năng lượng.

Theo Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 18/08/2010 của Bộ Công Thương về việc công bố danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa bao gồm các loại hàng hóa sau:

 • Cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in;
 • Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa;
 • Cao su tự nhiên ở dạng tấm cao su xông khói;
 • Cao su tự nhiên đã được định chuẩn kỹ thuật;
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng;
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng;
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ;
 • Các sản phẩm thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

Chất lượng, đơn vị đo lường và các tiêu chuẩn khác của hàng hóa do Sở Giao dịch hàng hóa công bố phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường hiện hành.

Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa hiện nay

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn, trong đó:

 • Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.
 • Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, khoản 3 Điều 64 Luật Thương mại 2005

Như vậy, hiện nay, hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa sẽ bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn.

>>> Xem thêm: Điều kiện để hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực

Quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

Đối với hợp đồng kỳ hạn, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng được quy định cụ thể như sau:

 • Trường hợp người bán thực hiện việc giao hàng theo hợp đồng thì bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán.
 • Trường hợp các bên có thoả thuận về việc bên mua có thể thanh toán bằng tiền và không nhận hàng thì bên mua phải thanh toán cho bên bán một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thoả thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện.
 • Trường hợp các bên có thoả thuận về việc bên bán có thể thanh toán bằng tiền và không giao hàng thì bên bán phải thanh toán cho bên mua một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá thoả thuận trong hợp đồng.

Cơ sở pháp lý: Điều 65 Luật Thương mại 2005

Đối với hợp đồng quyền chọn, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng được quy định cụ thể như sau:

 • Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền chọn để được trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn do các bên thỏa thuận.
 • Bên giữ quyền chọn mua có quyền mua nhưng không có nghĩa vụ phải mua hàng hóa đã giao kết trong hợp đồng. Trường hợp bên giữ quyền chọn mua quyết định thực hiện hợp đồng thì bên bán có nghĩa vụ phải bán hàng hóa cho bên giữ quyền chọn mua. Trường hợp bên bán không có hàng hoá để giao thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn mua một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thoả thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện.
 • Bên giữ quyền chọn bán có quyền bán nhưng không có nghĩa vụ phải bán hàng hóa đã giao kết trong hợp đồng. Trường hợp bên giữ quyền chọn bán quyết định thực hiện hợp đồng thì bên mua có nghĩa vụ phải mua hàng hoá của bên giữ quyền chọn bán. Trường hợp bên mua không mua hàng thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn bán một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá thoả thuận trong hợp đồng.
 • Trường hợp bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán quyết định không thực hiện hợp đồng trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực thì hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực.

Cơ sở pháp lý: Điều 66 Luật Thương mại 2005

Như vậy, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa sẽ được thực hiện theo quy định trên

Thời hạn giao dịch hợp đồng

Căn cứ Điều 40 Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định về thời hạn giao dịch hợp đồng như sau:

 • Thời hạn giao dịch hợp đồng qua Sở Giao dịch hàng hóa được tính từ phiên giao dịch đầu tiên của ngày đầu tiên giao dịch hợp đồng cho đến phiên giao dịch cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng.
 • Ngay sau khi hết thời hạn giao dịch hợp đồng, các bên nắm giữ hợp đồng có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng.

Theo đó, thời hạn giao dịch hợp đồng qua Sở Giao dịch hàng hóa được tính từ phiên giao dịch đầu tiên của ngày đầu tiên giao dịch hợp đồng cho đến phiên giao dịch cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng.

Đồng thời cũng theo quy định này, ngay sau khi hết thời hạn giao dịch hợp đồng, các bên nắm giữ hợp đồng có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng.

Phương thức thực hiện hợp đồng

Căn cứ Điều 41 Nghị định 158/2006/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 2 Nghị định 51/2018/NĐ-CP, phương thức thực hiện hợp đồng được quy định như sau:

Đối với giao dịch hợp đồng kỳ hạn, các bên giao dịch hợp đồng kỳ hạn có thể lựa chọn thực hiện hợp đồng theo một trong hai phương thức dưới đây:

 • Thanh toán bù trừ qua Trung tâm thanh toán bù trừ vào phiên cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng;
 • Giao nhận hàng hóa qua Trung tâm giao nhận hàng hoá.

Đối với giao dịch hợp đồng quyền chọn, các bên giao dịch hợp đồng quyền chọn có thể lựa chọn thực hiện theo một trong các phương thức dưới đây:

 • Thanh toán bù trừ qua Trung tâm thanh toán bù trừ vào phiên cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng;
 • Giao nhận hàng hóa qua Trung tâm giao nhận hàng hoá.
 • Không thực hiện quyền chọn.

Trước ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng, theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa, Sở Giao dịch hàng hóa phải yêu cầu các thành viên kinh doanh lựa chọn việc thực hiện hợp đồng theo các phương thức trên.

Các thành viên kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa trong trường hợp lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng phương thức giao nhận hàng hoá.

Trường hợp lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng phương thức giao nhận hàng hóa, trong một thời hạn nhất định theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa, thành viên kinh doanh có nghĩa vụ:

 • Nộp tiền vào tài khoản nếu là bên mua;
 • Giao hàng vào Trung tâm giao nhận hàng hóa nếu là bên bán.

Theo đó, tùy thuộc vào loại hợp đồng mà các bên các bên giao dịch hợp đồng mua bán hàng hóa thông qua Sở Giao dịch hàng hóa có thể thỏa thuận và lựa chọn một trong các phương thức thực hiện hợp đồng theo quy định như trên.

>>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Phương thức thực hiện hợp đồng

Phương thức thực hiện hợp đồng

Luật sư tư vấn về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Để giúp doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch mua bán qua Sở giao dịch diễn ra thuận tiện và đạt được kết quả như mong muốn, luật sư của Luật Long Phan PMT cung cấp dịch vụ tư vấn về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch với nội dung công việc như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa như hạn mức, lệnh giao dịch, phương thức giao dịch, thanh toán,…
 • Tư vấn mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa;
 • Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
 • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa;
 • Tư vấn những điều cần lưu ý để hợp đồng mua bán hàng hóa không bị vô hiệu
 • Tư vấn các điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tư vấn các trường hợp chấm dứt hợp đồng;
 • Tư vấn cho khách các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng;
 • Dự trù các rủi ro có thể phát sinh từ hoạt động mua bán hàng hóa tương lai và đưa ra các phương án phòng ngừa;
 • Hướng dẫn, đưa ra phương hướng xử lý khi vi phạm trong hoạt động giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa;
 • Tham gia đàm phán, thương lượng với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh hợp đồng;
 • Tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Cơ quan tài phán;hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án.
 • Thực hiện các công việc pháp lý có liên quan trong quá trình mua bán hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa

Dịch vụ tư vấn hợp đồng mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa

Dịch vụ tư vấn hợp đồng mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa

Bài viết trên đã tư vấn một cách khái quát về các loại hợp đồng mua bán cũng như một số quy định liên quan đến việc mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Các cá nhân, doanh nghiệp cần nắm chắc các quy định pháp luật hiện hành để việc mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch đạt hiệu quả. Nếu quý khách hàng có mong muốn được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề trên, hãy liên hệ ngay luật sư tư vấn hợp đồng qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (49 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8