Yêu Cầu – Đề Nghị

Mẫu đơn yêu cầu sao chụp tài liệu

Đơn yêu cầu sao chụp tài liệu, nội dung đơn yêu cầu sao chụp tài liệu, lưu ý khi làm đơn yêu cầu sao chụp tài liệu, thủ tục yêu cầu sao chụp tài liệu.

Mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng

Tư vấn về mẫu thông báo đề nghị thanh lý hợp đồng, nội dung mẫu thông báo đề nghị thanh lý hợp đồng, điểm chú ý khi viết mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng.

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng

Hướng dẫn các nội dung cơ bản trong mẫu phiếu yêu cầu công chứng khi thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch. Tư vấn về trình tự công chứng theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn xin chuyển công tác của viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin chuyển công tác. Hướng dẫn người đọc cách viết mẫu đơn, hồ sơ kèm theo và đồng thời là quy trình chuyển công tác của viên chức.

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội, hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết công văn

  Hotline: 1900.63.63.87